Formular de căutare

Fonduri de investiții

Investiții
Fonduri de investiții

Fonduri de investiții de la BRD.

Aplică online

Planurile încep cu dorinţe şi se realizează cu investiţii!

Ce ai de făcut:

Și, ca să risipim și temerea cu privire la comisioane de subscriere/răscumpărare, îți spunem că, indiferent de alegerea pe care o faci, ai comisioane de subscriere/răscumparare zero.

 

Află mai multe despre PlanInvest

Beneficii:

FONDURILE DE INVESTIȚII includ o gamă variată de beneficii:

DIVERSITATE

a plasamentelor

RANDAMENT ATRACTIV

comparativ cu produsele clasice de economisire

ASISTENȚĂ

și consultanță profesioniste

COMISIOANE

0 la subscriere şi răscumpărare

Fonduri cu venit fix

FDI BRD Simfonia (denominat în RON) este un fond deschis de investiții, cu plasamente preponderent în instrumente cu venit fix: depozite, certificate de depozit, titluri de stat, contracte rev-repo, obligațiuni şi instrumente ale pieței monetare.

Este o alternativă investițională cu lichiditate ridicată.

Oferă diversificare în condiții de performanță financiară și risc scăzut și nu investește în acțiuni.

 

FDI BRD Simplu (denominat în RON) este un fond deschis de investiții, ce urmăreşte realizarea de investiţii în procent de până la 100% în depozite bancare, instrumente ale pieţei monetare şi instrumente cu venit fix. Este o alternativă investițională cu lichiditate ridicată.

Are ca obiectiv obţinerea de venit prin performanţe financiare stabile.

 

FDI BRD Euro Fond (denominat în EUR) are un portofoliu diversificat, făcând plasamente preponderent pe piețele de obligațiuni în instrumente cu venit fix și monetare. Este o alternativă investițională cu lichiditate imediată. Oferă diversificare în condiții de performanță financiară și risc minim. Fondul nu investește în acțiuni.

 

FDI BRD USD Fond (denominat în USD) are un portofoliu diversificat, făcând plasamente preponderent pe piețele de obligațiuni în instrumente cu venit fix și monetare. Este o alternativă investițională cu lichiditate imediată oferind diversificare în condiții de performanță financiară și risc scăzut. Fondul nu investește în acțiuni.

 

FDI BRD Obligațiuni (denominat în RON) este un fond deschis de investiții, ce urmăreşte realizarea de plasamente pe piaţa instrumentelor cu venit fix, în special piaţa de obligațiuni corporative precum şi alte active lichide (instrumente ale pieței monetare, în valori mobiliare admise la cota oficială a unei burse, precum şi în depozite bancare la instituţii de credit la vedere şi la termen). Fondul nu investește în acțiuni.

 

Fonduri de acțiuni și fonduri diversificate

Fonduri de acțiuni

FDI BRD Acțiuni Clasa A și E (denominat atât în RON, cât şi EUR) este un fond deschis de investiții care investește majoritar în acțiuni din România, până la 90% şi 10% alte active cu grad ridicat de lichiditate cum ar fi: depozite, instrumente cu venit fix, precum şi instrumente financiare permise de legislaţia în vigoare.

Urmărește obținerea unor performanțe financiare relativ ridicate în condițiile menținerii investiției pe un orizont de timp mai lung.

 

FDI BRD Global Clasa A și E (denominat atât în RON, cât şi EUR) este un fond deschis de investiții cu plasamente preponderent în piețele globale de acțiuni, în special prin investirea în OPCVM-uri tranzacționabile de tip ETF care au expunere față de acestea, cum ar fi Statele Unite, Europa, Japonia, precum și în alte piețe.

Alocare strategică (pe termen lung) a Fondului din punctul de vedere al claselor de active: 75% acțiuni sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent în acțiuni și 25% în alte active cum ar fi depozite, instrumente cu venit fix, precum şi alte instrumente financiare permise de legislaţia în vigoare.

Fondul va menține un grad ridicat de lichiditate, ținând cont de riscul implicat de investițiile în acțiuni și de lichiditatea activelor din componența portofoliului.

 

Fonduri diversificate

FDI BRD Diverso Clasa A și E (denominat atât în RON, cât şi EUR), este un fond deschis de investiții de tip diversificat (mixt). Investește în mai multe categorii de instrumente financiare (acțiuni, instrumente monetare și cu venit fix, obligațiuni de stat și corporative).

Folosește strategia de investiții cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) ce urmărește limitarea, pe cât posibil, a pierderilor care s-ar înregistra în cazul scăderii piețelor până la valoarea protejată (valoarea maximă înregistrată în ultimele 12 luni anterioare datei curente, cu excepția perioadei imediat următoare autorizării prospectului când se va avea în vedere valoarea maximă aferentă perioadei dintre data autorizării și data curentă). Permite obținerea unor performanțe financiare relativ stabile (stabilitatea oferită de instrumentele cu venit fix și monetare se conjugă cu dinamica mai amplă a instrumentelor de tip acțiuni).

Mai multe informaţii despre noi găseşti AICI.

 

Fondurile deschise de investiții sunt produse cu randamente potenţiale diferite, corelate cu gradul de risc asumat.

Comisioane și dobânzi

Listă de comisioane descarcă