Formular de căutare

Servicii piaţa de capital

BRD oferă asistenţă companiilor publice şi private, in desfăşurarea oricăror activităţi pe piaţa de capital, din care amintim:

Atragerea de capital

prin intermediul unor instrumente specifice (emisiuni de obligaţiuni sau de acţiuni)

Oferte inițiale de vânzare

Listare de bursă

Oferte de cumpărare

Activități de delistare

 

Putându-se adresa investitorilor vest europeni, BRD are posibilitatea de a atrage capital străin pentru clienții care dorect să inițieze proiecte importante de investiții în România și de asemenea de a oferi pachete financiare inovative structurate astfel încât să satisfacă cerințele tuturor părților implicate.

Principalele tipuri de servicii oferite companiilor sunt:

Asistență în derularea

unor oferte publice iniţiale de vânzare (IPO) sau oferte publice secundare de vânzare (SPO) pentru companii care doresc să-şi listeze acţiunile la Bursa de Valori Bucureşti, inclusiv analiza financiară (due diligence), evaluarea companiei, pregătirea prospectului de ofertă şi a celorlalte documente solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), asistenţă în desfăşurarea procesului de book-building şi marketing al ofertei.

Asistență în derularea 

unor oferte de cumpărare sau preluare, inclusiv delistarea societăţii de la cota bursei prin procedura de retragere a acţionarilor minoritari, inclusiv pregătirea documentaţiei şi asistenţă în desfăşurarea procedurilor legale

Inițierea și structurarea

unor oferte de obligaţiuni şi alte forme de împrumut corporativ, având o bogată experienţă în administrarea emisiunilor de obligaţiuni municipale şi a instrumentelor hibrid (împrumut bancar şi emisiune obligatară)