Formular de căutare

Servicii pentru piaţa de capital

Piața de capital
Servicii pentru piaţa de capital

Potrivite pentru orice activităţi pe piaţa de capital!

Atragerea de capital

prin intermediul unor instrumente specifice (emisiuni de obligaţiuni sau de acţiuni)

Oferte inițiale de vânzare
Listare de bursă
Oferte de cumpărare
Activități de delistare

Servicii

Putându-se adresa investitorilor vest europeni, BRD are posibilitatea de a atrage capital străin pentru clienții care dorect să inițieze proiecte importante de investiții în România și de asemenea de a oferi pachete financiare inovative structurate astfel încât să satisfacă cerințele tuturor părților implicate.

Principalele tipuri de servicii oferite companiilor sunt:

Asistență în derularea

unor oferte publice iniţiale de vânzare (IPO) sau oferte publice secundare de vânzare (SPO) pentru companii care doresc să-şi listeze acţiunile la Bursa de Valori Bucureşti, inclusiv analiza financiară (due diligence), evaluarea companiei, pregătirea prospectului de ofertă şi a celorlalte documente solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), asistenţă în desfăşurarea procesului de book-building şi marketing al ofertei.

Asistență în derularea

unor oferte de cumpărare sau preluare, inclusiv delistarea societăţii de la cota bursei prin procedura de retragere a acţionarilor minoritari, inclusiv pregătirea documentaţiei şi asistenţă în desfăşurarea procedurilor legale

Inițierea și structurarea

unor oferte de obligaţiuni şi alte forme de împrumut corporativ, având o bogată experienţă în administrarea emisiunilor de obligaţiuni municipale şi a instrumentelor hibrid (împrumut bancar şi emisiune obligatară)