Completează formularul de aici pentru a solicita amânarea ratelor în condițiile OUG 37.

Formular de căutare

Responsabili împreună

Credite Persoane fizice

Din 31 martie 2020, preluăm solicitările de amânare la plată a ratelor pentru o perioadă de până la 9 luni, conform OUG 37 / 2020

Pentru a putea solicita amânarea la plată conform OUG 37/2020 trebuie să îndeplinești următoarele condiții:

Te rugăm să ții cont că în perioada de amânare la plată se va calcula dobândă, iar aceasta va fi percepută după perioada de amânare la plată conform cu exemplele de mai jos. Poți, de asemenea să efectuezi un calcul personalizat folosind calculatorul dedicat de AICI.

Prin urmare, după încheierea perioadei de amânare la plată, rata lunară va crește față de situația prezentă. De asemenea, perioada de creditare se va extinde cu perioada de amânare la plată.

Poți completa formularul AICIDupă completarea lui te rugăm să ai rabdare să fii contactat pe adresa de e-mail furnizată de tine și să nu introduci cererea de mai multe ori.

Pentru informații despre statusul cererii tale de amânare îți punem la dispoziție un număr dedicat subiectului amanarilor de plată conform Ordonanței 37/2020: 021 302 6118. Numărul este disponibil de luni până vineri între orele 09:00 și 19:00 pentru toți clienții persoane fizice.

Dacă ai completat formularul online de amânare în perioada 18 martie 2020 - 30 martie 2020, poți să consulți și sectiunea de întrebări frecvente.

 

Credite Micro-companii, PFA și PL

Soluțiile oferite de BRD clienților PJ, în perioada COVID19

Clienții micro-companii (companii cu cifra de afaceri sub 1 milion Euro) cât și Persoanele Fizice Autorizate si Profesii Liberale care sunt afectați temporar de efectele pandemiei Covid-19, beneficiază de măsuri de sprijin care susțin continuarea fără întreruperi a activității, aplicate la cerere în funcție de situația individuală a acestora.

Dacă esti interesat de amânarea plăților la rate, avem pregătite două soluții, în funcție de tipul companiei și situația concretă a acesteia:

  1. Amânarea la plată (perioadă de grație) în condiții oferite de BRD, fără documente justificative.
    Oferim posibilitatea clienților Persoane Juridice de a solicita acordarea unei perioade de grație de 3 (trei) luni pentru plata ratelor de principal și pentru plata dobânzii, prevăzute în Contractul de Credit („Perioada de Grație”), perioada de creditare urmând a fi prelungită cu Perioada de Grație, precum și scutirea de la plata comisioanelor lunare prevăzute în Contractul de Credit pe Perioada de Grație. Dobânda datorată corespunzatoare sumelor scadente, a caror plată este amânată, se va plăti eșalonat pe durata rămasă de până la noua maturitate, ulterior Peroadei de Grație.
    Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării Clientului se realizează prin încheierea de acte adiționale de către părți.
     
  2. Suspendarea obligațiilor de plată în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 37/2020, privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori (OUG 37/2020):

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori ("OUG 37/2020"), Clienții au posibilitatea de a solicita supendarea la plata ratelor de credit, reprezentând capital, dobândă și comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între 1(una) și 9 (nouă) luni (dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020) ("Perioada de Grație"), sub condiția îndeplinirii condițiilor de acordare pe care le regasiți mai jos.

Aplicarea facilității de suspendare la plată, conform OUG 37/2020, va avea ca efect amânarea plății ratelor de credit, reprezentând rate de capital, dobândă și comisioane prevăzute în contractul(ele) de credit.

Ca urmare a aprobarii solicitării Clientului de suspendare la plată în condițiile OUG 37/2020, data maturității finale de rambursare a obligațiilor de plată aferente contractului(elor) de credit poate fi prelungită cu o perioada egală cu Perioada de Grație. Dobânda se va calcula pe parcursul Perioadei de Grație conform prevederilor contractului(elor) de credit, însă plata acesteia se va face dupa încetarea Perioadei de Grație, prin capitalizare la soldul creditului existent la sfârșitul Perioadei de Grație. Capitalul astfel majorat se va plăti eșalonat începând cu luna următoare expirării Perioadei de Gratie și până la maturitatea creditului (creditelor). Costurile creditului se vor majora față de valorile prevazute in contractul(ele) de credit la data prezentei Cereri. Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării Clientului în temeiul OUG 37/2020 se realizează fără încheierea de acte adiționale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate transmisa de BRD imprumutatului si garantilor.

Poți consulta textul Ordonanței AICI și al Normelor AICI.

Poți completa formularul AICI. După completarea lui te rugăm să ai răbdare să fii contactat de noi și să nu introduci cererea de mai multe ori.

 

Condițiile de eligibilitate pentru accesul la suspendarea plăților:

1. Amânarea la plată în condițiile oferite de BRD:

2. Suspendare la plată (perioada de grație) în condiții OUG 37/2020

(a) transmiterea cererii cel mai târziu până la 15 iunie 2020

(b) creditul trebuie sa îndeplinească urmatoarele condiții cumulative:

Cererea trebuie să fie însoțită de:

ȘI

În funcție de forma de organizare a Clientului

SAU

SAU

Pentru debitorii Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderile Individuale și Întreprinderile Familiale ce funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către Persoanele Fizice Autorizate, Întreprinderile Individuale și Întreprinderile Familiale, precum și pentru debitorii care dețin Profesii Liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale:

SAU

Pentru entitățile care nu pot obține Certificatul de situații de urgență Tip 1 sau Tip 2 și nu fac parte din categoria entităților care funcționează potrivit OUG 44/2008 (PFA/ Întreprinderile Individuale/ Întreprinderile Familiale) sau Profesii Liberale, respectiv profesii exercitate în baza unor legi speciale:

Declarație pe propria răspundere conform căreia:

În cazul în care prin formularul de AICI

(c) Compania nu se află în insolvență la data înregistrării cererii, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului National al Registrului Comertului;

(d) cererea trebuie să fie făcuta de către reprezentantul legal al Companiei (de exemplu: reprezentantul societății înscrise la Registrul Comerțului, pentru Persoanele Juridice care sunt înregistrate în Registrul Comerțului/ de către titularul Persoană Fizică Autorizată/ Întreprindere Individuală/ Întreprindere familială/ Profesiuni autorizate de lege).

Pentru contractele de credit la care sunt parte și terți [alte persoane în afară de Companie - de exemplu: terți care au calitatea de co-împrumutat(i), garant(i), co-debitor(i)], efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor OUG 37/2020 se extind de drept și asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al acestora.

Astfel, pentru implementarea cererii, va fi necesara transmiterea acordului din partea fiecărei alte părți a contractului de credit. Puteți folosi modelele de acorduri puse la dispoziție AICI.

Pentru a nu întârzia implementarea cererii, te rugăm să verifici cu atenție că ai îndeplinit toate criteriile mai sus menționate.

 

Credite Corporate

Soluțiile oferite de BRD clienților PJ, în perioada COVID19

Pentru clienții companii cu cifra de afaceri peste 1 milion Euro care sunt afectați temporar de efectele pandemiei Covid-19 si care necesita măsuri de sprijin care susțin continuarea fără întreruperi a activității, BRD a pregatit o serie de soluții care pot fi aplicate la cerere, în funcție de situația individuală a fiecarei companii.

1. Amânarea la plată (perioadă de grație) în condiții oferite de BRD

(i) pentru facilitățile de credit cu grafic de rambursare a capitalului în rate - acordarea unei perioade de gratie de 3 (trei) luni pentru plata ratelor de principal prevăzute în contractul(ele) de credit („Perioada de Grație”), perioada de creditare urmând a fi prelungită cu Perioada de Gratie. Amânarea la plată nu se aplică dobânzilor și comisioanelor, ce vor fi calculate și datorate conform prevederilor contractului(elor) de credit, inclusiv în cadrul Perioadei de Grație.

(ii) pentru facilitățile de credit care nu au un grafic de rambursare a capitalului în rate - prelungirea cu 3 (trei) luni a perioadei de valabilitate (utilizare și maturitate) a creditului, în aceleași condiții contractuale, cu plata dobânzii și a celorlalte costuri conform prevederilor contractului(elor) de credit.

Modificarea clauzelor contractuale, ca efect al aprobării solicitării tale, se realizează prin încheierea de acte adiționale de catre părți.

2. Suspendarea obligațiilor de plată în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 37/2020,privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori („OUG 37/2020”):

Ai posibilitatea de a solicita supendarea la plată ratelor de credit, reprezentând capital, dobândă și comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între 1(una) și 9 (nouă) luni (dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020) ("Perioada de Grație"), sub condiția îndeplinirii condițiilor de acordare pe care le găsești enumerate mai jos.

Aplicarea facilității de suspendare la plată, conform OUG 37/2020, va avea ca efect amânarea plății ratelor de credit, reprezentând rate de capital, dobândă și comisioane prevăzute în contractul(ele) de credit.

Ca urmare a aprobarii solicitării tale de suspendare la plată în condițiile OUG 37/2020, data maturitaăți finale de rambursare a obligațiilor de plată aferente contractului(elor) de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu Perioada de Grație. Dobânda se va calcula pe parcursul Perioadei de Grație conform prevederilor contractului(elor) de credit, însă plata acesteia se va face dupa încetarea Perioadei de Grație, prin capitalizare la soldul creditului existent la sfârșitul Perioadei de Grație. Capitalul astfel majorat, se va plăti eșalonat începând cu luna următoare expirării Perioadei de Grație și până la maturitatea creditului (creditelor). Costurile creditului se vor majora față de valorile prevăzute în contractul(ele) de credit la data prezentei Cereri.

Modificarea clauzelor contractuale, ca efect al aprobării solicitării în temeiul OUG 37/2020, se realizează fără încheierea de acte adiționale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate transmisa de BRD împrumutatului și garanților.

Poți consulta textul Ordonanței AICI și al Normelor AICI.

Poți completa formularul AICI sau poti suna pentru suport la numarul de telefon dedicat 0374.336.593. După completarea formularului te rugăm să ai răbdare să fii contactat de noi și să nu introduci cererea de mai multe ori.

Condiții de eligibilitate

În cazul în care ai aplicat pentru suspendarea obligațiilor de plată în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori („OUG 37/2020”), te rugăm să ai în vedere că, pentru a beneficia de facilitatea de suspendare a obligației de plată a ratelor de credit (rate de capital, dobânzi și comisioane) aferente creditului, trebuiesc îndeplinite următoarele condiții:

a) transmiterea cererii cel mai târziu până la 15 iunie 2020

b) creditul trebuie sa îndeplineasca următoarele condiții cumulative:

c) Cererea trebuie să cuprindă/să fie însoțită de:

Declarația pe proprie răspundere a clientului, din care să reiasă că au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență, și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului, activitatea clientului fiind afectată de întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate si deține Certificatul de situații de urgență TIP 1 (albastru) emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată întreruperea totală sau parțială a activității, ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;

SAU

Declarația pe proprie răspundere a clientului, din care să reiasă că au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență, și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului, activitatea clientului fiind afectată de înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 si detine Certificatul de situații de urgență TIP 2 (galben) emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020;

SAU

Declarația pe proprie răspundere a clientului, din care să reiasă că au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență, și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului, activitatea clientului fiind afectată de întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori, s.a. (fiecare client va mentiona urmarile specifice activitatii sale) si clientul nu se incadreaza in categoriile de operatori economici ce pot solicita Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberarea unui Certificat de situatii de urgenta Tip 1 sau Tip 2 in temeiul Ordinului nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

d) clientul nu se află în insolvență la data înregistrării cererii, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului National al Registrului Comertului.

Cererea va fi formulata de către reprezentantul legal al clientului.

Pentru contractele de credit la care sunt parte și alte persoane în afară de client - de exemplu: terți care au calitatea de co-împrumutat(i), garant(i), co-debitor(i), efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor OUG 37/2020 se extind de drept și asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al acestora. Astfel, pentru implementarea cererii, va fi necesara transmiterea acordului acestora. Poți folosi modele de acorduri puse la dispoziție AICI.

Pentru a nu întârzia implementarea cererii, te rugăm să verifici cu atenție că ai îndeplinit toate criteriile mai sus menționate.

Vom reveni cu un răspuns pe canalul de comunicare indicat în cererea formulată de tine.

În cazul în care ai transmis cererea telefonic (prin apel la numărul 0374.336.593) sau prin formularul de pe site-ul nostru, opțiunea ta cu privire la modul în care vrei să te contactăm a fost preluată.

În cazul în care ai transmis cererea către una din adresele de email menționate în contractele de credit, vom considera (în lipsa unei alte mențiuni din partea ta), că acesta este canalul de comunicare ales pentru orice comunicări în legătură cu solicitarea de suspendare la plată, iar BRD va transmite electronic comunicările în legătură cu solicitarea de suspendare la plată, la adresa de email de la care s-a transmis solicitarea.

 

 

Carduri de Credit

 

OUG 37/2020

Conform ordonanță OUG 37 / 2020 poți beneficia de amânare la plată pentru cardul tău de credit.

Prin urmare, îți poți amâna pentru un număr de luni cuprins între 1 și 9 (nu mai târziu de 31.12.2020)

- suma minimă de plată;

- planurile de rate existente (dacă este cazul).

Tot ce ai de făcut este să aplici până la data de 15 iunie 2020 folosind formularul de aici menționând numărul de luni pentru care dorești amânarea și selectând opțiunea “ Credite de consum”.

 

Întrebări frecvente carduri de credit.

 

 

MyBRD Net și MyBRD Mobile gratuit

Toți clienții BRD persoane fizice vor beneficia de:

- 0 cost lunar de administrare;

- 0 comision pentru transferuri în zona SEPA în lei și euro.

Valabil în perioada 16 martie - 16 iunie 2020.

Dacă nu deții serviciile, activarea MyBRD Mobile și MyBRD Net o poți realiza printr-un simplu apel la MyBRD Contact, la următoarele numere de telefon : +4 021 302 6161 (apelabil din orice rețea), TELVERDE 0800 803 803 (gratuit, disponibil doar în rețeaua fixă Telekom România), *BANCA *22622 (tarif normal în rețelele Orange, Vodafone, Telekom Mobile și RCS Digi Mobil).

 

 

Siguranța ta online este prioritară pentru noi

În această perioadă dificilă, s-au intensificat tentativele de fraudă online de tip phishing și fraudă electronică. Acestea reprezintă încercări de fraudare a informațiilor bancare/personale și sunt realizate prin trimiterea unor mesaje online sau tip SMS, care par a fi trimise din partea unei instituții bancare și se solicită accesarea unui atașament sau link. În cazul în care dai curs unui astfel de mesaj, informațiile tale bancare precum număr card/parolă/CVV, etc. vor fi stocate. De aceea, în cazul în care primeșți un astfel de mesaj trebuie să îl ștergi, banca nu va trimite niciodată pe SMS sau e-mail mesaje de verificare, de alertare ce conțin formulare sau direcționări către alte site-uri unde îți sunt solicitate alte date personale.

Pentru siguranța ta online, îți prezentăm o serie de recomandări ce sperăm să îți fie utile:

Pentru a asigura protecția informațiilor și siguranța tranzacțiilor electronice, oferim gratuit clienților noștri aplicația: IBM Trusteer Rapport care, instalată pe computer, asigură protecția împotriva programelor și acțiunilor rău intenționate ale infractorilor cibernetici.

Mai multe informații despre securitatea informațiilor, confidențialitatea datelor și a tranzacțiilor, găsești aici.

 

 

Situația Agențiilor BRD

La fel ca mulți dintre voi, și unii dintre colegii noștri sunt alături de copiii lor în această perioadă în care cursurile școlilor sunt întrerupte. Din acest motiv, unele dintre agențiile noastre sunt închise temporar, iar altele au program modificat. Vă cerem scuze pentru eventualul disconfort și vă mulțumim pentru înțelegere.

Dorim să oferim cele mai bune condiții în agențiile noastre, atât pentru clienți, cât și pentru angajați. De aceea, pot exista întreruperi de program datorate dezinfecțiilor ocazionale. Întreruperea programului se va anunța cu cel puțin o zi în avans, prin intermediul unui afiș postat în unitate.

Agențiile noastre vor fi inchise în intervalul 13:00 - 13:30 pentru pauză, iar pe cele cu program modificat le regasiți mai jos:

Agenții BRD Închise
Județ Agenție Dată închidere Agenție Transfer Dată deschidere
Alba Teius 31.03.2020 Sucursala Alba Iulia  
Alba Cetate 06.04.2020 Apullum  
Alba Cugir 21.04.2020 Sucursala Alba Iulia  
Arad Ziridava 23.03.2020 Sucursala Arad 08.06.2020
Arad Andrei Saguna 06.04.2020 Sucursala Arad  
Arad Calea Timisorii 06.04.2020 Ioan Slavici 02.06.2020
Arges Auchan Pitesti 23.03.2020 Sucursala Pitesti  
Arges Vivo Pitesti 23.03.2020 Sucursala Pitesti  
Arges Magnoliei 23.03.2020 Sucursala Pitesti  
Arges Poiana Lacului 06.04.2020 Trivale  
Arges Albesti 06.04.2020 Curtea de Arges  
Arges Brancoveanu 15.05.2020 Ceair  
Bacau Alecu Russo 18.03.2020 Sucursala Bacau  
Bacau Bacovia 18.03.2020 Sucursala Bacau  
Bacau Mioritei 18.03.2020 Sucursala Bacau  
Braila Panait Istrati 17.03.2020 Laminorul  
Braila Danubius 17.03.2020 Centrul Civic  
Botosani Bucovina 23.03.2020 Sucursala Botosani  
Botosani Gheorghe Avramescu 17.03.2020 Sucursala Botosani  
Brasov Carrefour Brasov 23.03.2020 Astra  
Brasov Bran 18.03.2020 Rasnov  
Brasov Cartier Noua 27.03.2020 Sucursala Brasov  
Brasov Cocorului 25.03.2020 Sucursala Brasov  
Brasov Triaj 27.03.2020 Tractorul Brasov  
Brasov Vulturului 06.04.2020 Sucursala Brasov  
Brasov Zarnesti 06.04.2020 Rasnov  
Brasov Ardealul 06.04.2020 Astra  
Bucuresti ASE 12.03.2020 Dacia  
Bucuresti Pajura 18.03.2020 Bucurestii Noi  
Bucuresti Metav 23.03.2020 Aviatiei  
Bucuresti Univ. Tehnica de Constructii 23.03.2020 Tei  
Bucuresti Teiul Doamnei 23.03.2020 Tei  
Bucuresti Vatra Luminoasa 23.03.2020 Mosilor  
Bucuresti Amiro 23.03.2020 Obregia  
Bucuresti Carrefour Feeria 23.03.2020 Baneasa  
Bucuresti Cora Lujerului 23.03.2020 Compasului  
Bucuresti Carrefour Orhideea 23.03.2020 Stirbei Voda  
Bucuresti Univ. Romano Americana 25.03.2020 Batistei  
Bucuresti Politehnica 25.03.2020 Batistei  
Bucuresti Auchan Titan 23.03.2020 Theodor Pallady  
Bucuresti Plaza Romania 23.03.2020 Faberrom  
Bucuresti Piata Domenii 26.03.2020 Victoria  
Bucuresti Piata Constitutiei 30.03.2020 13 Septembrie  
Bucuresti Baneasa Shopping City 18.11.2019 Baneasa  
Bucuresti Floreasca  06.04.2020 Dorobanti  
Bucuresti Stefan cel Mare 06.04.2020 Dorobanti  
Bucuresti Feroviarilor 06.04.2020 Victoria  
Bucuresti Morarilor 06.04.2020 Delfin  
Bucuresti Baba Novac 06.04.2020 Dristor  
Bucuresti Nerva Traian 06.04.2020 Sincai  
Bucuresti Vitan 06.04.2020 Camil Ressu  
Bucuresti Brancusi 06.04.2020 Dristor  
Bucuresti Piata Alba Iulia 06.04.2020 Hurmuzachi  
Bucuresti Parlament 06.04.2020 13 Septembrie  
Bucuresti Europa 06.04.2020 Mari Clienti Corporativi   
Bucuresti Drumul Gazarului 18.05.2020 Almasul  
Bucuresti Calea Calarasilor 18.05.2020 Hurmuzachi  
Buzau Pogoanele 06.04.2020 Vasile Voiculescu  
Bistrita Nadaud Piata Morii 06.04.2020 Sucursala Bistrita  
Bistrita Nadaud Hermes 06.04.2020 Viisoara  
Bistrita Nadaud Lechinta 06.04.2020 Beclean  
Calarasi Mircea Voda 23.03.2020 Sucursala Calarasi  
Constanta Hagi 23.03.2020 Ovidius  
Constanta Sat Vacanta 06.04.2020 Tomis Nord  
Constanta Piata Garii 06.04.2020 Balada  
Covasna Oltul - Sfantu Gheorghe 06.04.2020 Sfantu Gheorghe  
Cluj Alverna 17.03.2020 Opera  
Cluj Giordano Bruno 27.03.2020 Gruia  
Cluj Kaufland Cluj Napoca 23.03.2020 Manastur  
Cluj Horea 18.03.2020 Napoca  
Cluj Pavlov 06.04.2020 Napoca  
Dambovita Chindia 23.03.2020 Sucursala Targoviste  
Dambovita Carlova 06.04.2020 Sucursala Targoviste  
Dambovita Racari 25.05.2020 Titu 02.06.2020
Dolj Cetatea Baniei 17.03.2020 Craiova  
Dolj I.D. Sirbu 17.03.2020 Craiova Est  
Dolj Rocada 06.04.2020 Brazda lui Novac  
Galati Micro 40 30.03.2020 Micro 39  
Giurgiu Tudor Vianu 23.03.2020 Sucursala Giurgiu  
Gorj Litovoi 06.04.2020 Sucursala Targu Jiu  
Harghita Fratiei 17.03.2020 Miercurea Ciuc  
Harghita Breslelor 17.03.2020 Odorheiu Secuiesc  
Harghita Cristuru Secuiesc 11.05.2020 Odorheiu Secuiesc  
Hunedoara Corvinul 06.04.2020 Hunedoara 02.06.2020
Hunedoara Ulpia 06.04.2020 Deva 02.06.2020
Iasi Palas 18.03.2020 Sucursala Iasi  
Iasi Vasile Alecsandri 18.03.2020 Sucursala Iasi  
Iasi Carrefour Felicia 23.03.2020 Sucursala Iasi  
Iasi Carrefour Era Park 23.03.2020 Sucursala Iasi  
Iasi Cotnari 06.04.2020 Sucursala Iasi 02.06.2020
Iasi Mircea cel Batran 06.04.2020 Sucursala Iasi  
Iasi Zimbru 06.04.2020 Sucursala Iasi  
Iasi Copou 24.04.2020 Sucursala Iasi  
Ialomita Matei Basarab 23.03.2020 Sucursala Slobozia  
Ialomita Tandarei 25.05.2020 Sucursala Slobozia 02.06.2020
Ialomita Urziceni 26.05.2020   27.05.2020
Ilfov Jolie Ville 19.03.2020 Baneasa  
Ilfov Carrefour Militari 23.03.2020 Militari  
Ilfov Bragadiru 25.05.2020 Rahova 02.06.2020
Maramures Odobescu 06.04.2020 Aurora  
Maramures Izvoare 06.04.2020 Hatvan  
Mehedinti Crihala 26.03.2020 Piata Sarbilor  
Mehedinti Cezar 06.04.2020 DT Severin  
Mures Iernuteni 17.03.2020 Reghin  
Mures Auchan Targu Mures 23.03.2020 Mureseni  
Mures Cutezantei 06.04.2020 Tudor Vladimirescu  
Neamt Calistrat Hogas 19.03.2020 Sucursala Piatra Neamt  
Neamt Iacomi 20.03.2020 Sucursala Piatra Neamt  
Olt Romanati 06.04.2020 Caracal  
Olt Izbiceni 06.04.2020 Corabia  
Prahova Cameliei 23.03.2020 Sucursala Ploiesti  
Prahova Aleea Chimiei 23.03.2020 Bariera Bucov  
Prahova Mercur Mall 23.03.2020 Sucursala Ploiesti  
Prahova Breaza 23.03.2020 Campina  
Prahova Carrefour Ploiesti 23.03.2020 Sucursala Ploiesti  
Prahova Kaufland Ploiesti 23.03.2020 Sucursala Ploiesti  
Prahova Boldesti Scaeni 30.03.2020 Sucursala Ploiesti  
Prahova Halele Centrale 06.04.2020 Sucursala Ploiesti  
Prahova Republicii 06.04.2020 Sucursala Ploiesti  
Prahova Filipestii de Padure 06.04.2020 Sucursala Ploiesti  
Prahova Busteni 06.04.2020 Sinaia  
Prahova Ciorani 25.05.2020 Urlati 02.06.2020
Satu Mare Kaufland Satu Mare 23.03.2020 Lucian Blaga  
Satu Mare Botizului 06.04.2020 Sucursala Satu Mare  
Satu Mare Dinu Lipatti  06.04.2020 Sucursala Satu Mare  
Satu Mare Ravensburg 06.04.2020 Somesul  
Salaj Bradet 06.04.2020 Sucursala Zalau  
Salaj Cehu Silvaniei 06.04.2020 Jibou  
Salaj Crasna 06.04.2020 Simleu Silvaniei  
Sibiu Vasile Aaron 30.03.2020 Sucursala Sibiu  
Sibiu Compa 06.04.2020 Sucursala Sibiu  
Sibiu Octavian Goga 06.04.2020 Sucursala Sibiu  
Sibiu Terezian 06.04.2020 Sucursala Sibiu  
Suceava Vicovu de Sus 19.03.2020 Radauti  
Suceava Carrefour Suceava 23.03.2020 Sucursala Suceava  
Suceava Kaufland Suceava 23.03.2020 Sucursala Suceava  
Suceava Dornelor 26.03.2020 Sucursala Suceava  
Suceava Zamca 26.03.2020 Sucursala Suceava  
Teleorman Carpati 31.03.2020 Sucursala Alexandria  
Teleorman Videle 25.05.2020 Sucursala Alexandria 02.06.2020
Timis Ciprian Porumbescu 23.03.2020 16 Decembrie 08.06.2020
Timis Tineretului 23.03.2020 Sucursala Timisoara  
Timis Bogdanestilor 06.04.2020 Gheorghe Lazar  
Tulcea Constructorilor 06.04.2020 Sucursala Tulcea  
Vaslui Emil Racovita 06.04.2020 Sucursala Vaslui  
Valcea Kaufland Ramnicu Valcea 23.03.2020 Ostroveni  
Valcea Anton Pann 18.03.2020 Sucursala Ramnicu Valcea  
Vrancea Carrefour Focsani 23.03.2020 Focsani  

 

Agenții BRD cu program modificat
Județ Agenție Program L-V
Pauza
13:00-13:30
Program S-D
Arad Chisineu Cris 10:00 - 16:00 -
Arad Sebis 10:00 - 16:00 -
Arad Pancota 10:00 - 16:00 -
Arad Curtici 10:00 - 16:00 -
Arad Lipova 10:00 - 16:00 -
Arad Ineu 10:00 - 16:00 -
Arad Pecica 10:00 - 16:00 -
Arad Ioan Slavici 10:00 - 16:00 -
Arad Aurel Vlaicu 10:00 - 16:00 -
Arad Vasile Goldis 10:00 - 16:00 -
Arad Fortuna 10:00 - 16:00 -
Bacau Onesti 09:15 - 15:30 -
Botosani Dorohoi

09:00 - 15:30
fără pauză

-
Botosani George Enescu 09:00 - 15:30 -
Botosani Armonia 09:00 - 15:30 -
Bihor Alesd 09:00 - 16:00 -
Bihor Beius 09:00 - 16:00 -
Bihor Valea lui Mihai 09:00 - 16:00 -
Bihor Crisul Repede 09:00 - 16:45 Inchis
Braila Braila

09:00 - 17:00

fara pauza

-
Braila Centru Civic 09:00 - 16:45 -
Brasov Fagaras 09:15 - 16:45 -
Bucuresti Giulesti 08:00 - 15:45 -
Bucuresti Colentina 08:15 - 15:45 -
Bucuresti Dacia 08:15 - 15:45 -
Bucuresti Delfin 08:15 - 16:00 -
Bucuresti Dorobanti 08:15 - 16:00 -
Bucuresti Triumf

08:00 - 15:45

-
Bucuresti Tei 08:15 - 16:00 -
Bucuresti Bucur Obor 08:15 - 16:00 -
Bucuresti Iancului 09:00 - 14:00 -
Bucuresti Granitul 09:00 - 14:00  -
Bucuresti Lipscani 11:30 - 19:15  
Buzau Buzau

09:00 - 17:00 

fara pauza

-
Caras Severin Baile Herculane 10:00 - 16:00 -
Caras Severin Bocsa 10:00 - 16:00 -
Caras Severin Bozovici 10:00 - 16:00 -
Caras Severin Moldova Noua 10:00 - 16:00 -
Caras Severin Oravita 10:00 - 16:00 -
Caras Severin Otelu Rosu 10:00 - 16:00 -
Caras Severin Lunca Barzavei 10:00 - 16:00 -
Constanta Constanta

09:00 - 17:00 

fara pauza

-
Constanta Lapusneanu 09:00 - 16:45  -
Cluj Huedin 09:30 - 16:15  -
Dambovita Gaesti 09:00 - 15:00
fara pauza
-
Dolj Mihai Viteazu 09:00 - 16:45 -
Dolj Craiova Est 09:00 - 16:00 -
Focsani Focsani

09:00 - 17:00 

fara pauza

-
Galati Galati

09:00 - 17:00

fara pauza

-
Galati Tecuci 09:00 - 16:45 -
Gorj Targu Jiu 09:00 - 17:00
fără pauză
-
Gorj Jiului 09:00 - 16:45 Inchis
Ialomita Tandarei 10:30 - 14:30 -
Ilfov Voluntari 08:00 - 15:45 -
Ilfov Henri Coanda 09:15 - 17:00 Inchis
Maramures Farcasa 08:00 - 14:00 -
Maramures Seini 10:00 - 14:00 -
Maramures Somcuta Mare  09:00 - 15:00 -
Maramures Aramis 09:00 - 15:00
fara pauza
-
Maramures Borsa 09:00 - 15:00 -
Neamt Bicaz 09:00 - 15:00 -
Olt Caracal 09:00 - 16:45 -
Sibiu Medias 09:15 - 16:45 -
Suceava Gura Humorului 09:00 - 15:00 -
Suceava Radauti 09:00 - 15:00 -
Suceava Vatra Dornei 09:00 - 15:00 -
Suceava Siret 09:00 - 15:00 -
Suceava Campulung Moldovenesc 09:00 - 15:00 -
Suceava Falticeni 09:00 - 15:00 -
Suceava Burdujeni 09:00 - 15:00 -
Suceava Calea Obcinelor 09:00 - 15:00 -
Suceava Suceava

09:00 - 15:00
fără pauză

-
Timis Deta 10:00 - 16:00 -
Timis Jimbolia 10:00 - 16:00 -
Timis Sudului 08:00 - 15:45 -
Tulcea Tulcea

09:00 - 17:00 

fara pauza

-

 

Sfaturi utile

Știm că în această perioadă te confrunți cu o avalanșă de informații privind evoluția Covid-19 (Coronavirus), așa că venim în sprijinul tău cu câteva sfaturi utile.

În primul rând, îți recomandăm să utilizezi mijloacele alternative disponibile atât pentru realizarea operațiunilor financiar-bancare, cât și pentru a contacta un reprezentant al băncii, astfel:

- utilizează serviciile digitale (MyBRD Mobile și MyBRD Net) pentru realizarea operațiunilor tale curente: plata ratelor la credite, plăți facturi, transferuri, consultare sold, accesarea extrasului de cont etc.;

- evită utilizarea numerarului și plătește cu cardul atât în magazinele fizice, cât și pentru cumpărăturile online. În cazul în care este necesar totuși să utilizezi numerar, asigură-te că îți dezinfectezi corespunzător mâinile ulterior;

Cum poți lua legătura cu noi?

- îți recomandăm să apelezi cu prioritate serviciul de Relații Clienți în situațiile în care dorești să obții anumite informații, la următoarele numere de telefon : +4 021 302 6161 (apelabil din orice rețea), TELVERDE 0800 803 803 (gratuit, disponibil doar în rețeaua fixă Telekom România), *BANCA *22622 (tarif normal în rețelele Orange, Vodafone, Telekom Mobile și RCS Digi Mobil).

Programul este:

L-V 8:00 – 21:00

S-D 8:00 – 20:00

- ne poți scrie la mybrdcontact@brd.ro;

- sau poți lua direct legatura cu managerul tău de clientelă.

 

În cazul în care chiar ai nevoie să vii într-o agenție BRD, asigură-te că păstrezi o distanţă de cel puţin 1,5 metri faţă de cei din jurul tău, fie că sunt clienţi sau personal al băncii.