Formular de căutare

Cadrul juridic

BRD - Groupe Société Générale este o societate pe acţiuni. Ea funcţionează conform Legii nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale şi Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi conform altor reglementări specifice.

Intrarea Băncii la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti, la începutul anului 2001, a determinat creşterea exigenţelor în materie de management bancar, în condiţiile unei mai mari transparenţe cerute de regulile bursiere. În calitate de societate listată, BRD se supune legislaţiei în vigoare cu privire la pieţele de capital, reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi ale Bursei de Valori Bucureşti.

Act constitutiv descarcă
 
BRD Groupe Société Générale SA
 
Sediu: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sectorul 1, Bucureşti
Capital Social în RON: 696.901.518 Lei
Nr. Registrul Comerţului: J40/608/1991
Cod fiscal: RO 361579/1992
Simbol bursier: BRD