Formular de căutare

Conturi cu funcţionalitate specială

Conturile cu funcționalitate specială oferă încredere și siguranță partenerilor dumneavoastră de afaceri în derularea tranzacțiilor comerciale. 

Varietate

gamă variată de conturi

Gratuități

virament între contul curent al clienţilor şi conturile cu funcţionalitate specială

Siguranţă

în realizarea tranzacţiilor comerciale cu partenerii

Consultanţă

specializată din partea consilierilor de clientelă dedicaţi

 

Ofertă de conturi

Sumele depuse în conturile cu funcţionalitate specială sunt garantate de către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar - conform legislaţiei în vigoare.
Conturile cu funcţionalitate specială nu sunt supuse popririi, conform prevederilor din contractul/ convenţia încheiată cu banca. 

1. Conturi cu destinaţie de colateral - pentru garantarea angajamentelor bancare

Sunt conturi cu funcţionalitate specială, cu rol de garanţie, utilizate la contractarea de diverse produse bancare: acreditive, scrisori de garanţie bancară, certificare cecuri, credite etc.

- se pot constitui în Lei şi/sau în valută, în funcţie de disponibilităţile companiei şi tipul angajamentului solicitat;
- se vor bloca pe perioada de valabilitate a angajamentului şi se vor înregistra contractele aferente la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare – AEGRM.

2. Conturi de consemnare garanţie gestionări 

Se deschid la solicitatea firmei în baza unei Convenţii speciale (conform prevederilor Legii 22/1969, cu completările ulterioare - Legea 54/1994).

- titularul de cont va fi compania, iar pentru fiecare gestionar se va deschide un cont de consemnare garanţii gestionar;
- alimentarea conturilor se poate realiza automat sau individual, o singură dată sau lunar, în funcţie de opţiune;
- eliberarea sumelor depuse drept garanţie se realizează conform reglementărilor legale.

3. Conturi de garanţie 
Vă ajută în îndeplinirea obligaţiilor contractuale pe care le aveţi cu partenerii de afaceri, având ca scop păstrarea unor sume de bani cu titlu de garanţie, pentru o anumită perioadă de timp. 

- conturile pot avea destinaţie multiplă: garanţie de bună execuţie, garanţie materială, participare la licitaţie etc. – având la bază o convenţie de lucru semnată între parteneri;
- sumele de bani pot fi constituite prin depuneri sau prin reţineri succesive din sumele datorate în baza facturilor emise, conform documentaţiei contractuale;
- eliberarea sumelor din contul de garanţie se realizează de către Bancă în favoarea unuia dintre parteneri pe baza documentelor prezentate în original, conform contractului încheiat.

4. Conturi ESCROW

- Depozitarea, pastrarea sau blocarea unor sume de bani pana la incheierea unui contract
- Livrarea unor marfuri si/sau indeplinirea unor conditii specificate intr-un angajament scris incheiat intre doua parti (ca garantie a utilizarii sumelor strict pentru destinatia stabilita si/sau ca masura ce asigura realizarea obiectivelor stipulate in respectivul angajament scris)