Formular de căutare

Programe Guvernamentale

Flexibilitate

 

Costuri avantajoase

 

Garanții flexibile

 

Caracteristici Programe Guvernamentale

BRD sprijină IMM-urile selectate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat [MMACA] în cadrul urmatoarelor programe guvernamentale:

- Programul de dezvoltare a activităților de Comercializare a produselor și Serviciilor de piață (COMERȚ);

- Programul național multianual de Microindustrializare (MICROINDUSTRIALIZARE).

 

Obiectivul Programelor Guvernamentale

- Acordarea de ajutoare financiare nerambursabile (AFN) de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor de investiții, respectiv maxim 250.000 RON / beneficiar pentru programul Comerț și 450.000 RON / beneficiar pentru programul Microindustrializare.

Ce tipuri de investiții sunt eligibile?

- achiziţionarea de echipamente IT si tehnică de calcul;  

- achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent;

- aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

- achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

- consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA);

- achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii, etc.

Care este oferta de finanțare BRD?

 

Credite de investiții

- Destinație credit: finanțarea contributței proprii (co-finanțare) la cheltuielile eligibilile aferente proiectului de investiții selectat de MMACA;

Perioada de creditare: maxim 60 luni;

- Perioada de grație: 12 luni;

- Valoarea creditului: minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile;

- Prețul creditului (reglementat prin program):

  • Dobândă fixă: 5% /an;

-Comisioane percepute o singură dată la acordarea creditului:

  • Acordare: 1%
  • Analiză: 0.5%

 

Credit suport

- Destinație credit: pre-finanțare AFN, în vederea acoperirii decalajului existent între momentul efectuării plăților către furnizori și momentul încasării AFN;

- Perioada de creditare: maxim 12 luni;

- Valoarea creditului: finanțare de până la 100% din valoarea AFN;

- Fără garanții materiale;

- Prețul creditului: conform ofertei standard a Băncii, în vigoare la data acordării creditului.       

 

Credit suplimentar

- Destinație credit: acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului selectat de MMACA;

- Perioada de creditare:

  • termen scurt: maxim 12 luni
  • termen mediu: 60 lun

- Garanții flexibile;   

Prețul creditului: conform ofertei standard a Băncii, în vigoare la data acordării creditului.