Formular de căutare

SFDR

Regulamentului (UE) nr. 2019/2088 sau Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) are ca obiectiv creșterea transparenței asupra modului în care riscurile legate de durabilitate sunt integrate în deciziile și recomandările de produse și servicii financiare, în scopul îmbunătățirii concurenței la nivel de industrie și pentru prevenirea inducerii în eroare a clienților cu privire la produse/servicii având un fals obiectiv sustenabil.

Dar ce este riscul de durabilitate?

Riscul legat de durabilitate înseamnă un eveniment sau o condiţie de mediu, socială sau de guvernanţă care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potenţial, asupra valorii investiţiei.

În calitate de consultant financiar din perspectiva distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări, BRD-Groupe Société Générale S.A. (BRD) asigură informarea clienților săi cu privire la modul în care riscurile legate de durabilitate sunt integrate in procesul de distribuție al acestor produse.

Produsele de investiții bazate pe asigurări sunt produse de asigurare care oferă o valoare la scadență sau o valoare de răscumpărare care este expusă, parțial sau integral, direct sau indirect, fluctuațiilor pieței financiare, prin investirea primelor de asigurare nete în fonduri de investiții.

Politici privind durabilitatea

BRD face parte din grupul Société Générale, grup cu preocupări constante în ceea ce privește aspectele de mediu, sociale, etice şi de guvernanţă, reflectate inclusiv în modul de selecţie a clienţilor şi furnizorilor de servicii. Pentru mai multe detalii, te rugăm să consulți politicile de mediu, sociale și de guvernanță ale grupului Société Générale.

Grupul Société Générale are ca scop construirea împreună cu angajații săi, a unui viitor durabil, prin soluții financiare responsabile și inovatoare. Se aliniază acestui obiectiv și politica de remunerare a angajaților BRD, care promovează un management solid și eficient al riscurilor de durabilitate, pentru angajații implicați în activități de consultanță financiară. Politica de renumerare poate fi consultată aici.

Efectele negative asupra durabilității

BRD, în calitate de distribuitor de produse de investiții bazate pe asigurări, nu deține, în prezent, în portofoliul de distribuție, produse de asigurare care integrează investiții durabile, astfel încât, deocamdată, nu va putea evalua, în cadrul consultanței în asigurări, în mod direct și personalizat riscurile legate de durabilitate sau efectul probabil al riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului produselor financiare în care sunt investite primele nete de asigurare.

Cu toate acestea, BRD își propune reevaluarea acestei situaţii, pe măsură ce societățile de asigurare ale căror produse de investiții bazate pe asigurări sunt distribuite de BRD, respectiv administratorii fondurilor de investiții în care sunt investite primele nete ale produselor de asigurare, vor adapta caracteristicile produselor de asigurare prin integrarea riscurilor legate de durabilitate.

Nu în ultimul rând, BRD va monitoriza cu atenție produsele de investiții bazate pe asigurări distribuite clienților săi.

 

Poți consulta

Principii generale sociale și de mediu descarcă
Declaratia transversală a Grupului Societe Generale cu privire la protecția biodiversității descarcă
Declaratia transversală a Grupului Societe Generale cu privire la schimbarea climatică descarcă
Declaratia transversală a Grupului Societe Generale cu privire la drepturile omului descarcă
Codul de condiută al Grupului Societe Generale descarcă