MiFID II

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) – Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare (cunoscută sub denumirea de „MiFID II”) împreună cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014 (MiFIR), înlocuiește Directiva 2004/39/CE (MiFID I”) și reprezintă actualizarea cadrului juridic armonizat care reglementează cerințele aplicabile firmelor de investiții, piețelor reglementate, furnizorilor de servicii de raportare de date, precum și firmelor din țări terțe care furnizează servicii de investiții sau desfășoară activități de investiții în Uniune.

Scopul MiFID II este de a îmbunătăți competitivitatea piețelor financiare ale UE și de a asigura un nivel ridicat de protecție armonizată pentru investitorii în instrumente financiare, obținerea unui grad mai mare de transparență pre-tranzacționare și post-tranzacționare care se va aplica tuturor locurilor de tranzacţionare.

Clasificarea clienților în categoriile clienți retail, clienți profesionali și contrapărți eligibile, împreună cu nivelul de protecție asociat pentru fiecare categorie, rămâne elementul cheie al MIFID II.

INFORMARE CLIENȚI

Informații privind costurile și comisioanele aferente instrumentelor financiare

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Directiva 2014/65/CE (MiFID II) și cu articolul 50 din Regulamentul Delegat 2017/565, BRD - Groupe Societe Generale S.A. informează clienții săi atât cu privire la costurile și comisioanele serviciilor pe care le oferim, cât și cu privire la produsele tranzacționate prin noi, atât pe piețele primare, cât și pe piețele secundare.

Pentru clienții clasificați în categoria retail, conform MiFID II, informațiile cu privire la costuri și comisioane sunt prezentate pre și post-tranzacționare.

Pentru clienții clasificați în categoria profesionali, conform MiFID II, informațiile cu privire la costuri și comisioane sunt prezentate post-tranzacționare, iar pre-tranzacționare numai în cazul instrumentelor financiare complexe.

Costurile și comisioanele percepute de BRD - Groupe Societe Generale S.A. pentru serviciile și activitățile de investiții cât și serviciile auxiliare oferite sunt detaliate în: contractele specifice pe care Clientul le încheie cu Banca, în Documentul cu Informații Esențiale, în cazul clienților retail (denumit în continuare „KID”), informațiile puse la dispoziția Clienților pe site-ul instituțional al Băncii.

Informațiile privind costurile și comisioanele sunt prezentate în mod agregat. La cerere, acestea pot fi furnizate și în mod defalcat, pe tipuri de costuri și comisioane.

BRD - Groupe Societe Generale S.A. va furniza clientilor raportul anual cu privire la toate costurile si comisioanele aferente serviciilor de investitii oferite.

Costurile și comisioanele pot varia în funcție de circumstanțele specifice fiecărei tranzacții, iar prețul nostru va fi determinat în conformitate cu Politica noastră de bună execuție.

Aceste informații despre costuri și comisioane sunt furnizate numai în scopuri de reglementare și nu reprezintă o recomandare, nici o ofertă de a cumpăra sau de a vinde un anumit produs.

Prin urmare, veți găsi mai jos câteva informații despre costurile și comisioanele aplicabile instrumentelor financiare, oferite de către BRD - Groupe Societe Generale S.A. și de către BRD Asset Management S.A.I. S.A.

- Costuri și comisioane maxime aplicabile tranzacțiilor și serviciilor având ca obiect instrumente financiare

- Costuri şi cheltuieli furnizate de BRD Asset Management S.A.I. S.A,  in calitate de Administrator al Fondului: