Formular de căutare

Fonduri de investiții

Investiții
Fonduri de investiții

Fonduri de investiții de la BRD.

Aplică 100% online

Planurile încep cu dorinţe şi se realizează cu investiţii!

Ce ai de făcut:

Și, ca să risipim și temerea cu privire la comisioane de subscriere/răscumpărare, îți spunem că, indiferent de alegerea pe care o faci, ai comisioane de subscriere/răscumparare zero.

 

Află mai multe despre PlanInvest

 

FONDURILE DE INVESTIȚII includ o gamă variată de beneficii:

DIVERSITATE

a plasamentelor

RANDAMENT ATRACTIV

comparativ cu produsele clasice de economisire

ASISTENȚĂ

și consultanță profesioniste

COMISIOANE

0 la subscriere şi răscumpărare

 

 

Fonduri cu venit fix

FDI BRD Simfonia (denominat în RON) este un fond deschis de investiții, cu plasamente preponderent în instrumente cu venit fix: depozite, certificate de depozit, titluri de stat, contracte rev-repo, obligațiuni şi instrumente ale pieței monetare.

Este o alternativă investițională cu lichiditate ridicată.

Oferă diversificare în condiții de performanță financiară și risc scăzut și nu investește în acțiuni.

 

FDI BRD Simplu (denominat în RON) este un fond deschis de investiții, ce urmăreşte realizarea de investiţii în procent de până la 100% în depozite bancare, instrumente ale pieţei monetare şi instrumente cu venit fix. Este o alternativă investițională cu lichiditate ridicată.

Are ca obiectiv obţinerea de venit prin performanţe financiare stabile.

 

FDI BRD Euro Fond (denominat în EUR) are un portofoliu diversificat, făcând plasamente preponderent pe piețele de obligațiuni în instrumente cu venit fix și monetare. Este o alternativă investițională cu lichiditate imediată. Oferă diversificare în condiții de performanță financiară și risc minim. Fondul nu investește în acțiuni.

 

FDI BRD USD Fond (denominat în USD) are un portofoliu diversificat, făcând plasamente preponderent pe piețele de obligațiuni în instrumente cu venit fix și monetare. Este o alternativă investițională cu lichiditate imediată oferind diversificare în condiții de performanță financiară și risc scăzut. Fondul nu investește în acțiuni.

 

FDI BRD Obligațiuni (denominat în RON) este un fond deschis de investiții, ce urmăreşte realizarea de plasamente pe piaţa instrumentelor cu venit fix, în special piaţa de obligațiuni corporative precum şi alte active lichide (instrumente ale pieței monetare, în valori mobiliare admise la cota oficială a unei burse, precum şi în depozite bancare la instituţii de credit la vedere şi la termen). Fondul nu investește în acțiuni.

 

BRD Euro Simplu, fond deschis de investiții denominat în euro, ce urmărește realizarea de investiții în procent de până la 100% în depozite bancare, instrumente ale pieței monetare și instrumente cu venit fix.
Obiectivul fondului constă in obținerea de venit prin performanțe financiare stabile.

Prin plasamentele efectuate fondul urmărește să ofere clienților lichiditate ridicată și diversificare. Fondul nu investește în acțiuni.

 

Fonduri de acțiuni și fonduri diversificate

Fonduri de acțiuni

FDI BRD Acțiuni Clasa A și E (denominat atât în RON, cât şi EUR) este un fond deschis de investiții care investește majoritar în acțiuni din România, până la 90% şi 10% alte active cu grad ridicat de lichiditate cum ar fi: depozite, instrumente cu venit fix, precum şi instrumente financiare permise de legislaţia în vigoare.

Urmărește obținerea unor performanțe financiare relativ ridicate în condițiile menținerii investiției pe un orizont de timp mai lung.

 

FDI BRD Global Clasa A, E și U (denominat atât în RON, EUR, cât şi USD) este un fond deschis de investiții cu plasamente preponderent pe piețele globale de acțiuni cum ar fi Statele Unite ale Americii, Europa și Japonia. Fondul va efectua plasamentele în special prin OPCVM-uri tranzacționabile de tip ETF. Fondul promovează caracteristici de mediu și sociale şi are în vedere ca emitenţii în care investeşte direct sau indirect să urmeze practici de bună guvernanţă.

Alocarea strategică a fondului este de 75% în acțiuni sau ETF cu expunere pe piețele globale de acțiuni și 25% în alte active cum ar fi depozite și instrumente financiare cu venit fix.

Prin plasamentele efectuate fondul urmărește să ofere clienților lichiditate ridicată și diversificare.
 

 

Fonduri diversificate

FDI BRD Diverso Clasa A și E (denominat atât în RON, cât şi EUR), este un fond deschis de investiții de tip diversificat (mixt). Investește în mai multe categorii de instrumente financiare (acțiuni, instrumente monetare și cu venit fix, obligațiuni de stat și corporative).

Folosește strategia de investiții cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) ce urmărește limitarea, pe cât posibil, a pierderilor care s-ar înregistra în cazul scăderii piețelor până la valoarea protejată (valoarea maximă înregistrată în ultimele 12 luni anterioare datei curente, cu excepția perioadei imediat următoare autorizării prospectului când se va avea în vedere valoarea maximă aferentă perioadei dintre data autorizării și data curentă). Permite obținerea unor performanțe financiare relativ stabile (stabilitatea oferită de instrumentele cu venit fix și monetare se conjugă cu dinamica mai amplă a instrumentelor de tip acțiuni).

 

BRD Oportunități (denominat atât în RON, EUR, cât şi USD) Fond deschis de investiții denominat atât în RON, în EURO cât și în USD, cu o alocare flexibilă de investiții, putând investi atât în România cât și pe piețele globale. Alocarea strategică a Fondului este 60% acțiuni și 40% alte active, însă acesta va putea devia semnificativ de la aceasta.

Obiectivul fondului este de a obţine randamente favorabile pe termen lung, prin valorificarea oportunităţilor de investiţii de pe pieţele financiare de acţiuni, obligaţiuni şi instrumente monetare.

Prin plasamentele efectuate fondul urmărește să ofere clienților lichiditate ridicată și diversificare.

 

Fonduri cu Orizont de timp prestabilit

 

BRD Orizont 2035 (denominat atât în RON, cât şi EUR) Fond deschis de investiții cu orizont de timp prestabilit (anul 2035) și alocare dinamică a activelor. Fondul va avea un profil de risc / randament mai ridicat în primii ani de investiţie, când orizontul investiţional este depărtat, oferind astfel investitorilor posibilitatea de a avea expunere crescută către acţiuni. Pe măsură ce orizontul de timp până la data ţintă scade, Fondul va creşte alocarea către active cu profil de risc / randament redus, precum obligaţiuni şi instrumente ale pieţei monetare, pentru a reduce riscul și a crește predictibilitatea.

Obiectivul fondului este de a obţine randamente favorabile pe termen lung, precum şi limitarea treptată a volatilitaţii portofoliului pentru a prezerva valoarea pe măsură ce Fondul se apropie de data ţintă.

Prin plasamentele efectuate fondul urmărește să ofere clienților lichiditate ridicată și diversificare.

 

BRD Orizont 2045 (denominat atât în RON, cât şi EUR) Fond deschis de investiții cu orizont de timp prestabilit (anul 2045) și alocare dinamică a activelor. Fondul va avea un profil de risc / randament mai ridicat în primii ani de investiţie, când orizontul investiţional este depărtat, oferind astfel investitorilor posibilitatea de a avea expunere crescută către acţiuni. Pe măsură ce orizontul de timp până la data ţintă scade, Fondul va creşte alocarea către active cu profil de risc / randament redus, precum obligaţiuni şi instrumente ale pieţei monetare, pentru a reduce riscul și a crește predictibilitatea.

Obiectivul fondului este de a obţine randamente favorabile pe termen lung, precum şi limitarea treptată a volatilitaţii portofoliului pentru a prezerva valoarea pe măsură ce Fondul se apropie de data ţintă.

Prin plasamentele efectuate fondul urmărește să ofere clienților lichiditate ridicată și diversificare.

 

Mai multe informaţii despre noi găseşti AICI.

 

Fondurile deschise de investiții sunt produse cu randamente potenţiale diferite, corelate cu gradul de risc asumat.

Comisioane și dobânzi

Listă de comisioane descarcă