Formular de căutare

Schema Grant HoReCa

Schema HoReCa

Ajutor de Stat nerambursabil pentru industria opitalității ( unități cazare, alimentației, turismului și organizării de evenimente).

BRD parteneră în schema de ajutor de stat HoReCa

Despre program

Guvernul României a adoptat prin OUG 224/2020, cu modificări şi completări ulterioare, măsuri pentru acordarea de sprijin financiar, în valoare totală de 500 milioane EUR,  din Fonduri Europene şi surse de la Bugetul Statului, pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID -19.

Programul se derulează prin intermeniul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT).

Avantajele de care beneficiezi dacă alegi BRD ca bancă parteneră

BRD Groupe Societé Generalé acoperă un spectru larg de nevoi, oferind servicii atât pentru PFA-uri, business-uri mici cât şi corporaţii.

Noi vă sprijinim planurile de viitor, astfel încât pentru contul curent special destinat încasării grantului vă oferim urmatoarele condiţii:
0% comision de administrare lunară a contului
0% comisioane la operatiuni efectuate în cont la ghiseu/online banking
50 RON flat, comision de deschidere

 

Am deja cont la BRD, e nevoie sa mai deschid un alt cont pentru încasarea grantului?

Da, chiar dacă eşti client BRD şi ai un cont curent, este necesar să deschizi un cont curent nou (cu destinaţie specială) care va fi utilizat exclusiv pentru încasarea sumelor virate de MEAT şi efectuarea plăţilor aferente.

 

Forma de sprijin

Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de maxim 20% din baza de calcul, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro la nivel de întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Baza de calcul reprezintă:

 • diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020
 • pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism baza de calcul reprezinta diferenţa dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 şi volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020
 • pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă baza de calcul reprezinta diferenţa dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020

 

ATENȚIE:

Baza de calcul al ajutorului trebuie să fie certificată și asumată fie de către:

 • un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
 • un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România

 

Beneficiari

Beneficiarii schemei HoReCa sunt intreprinderi care:

I. Activeaza in urmatoarele domenii:

Coduri CAEN eligibile:

5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590 – Alte servicii de cazare
5610 – Restaurante
5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
7911 – Activităţi ale agenţiilor turistice
7912 – Activităţi ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică (Ghizi de turism)
8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor.

 

II. Îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

1. Nu sunt companii în dificultate la 31 decembrie 2021, dar s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior din cauza pandemiei de COVID-19

2. Nu depăsesc plafonul de 1.800.000 EUR pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19

3. Nu fac obiectul unei decizii în desfăşurare emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis

4. Nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat

5. Îşi mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data primei plăți a ajutorului de stat sau 12 luni de la data primei plăţi în cazul în care grantul este mai mare de 200.000 EUR echivalent RON.

6. Au depus situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate (2019 și 2020), pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere

 

Pașii pe care trebuie să îi urmezi dacă eşti eligibil:

 • Înrolaţi-vă pe site-ul https://granturi.imm.gov.ro/auth/login
 • Completaţi în aplicaţie formularul electronic de înscriere şi ataşaţi documentaţia aferentă, conform prevederilor procedurii de implementare a OUG 224/2020
 • Alegeţi BRD ca bancă parteneră în acest program
 • MEAT analizează solicitarea şi vă informează de rezultat şi dacă e favorabil veţi semna contractul de finanţare
 • Deschideţi un cont curent cu destinaţie specială la BRD, cont în care se va încasa grant-ul
 • MEAT virează Grantul către BRD şi noi virăm banii în contul special deschis pe numele companiei, de unde veţi putea efectua plăţile conform OUG 224/2020

Bine de știut

Suport pentru toate companiile eligibile : Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinaţie, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanţare aprobate.
 

Criteriul de firmă în dificultate extins: sunt eligibile inclusiv microîntreprinderile şi întreprinderile mici care erau în dificultate la 31 decembrie 2019, cu condiţia să nu fie în insolvenţă până la data depunerii cererii de finantare.
 

Documentaţie obligatorie la depunerea cererii de finanţare:

 • Autorizaţia de funcţionare/Certificatul de clasificare/Licenţa de turism, etc
 • Raportul de expertiză contabilă/de audit care certifică baza de calcul folosită pentru stabiliarea valorii grantului


Acoperirea tututor cheltuielilor: se pot efectua plăţi din grant pentru toate cheltuielile ce au legatură cu activitatea eligibilă pentru care s-a acordat grantul.