Formular de căutare

Termeni și condiții

Conținutul și elementele de grafica ale site-ului www.brd.ro, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilitaților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si către utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc,) aparțin BRD - Groupe Société Générale SA (de aici inainte « BRD »).

BRD își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii site-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.

Nicio informație prezentă pe acest site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii în general și produse bancare sau de asigurări în special, venind din partea BRD. Acest site nu conține sfaturi sau recomandări cu privire la niciun domeniu de activitate, informațiile conținute nefiind un fundament pentru investiții, inițierea unor afaceri sau dezvoltarea acestora sau orice alte decizii. Astfel BRD nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului.

Utilizatorii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile conținute pe site numai în interes personal sau numai cu indicarea sursei. Orice utilizare a conținutului site-ului de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al BRD. Astfel, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificata a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia. BRD își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoana si/sau entitate care încalcă prevederile de mai sus.

Orice comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe site-ul www.brd.ro, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală. Deși obiectivul nostru este de a vă transmite informații actualizate și exacte, nu putem garantă ca prezentele pagini nu conțin erori, cu toate că vom depune toate diligentele pentru remedierea acestora. În acest sens, BRD nu poate fi ținută responsabilă pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului. Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze oricare din unitățile BRD pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale, taxelor și comisioanelor aferente.

Site-ul oferă posibilitatea utilizatorilor de a ne contacta prin diverse canale de contact (inclusiv prin canale de comunicare încorporate în site). În acest caz, BRD poate prelucra o serie de date cu caracter personal furnizate de utilizatorii care apelează la acele mecanisme de comunicare. Totodată, Site-ul utilizează cookies sau alte tehnologii similare. Pentru detalii cu privire la aceste tehnologii, vă rugăm să consultați Politica privind Cookies și Tehnologii Similare.

Pentru detalii suplimentare cu privire la modul în care BRD prelucrează datele cu caracter personal, precum și cu privire la drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată, vă rugăm să consultați Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

De asemenea, dacă aveți orice fel de întrebări în legătură cu politica de prelucrare a datelor sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta folosind datele de contact disponibile în secțiunea „Contact”, sau utilizând următoarele date de contact:

BRD - Groupe Société Générale SA

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor BRD (DPO)

Adresa de Corespondență: Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 1, București

Email: dataprotection@brd.ro

Telefon: 021 301 43 81 

Utilizarea acestui site este în totalitate responsabilitatea utilizatorilor. BRD și societățile sale afiliate sau orice altă parte implicată in conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. BRD nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea să infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site. BRD nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți la care se face trimitere pe site-ul www.brd.ro.