Formular de căutare

PRIIP

PRIIPs - Regulamentul (UE) NR. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări.

La data de 1 ianuarie 2018 a intrat în vigoare o nouă reglementare la nivel european (PRIIP) care instituie obligaţia în sarcina băncii de a furniza clienţilor de retail, conform categorie MiFID, documentul cu informaţii esenţiale (KID- Key Information Document) referitoare la produsele de investiţii structurate și bazate pe asigurări, în scopul sporirii transparenţei şi facilitării comparării informaţiilor.

Documente cu informaţii esenţiale (KID - Key Information Document)

- KID BRD – Groupe Societe Generale
KID BRD Asset Management
  Aceste KID-uri pot fi consultate accesând următoarele link-uri:

      BRD Simfonia
      BRD USD Fond
      BRD EURO Fond
      BRD Obligaţiuni
      BRD Diverso Clasa A
      BRD Diverso Clasa E
      BRD Acţiuni Clasa A
      BRD Acţiuni Clasa E
      BRD Index

- KID BRD Asigurari de Viaţă (Asigurări cu componentă investiţională)
  Aceste KID-uri pot fi consultate accesând următoarele link-uri:

      KID Edu Plan
      KID Asigurare UnitLinked