Formular de căutare

Servicii autorizate şi prestate

Piețe de capital
Servicii autorizate şi prestate

Preluarea şi transmiterea ordinelor

privind unul sau mai multe instrumente financiare

Executarea ordinelor

în contul clienţilor

Tranzacţionarea instrumentelor financiare

pe cont propriu

Subscriere de instrumente financiare

şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm

Plasamentul de instrumente financiare

fără un angajament ferm

Servicii conexe

Păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor;

Consultanţă acordată entităţii cu privire la structura de capital, strategie industrială şi aspecte conexe acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităţi;

Servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii prestate;

Servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

Cercetare pentru investitii si analiza financiara sau alte forme de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare.