Formular de căutare

Guvernanţa corporativă

Guvernanţa corporativă a BRD - Groupe Société Générale S.A. („BRD” sau „Banca”) reprezintă ansamblul principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care banca este condusă şi controlată. Transpuse în documente normative interne, aceste principii determină eficienţa şi eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja şi a armoniza interesele tuturor categoriilor de participanţi la activitatea desfăşurată de bancă - acţionari, administratori, directori, conducători ai diverselor structuri ale societăţii, angajaţi şi organizaţiile care le reprezintă interesele, clienţi şi parteneri de afaceri, autorităţi centrale şi locale etc.

Codul de Guvernanţă Corporativă al BRD - Groupe Société Générale (denumit în continuare şi “Cod") prezintă cu precădere principalele metode de lucru, atribuţiile şi responsabilităţile structurilor de conducere şi de supraveghere ale băncii, precum şi cele ale comitetelor importante constituite în sprijinul acestor structuri pentru îndeplinirea responsabilităţilor acestora.

Prevederile Codului sunt aliniate legislaţiei naţionale şi cadrului de reglementare specific instituţiilor de credit stabilit de Banca Naţională a României (BNR), principiilor guvernanţei corporative emise de Bursa de Valori Bucureşti (BVB) pentru societăţile cotate, precum şi celor mai bune practici în materie dezvoltate de Grupul Société Générale.

BRD - Groupe Société Générale a adoptat sistemul unitar de administrare în deplină concordanţă cu obiectivele unei bune guvernante corporative, a transparenţei informaţiei corporative relevante, a protecţiei intereselor diverselor categorii de participanţi şi a unei funcţionări eficiente pe piaţa bancară.
 

Codul de Guvernanţă corporativă descarcă