Formular de căutare

Programe Guvernamentale

IMM <1M Euro și 1-50M Euro
PROGRAME GUVERNAMENTALE

Credite acordate beneficiarilor eligibili în cadrul Programelor Guvernamentale Comerţ şi Microindustrializare

Pentru proiectele antreprenorilor curajoşi, optimişti, vizionari.

BRD sprijină IMM-urile selectate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat [MMACA] în cadrul urmatoarelor programe guvernamentale:

COMERȚ

Programul de dezvoltare a activităților de Comercializare a produselor și Serviciilor de piață

MICRO-
INDUSTRIALIZARE

Programul național multianual de Microindustrializare

Avantaje

Programe Guvernamentale: credit de investiții, credit suport, credit suplimentar.

Caracteristicile Programelor Guvernamentale:

Flexibilitate
GARANȚII FLEXIBILE
Costuri avantajoase

Obiectivul Programelor Guvernamentale

- Acordarea de ajutoare financiare nerambursabile (AFN) de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor de investiții, respectiv maxim 250.000 RON / beneficiar pentru programul Comerț și 450.000 RON / beneficiar pentru programul Microindustrializare.

 

Ce tipuri de investiții sunt eligibile?

- achiziţionarea de echipamente IT si tehnică de calcul;  

- achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent;

- aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

- achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

- consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA);

- achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii, etc.

 

Care este oferta de finanțare BRD?

Credite de investiții

Destinație credit: finanțarea contribuței proprii (co-finanțare) la cheltuielile eligibilile aferente proiectului de investiții selectat de MMACA;

Perioada de creditare: maxim 60 luni;

Perioada de grație: 12 luni;

Valoarea creditului: minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Prețul creditului (reglementat prin program):

  • Dobândă fixă: 5% /an;

-Comisioane percepute o singură dată la acordarea creditului:

  • Acordare: 1%
  • Analiză: 0.5%
Credit suport

Destinație credit: pre-finanțare AFN, în vederea acoperirii decalajului existent între momentul efectuării plăților către furnizori și momentul încasării AFN;

Perioada de creditare: maxim 12 luni;

Valoarea creditului: finanțare de până la 100% din valoarea AFN;

Fără garanții materiale;

Prețul creditului: conform ofertei standard a Băncii, în vigoare la data acordării creditului.       

Credit suplimentar

Destinație credit: acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului selectat de MMACA;

Perioada de creditare:

  • termen scurt: maxim 12 luni
  • termen mediu: 60 lun

Garanții flexibile;   

Prețul creditului: conform ofertei standard a Băncii, în vigoare la data acordării creditului.