Actualizează-ți de acasă datele cu caracter personal în doar câteva minute.

Formular de căutare

Credit campanie agricolă

Costuri avantajoase

Perioadă de grație

Rapiditate

Caracteristici

Beneficiari:

- Au ca obiect de activitate agricultura (culturi de câmp, pomi fructiferi, vița de vie)/zootehnice (pasăre, ovine, caprine, bovine)/creștere albine

Obiectul creditului: finanțarea cheltuielilor de exploatare legate direct de înființarea, întreținerea și recoltare a culturilor agricole

Valoare credit: maxim 80% din cheltuielile prevăzute pentru înființarea, întreținerea și recoltarea culturilor agricole

Monedă: RON

Perioadă de creditare: maxim 15 luni

Perioadă de grație: maxim 12 luni

Garanții: ipotecă mobiliară pe recolta viitoare
 

Criterii generale de eligibilitate

Clienții sunt acceptați la finanțare dacă îndeplinesc următoarele criterii minime:

  1. Organizați ca PFA, PL sau PAI în conformitate cu legislația specifică
  2. Nu se află în procedura de insolvență conform legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței
  3. Au documente referitoare la veniturile realizate depuse la autoritățile fiscale, conform termenelor practicate pentru PFA și PL. În cazul PAI – au adeverința de la primărie privind suprafața agricolă în proprietate și/sau arenda, respectiv efectivului de animale în proprietate
  4. Au activitate de cel puțin 6 luni (cu excepția start-urilor care beneficiază de anumite produse și o analiză specifică)
*Criteriile de mai sus nu sunt limitative