Formular de căutare

Securizarea tranzacţiilor internaţionale

Securizarea tranzacţiilor internaţionale

Siguranţă şi protecţie în tranzacţiile internaţionale!

Du-ți mai departe afacerea în siguranță!

Prin serviciul BRD de SECURITATE A TRANZACȚIILOR INTERNAȚIONALE de bucuri de beneficii precum:

Servicii fiabile

și sigure datorate echipei BRD de profesioniști și a rețelei sale extinse de corespondenți bancari din peste 80 de țări

Securizare

pentru tranzacțiile cu partenerii comerciali

Acreditivul stand-by

Acreditivul stand by este soluția ideală pentru afacerea dumneavoastră dacă:

1. Sunteți importator: acreditivul stand-by de returnare a avansului asigură restituirea avansului de către exportator, în cazul neîndeplinirii obligațiilor sale contractuale.

2. Sunteți exportator: acreditivul stand-by de bună plată garanteaza plata contravalorii mărfurilor livrate. Dacă activați în domeniul exportului sau importului, contractarea unui acreditiv vă ajutaă la buna derulare a relațiilor dumneavoastră comerciale cu partenerii externi.

 

Ce este acreditivul stand-by?

Acreditivul stand-by este o garanție bancară emisă sub forma unei scrisori de credit, pentru a garanta executarea unei obligații contractuale. Banca emitentă se angajează sa despăgubească financiar beneficiarul, în cazul în care ordonatorul nu își indeplinește obligațiile asumate prin contract.

 

Cum funcționează acreditivul stand-by?

Pasul 1. Partenerii convin prin contract termenii operațiunii și stabilesc ca modalitate de plată acreditivul stand-by.

Pasul 2. La cererea ordonatorului, banca acestuia (banca emitentă) deschide acreditivul stand-by, în favoarea partenerului sau comercial (beneficiar) conform condițiilor contractului încheiat cu acesta. Banca emitentă transmite textul acreditivului stand-by la banca corespondentă din țara exportatorului (banca benenficiarului).

Pasul 3. Banca corespondentă notifică beneficiarul despre deschiderea, în favoarea sa, a acreditivului stand-by.

Pasul 4. În cazul în care ordonatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale, beneficiarul prezintă băncii corespondente toate documentele prevăzute în deschiderea acreditivului stand-by și solicită efectuarea plății. După verificarea documentelor, banca corespondentă le remite băncii emitente pentru plată. Banca emitentă efectuează plata și debitează contul ordonatorului.

 

Tipurile de acreditiv stand-by

Acreditivele oferite de bancă sunt:

  • Acreditivul irevocabil – care asigură acoperirea riscurilor comerciale.
  • Acreditivul irevocabil confirmat – care asigură suplimentar acoperirii riscurilor comerciale, acoperirea riscului de insolvabilitate a băncii emitente și a riscurilor de țară – politice și de transfer, în situația în care banca corespondentă se află în altă țară decât cea a băncii emitente.

Acreditivul documentar

Acreditivul documentar este soluția ideală pentru afacerea dumneavoastră dacă:

1. Sunteți importator: BRD vă asigură primirea mărfurilor și/sau prestarea serviciilor în conformitate cu documentele solicitate în cadrul acreditivului.

2. Sunteți exportator: BRD vă garantează încasarea contravalorii mărfurilor livrate/ serviciilor prestate în conformitate cu documentele solicitate în cadrul acreditivului.

 

Ce este acreditivul documentar?

Acreditivul documentar este un angajament de plată, contra documente, asumat de bancă, pentru buna derulare a relației companiei cu terții. Părțile implicate în derularea unui acreditiv documentar sunt: ordonatorul, banca emitentă, banca beneficiarului și beneficiarul.

 

Cum funcționează acreditivul documentar?

Pasul 1. Cumpărătorul (importatorul) și vânzătorul (exportatorul) realizează operațiunea comercială convenind prin contract termenii operațiunii și stabilind ca modalitate de plată acreditivul documentar.

Pasul 2. La cererea importatorului (ordonator), banca acestuia (banca emitentă) deschide acreditivul documentar, în favoarea exportatorului (beneficiar) conform condițiilor contractului comercial. Banca emitentă transmite textul acreditivului documentar la banca corespondentă din țara exportatorului (banca benenficiarului).

Pasul 3. Banca corespondentă avizează deschiderea acreditivului documentar exportatorului.

Pasul 4. Exportatorul transmite marfa către importator și prezintă băncii sale și toate documentele de livrare menționate în acreditiv.

Pasul 5. Banca corespondentă efectuează controlul documentelor și efectuează plata (dacă este banca plătitoare sau confirmatoare) sau trimite documentele de plată bancii emitente.

Pasul 6. Banca corespondentă trimite documentele băncii emitente.

Pasul 7. Banca emitentă verifică documentele și efectuează plata (sau rambursează banca plătitoare) și eliberează documentele importatorului contra plata.

Pasul 8. Importatorul, pe baza documentelor primite de la bancă, realizează vămuirea și recepția mărfurilor.

Tipurile de acreditiv documentar - Acreditivul irevocabil – care asigură acoperirea riscurilor comerciale. - Acreditivul irevocabil confirmat – care asigură suplimentar acoperirii riscurilor comerciale, acoperirea riscului de insolvabilitate a băncii emitente și a riscurilor de țară – politice și de transfer, în situația în care banca corespondentă se află în altă țară decât cea a băncii emitente. ​Tipurile de plată în cadrul unui acreditiv documentar Puteți opta pentru urmatoarele forme de plată în cadrul acreditivului documentar, în funcție de prevederile contractuale dintre companie și corespondentul comercial: la vedere, la termen, prin acceptare sau prin negociere.

Beneficii:

Siguranță

securizează angajamentele din contractele comerciale internaționale

Servicii fiabile și sigure

datorate echipei BRD de profesioniști și a rețelei sale extinse de corespondenți bancari din peste 80 de țări

Garanțiile Bancare Internaționale

Garanțiile Bancare Internaționale sunt soluția ideală pentru afacerea dumneavoastră dacă societatea participă la o licitație internațională sau partenerul extern vă solicită o garanție de bună execuție.

Care sunt tipurile de garanții oferite?

  • Scrisoare de garanție bancară de participare la licitație;
  • Scrisoare de garanție bancară de returnare a avansului;
  • Scrisoare de garanție bancară de bună execuție;
  • Scrisoare de garanție bancară de bună plată.

Garanțiile solicitate la eliberarea scrisorilor de garanție bancară pot fi depozite, ipoteci pe bunuri mobile și imobile, garanții emise de fonduri de garantare etc.

 

Cum se emit scrisorile?

Scrisorile se emit individual sau în cadrul unor plafoane de garantare, în cazul în care solicitările de garantare sunt multiple și recurente. Scrisorile se pot emite letric sau prin canal SWIFT, în lei sau în valuta.

Valabilitatea unei garanții este corelată cu prevederile contractuale încheiate între companie și partener.

Beneficii:

Garantarea îndeplinirii obligațiilor

față de partenerii contractuali (clienți, furnizori)

Corelarea valabilității garanției

cu termenele contractului încheiat cu terții

Facilitarea relațiilor comerciale

interne și internaționale

Întrebări frecvente

Un client poate solicita emiterea mai multor scrisori?

Da, în funcție de specificul activității, putem să emitem scrisori de garanție bancară individuale sau în cadrul unor plafoane.

Există o listă a băncilor corespondente?

Da, regăsiți mai jos lista băncilor corespondente, precum și unele documente folositoare în relațiile internaționale ale companiei.

Lista a băncilor corespondente

Lista băncilor corespondente descarcă
Chestionar împotriva spălării banilor descarcă
Patriot Act descarcă