Formular de căutare

Factoring IMM

Finanțare
Factoring

Mai mult decât finanţare, un pachet complet de servicii.
Soluţii integrate pentru securizarea, controlul și finanţarea tranzacţiilor comerciale.

Aplică online

Factoring, cu sau fără regres.

Servicii oferite

O soluţie flexibilă, complexă şi avantajoasă de finanţare şi gestionare a creanţelor, înglobată într-un pachet de servicii prin care, în funcţie de necesităţi, societatea dumneavoastră poate beneficia de cel puţin două din următoarele servicii:

Finanţare pe baza facturilor
Preluarea riscului de neplată a debitorilor
Administrarea creanţelor rezultate din vânzări
Colectarea creanţelor interne

De ce factoring?

 • Îmbunătăţeste lichidităţile companiei şi fluidizeaza cash flow-ul; poate susţine activitatea companiei în procesul de dezvoltare;
 • Se poate acoperi riscul de neplată pe debitori;
 • Se externalizează serviciile de administrare al debitorilor interni sau externi;
 • Favorizează extinderea termenelor de plată şi obţinerea unei siguranţe a încasărilor;
 • Este un suport real pentru extinderea portofoliului de clienţi;
 • Se poate obţine credit furnizor din partea partenerilor interni şi externi (în calitate de Debitori);
 • Se pot obţine discount-uri din partea furnizorilor prin posibilitatea plăţii mai rapide a achiziţiilor (în calitate de Debitor).

Produsele de factoring 

 • Factoring intern și de export, cu si fără regres
 • Reverse factoring
 • Factoring de import cu/ fără preluare risc de neplată

Pentru mai multe informații asupra produselor de factoring, vă invităm să ne contactați la adresa de e-mail comercial.factoring@brd.ro sau să contactați consilierul de clientelă.

Tipuri de factoring

Servicii și avantaje  Factoring intern fără regres    Factoring intern cu regres    Reverse factoring    Factoring de export fără regres    Factoring de export cu regres  
Finanțare
Acoperirea riscului de neplată X X
Colectarea creanțelor  ✓
Managementul creanțelor
Fără impactarea gradului de îndatorare  X V X
Procent de finanțare Până la 90% Până la 90% Până la 100% Până la 90% Până la 90%
Procent de acoperire risc de neplată Până la 90% X Până la 100% Până la 100% X

 

Întrebări frecvente

 

Care sunt condițiile pentru accesarea unui produs factoring fără regres/ cu regres?

 • Relația comercială trebuie să se deruleze pe baza unui contract comercial/ comandă fermă și trebuie să conțină datele de identificare ale partenerilor, termenele de plată, condițiile de livrare etc.;
 • Termenele de plată standard: maxim 180 de zile; pentru termene de plata mai mari se analizează punctual;
 • În cadrul contractului comercial să nu existe clauze care să interzică cesiunea creanţelor, altfel, trebuie obţinut acordul debitorului cu privire la această cesiune;
 • Nu pot fi supuse operațiunilor de factoring relațiile comerciale cu legături de acționariat și contractele ce prevăd plăți condiționate.

Care sunt condițiile pentru accesarea unui program reverse factoring?

 • Obţinerea acordului de înrolare în programul reverse factoring din partea Debitorului;
 • Relația comercială trebuie să se deruleze pe baza unui contract comercial/ comandă fermă și trebuie să conțină datele de identificare ale partenerului, termenul de plată, condițiile de livrare etc.

Cum funcționează factoring-ul fără regres/ cu regres?

SIMPLU:

 • Aderentul (furnizorul) livrează bunurile sau prestează serviciile și transmite facturile către Debitor (cumpărător);
 • Aderentul cesionează creanțele în favoarea BRD;
 • La cerere, BRD finanțează Aderentul pentru o parte din valoarea facturilor, urmărește încasarea și acoperă riscul de neplată pentru creanțele certe (doar pentru factoring fără regres);
 • La scadență, debitorul efectuează plata în contul BRD, iar BRD plătește Aderentului diferența nefinanțată din factură;
 • În caz de întârziere la plată, BRD începe procedura de colectare.

Cum funcționează reverse factoring?

SIMPLU:

 • Aderentul (furnizorul) livrează bunurile sau prestează serviciile și transmite facturile către Debitor (cumpărător);
 • Debitorul transmite către BRD Factoring lista facturilor acceptate la plată;
 • BRD finanțează Aderentul până la 100% din valoarea facturilor acceptate la plată, mai puțin costul operațiunii;
 • La scadența facturii, Debitorul plătește creanțele în contul BRD Factoring.

Ce înseamnă preluarea riscului de neplată?

Se preia riscul de neplată al debitorilor pentru situațiile de neplată prelungită, insolvență, faliment. Nu sunt acoperite creanțele pentru care există litigii comerciale.

Cât costă?

Pentru stabilirea costurilor operațiunii sunt necesare informații privind relațiile comerciale pentru care se solicită derularea de operațiuni de factoring. Costul operațiunii este influențat de numărul relațiilor comerciale, numărul de facturi, calitatea debitorilor propuși, cifra de afaceri ce urmează a se derula prin factoring și nu în ultimul rând, de tipul operațiunii.

 

Pentru o ofertă personalizată, vă invităm să contactați Directia Factoring la adresa de e-mail comercial.factoring@brd.ro sau consilierul de clientelă.

În funcție de specificul fiecărei tranzacții, Direcția Factoring vă va transmite o ofertă personalizată de costuri.

 

MyFactoring

MyFactoring este un canal securizat care îţi oferă acces direct la contul tău de factoring, fără instalări sau licenţe suplimentare.


Acesta permite încărcarea electronică a detaliilor facturilor şi asigură interfaţa cu sistemele de gestiune, vizualizarea limitelor alocate pe debitori, statusul facturilor cesionate precum şi încasările şi plăţile înregistrate, având astfel posibilitatea de a genera rapoartele specifice oricând.

Pentru mai multe detalii te invităm să accesezi video-ul alăturat.

Accesează contul tău MyFactoring

Date de contact

Sunteţi interesat?

Vă sunăm noi!

Transmiteţi-ne detaliile solicitării dumneavoastră şi datele de contact către: comercial.factoring@brd.ro

Ne sunt necesare informaţiile cu privire la relațiile comerciale în discuţie, termenele de plată practicate, cifra de afaceri ce urmează a se derula prin factoring și nu în ultimul rând, tipul de factoring de interes.