Formular de căutare

MiFID II

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) – Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare (cunoscută sub denumirea de „MiFID II”) împreună cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014 (MiFIR), înlocuiește Directiva 2004/39/CE (MiFID I”) și reprezintă actualizarea cadrului juridic armonizat care reglementează cerințele aplicabile firmelor de investiții, piețelor reglementate, furnizorilor de servicii de raportare de date, precum și firmelor din țări terțe care furnizează servicii de investiții sau desfășoară activități de investiții în Uniune.

Scopul MiFID II este de a îmbunătăți competitivitatea piețelor financiare ale UE și de a asigura un nivel ridicat de protecție armonizată pentru investitorii în instrumente financiare, obținerea unui grad mai mare de transparență pre-tranzacționare și post-tranzacționare care se va aplica tuturor locurilor de tranzacţionare.

Clasificarea clienților în categoriile clienți retail, clienți profesionali și contrapărți eligibile, împreună cu nivelul de protecție asociat pentru fiecare categorie, rămâne elementul cheie al MIFID II.

Mai jos sunt câteva informații importante și documente pe care vă recomandăm să le citiți cu atenție.

DOCUMENTE UTILE

- Documentul de prezentare MiFID II

EXECUTAREA ORDINELOR CLIENȚILOR

- Politica privind buna executare 

- Rezumatul privind politica de bună executare pentru clienții retail 

- Lista locurilor de executare pusă la dispoziție de BRD - Groupe Societe Generale S.A.

Arhivă:

- Documentul de prezentare MiFID II 2022

- Rezumatul privind politica de bună executare pentru clienții retail 2018

Politica privind buna executare 13.07.2018

Lista locurilor de executare pusă la dispoziție de BRD - Groupe Societe Generale S.A. Noiembrie 2018

Lista locurilor de executare pusă la dispoziție de BRD - Groupe Societe Generale S.A. aprilie 2021

Lista locurilor de executare pusă la dispoziție de BRD - Groupe Societe Generale S.A. aprilie 2023

 

Raportare privind calitatea executării tranzacțiilor de către BRD - Groupe Societe Generale S.A. (RTS 27)

BRD - Groupe Societe Generale S.A. ("BRD") este autorizată să furnizeze servicii de investiții pentru primirea și transmiterea ordinelor, executarea ordinelor în numele clienților și tranzacționarea pe cont propriu.

 

În conformitate cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/575, BRD - Groupe Societe Generale S.A. pune la dispoziția publicului date referitoare la calitatea executării tranzacțiilor. Aceste rapoarte periodice includ detalii privind prețul, costurile, viteza și probabilitatea de executare cu privire la instrumentele financiare tranzactionate.

Raportare privind calitatea executării tranzacțiilor atunci cand BRD acționează ca Operator Independent (SI) – Q4 2023

BRD-SI-RTS27-2023-Q4

Arhivă:

BRD-SI-RTS27-2023-Q3

BRD-SI-RTS27-2023-Q2

BRD-SI-RTS27-2023-Q1

BRD-SI-RTS27-2022-Q4

BRD-SI-RTS27-2022-Q1

BRD-SI-RTS27-2021-Q4

BRD-SI-RTS27-2021-Q3

BRD-SI-RTS27-2021-Q2

BRD-SI-RTS27-2021-Q1.csv

BRD-SI-RTS27-2020-Q4.csv

BRD-SI-RTS27-2020-Q3.csv

BRD-SI-RTS27-2020-Q1

BRD-SI-RTS27-2019-Q4

BRD-SI-RTS27-2019-Q3

BRD-SI-RTS27-2019-Q2.v2

BRD-SI-RTS27-2019-Q1.v2

BRD-SI-RTS27-2018-Q4.v2

BRD-SI-RTS27-2020-Q2.csv

 

Raportare privind calitatea executării tranzacțiilor atunci cand BRD acționează ca Furnizor de Lichiditate (LP)– Q4 2023

BRD-LIQP-RTS27-2023-Q4

Arhivă:

BRD-LIQP-RTS27-2023-Q3

BRD-LIQP-RTS27-2023-Q2

BRD-LIQP-RTS27-2023-Q1

BRD-LIQP-RTS27-2022-Q4

BRD-LIQP-RTS27-2022-Q1

BRD-LIQP-RTS27-2021-Q4

BRD-LIQP-RTS27-2021-Q3

BRD-LIQP-RTS27-2021-Q2

BRD-LIQP-RTS27-2021-Q1.csv

BRD-LIQP-RTS27-2020-Q4.csv

BRD-LIQP-RTS27-2020-Q3.csv

BRD-LIQP-RTS27-2020-Q1

BRD-LIQP-RTS27-2019-Q4

BRD-LIQP-RTS27-2019-Q3

BRD-LIQP-RTS27-2019-Q2.v2

BRD-LIQP-RTS27-2019-Q1

BRD-LIQP-RTS27-2018-Q4.v2

BRD-LIQP-RTS27-2018-Q3.v2

BRD-LIQP-RTS27-2020-Q2.csv

 

Rapoarte Top 5 locuri de executare și Rapoarte Top 5 locuri primire și transmitere ordine, perioda 01.01.2023- 31.12.2023, pentru:

- Clienți retail

Clienți profesionali

Operațiuni de finanțare prin titluri de valoare (SFT)

Rezumatul analizei privind calitatea executării ordinelor pentru clienții retail și profesionali (RTS 28)

Arhivă:

- Clienți retail 01.01.2022- 31.12.2022

Clienți profesionali 01.01.2022- 31.12.2022

Operațiuni de finanțare prin titluri de valoare (SFT) 01.01.2022- 31.12.2022

Rezumatul analizei privind calitatea executării ordinelor pentru clienții retail și profesionali (RTS 28) 01.01.2022- 31.12.2022

- Clienți retail 01.01.2021- 31.12.2021

Clienți profesionali 01.01.2021- 31.12.2021

Operațiuni de finanțare prin titluri de valoare (SFT) 01.01.2021- 31.12.2021

Rezumatul analizei privind calitatea executării ordinelor pentru clienții retail și profesionali (RTS 28) 01.01.2021- 31.12.2021

- Clienți retail 01.01.2020 - 31.12.2020

Clienți profesionali 01.01.2020 - 31.12.2020

Operațiuni de finanțare prin titluri de valoare (SFT) 01.01.2020 - 31.12.2020

Rezumatul analizei privind calitatea executării ordinelor pentru clienții retail și profesionali (RTS 28) 01.01.2020 - 31.12.2020

- Clienți retail 01.01.2019- 31.12.2019

Clienți profesionali 01.01.2019- 31.12.2019

Operațiuni de finanțare prin titluri de valoare (SFT) 01.01.2019- 31.12.2019

Rezumatul analizei privind calitatea executării ordinelor pentru clienții retail și profesionali (RTS 28) 01.01.2019- 31.12.2019

- Clienți retail.  06.07.2018- 31.12.2018

Clienți profesionali.  06.07.2018- 31.12.2018

Operațiuni de finanțare prin titluri de valoare (SFT).  06.07.2018- 31.12.2018

Rezumatul analizei privind calitatea executării ordinelor pentru clienții retail și profesionali (RTS 28).  06.07.2018- 31.12.2018

 

Disclaimer

BRD - Groupe Societe Generale S.A. dezvăluie aceste informații privind calitatea executării tranzacțiilor și locurilor de executare (RTS 27 și RTS 28) pentru a-și îndeplini cerințele de reglementare în conformitate cu MiFID II, care impun ca aceste date să fie puse la dispoziția publicului.

BRD nu permite nimănui să vândă aceste date sau să vândă un produs care utilizează aceste date fără consimțământul expres al BRD - Groupe Societe Generale S.A.

BRD – Groupe Societe Generale S.A. își rezervă dreptul de a modifica rapoartele dacă este necesar.

OPERATOR INDEPENDENT (SYSTEMATIC INTERNALISER - SI)

- Politica comerciala a BRD - Groupe Societe Generale S.A. in calitate de operator independent 

- Lista Instrumentelor Financiare pentru care BRD - Groupe Societe Generale S.A. actioneaza in calitate de operator independent

INFORMARE CLIENȚI

 

BRD - Groupe Societe Generale S.A. pune la dispoziție clienților săi, în unitățile BRD, raportul anual MiFID II cu privire la costurile și comisioanele aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare reglementate de MiFID II și serviciilor de investiții accesate in decursul anului precedent.

Pentru detalii, vă invităm să contactați consilierul dumneavoastră din unitatea BRD.

 

Informații privind costurile și comisioanele aferente instrumentelor financiare

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Directiva 2014/65/CE (MiFID II) și cu articolul 50 din Regulamentul Delegat 2017/565, BRD - Groupe Societe Generale S.A. informează clienții săi atât cu privire la costurile și comisioanele serviciilor pe care le oferim, cât și cu privire la produsele tranzacționate prin noi, atât pe piețele primare, cât și pe piețele secundare.

Pentru clienții clasificați în categoria retail, conform MiFID II, informațiile cu privire la costuri și comisioane sunt prezentate pre și post-tranzacționare.

Pentru clienții clasificați în categoria profesionali, conform MiFID II, informațiile cu privire la costuri și comisioane sunt prezentate post-tranzacționare, iar pre-tranzacționare numai în cazul instrumentelor financiare complexe.

Costurile și comisioanele percepute de BRD - Groupe Societe Generale S.A. pentru serviciile și activitățile de investiții cât și serviciile auxiliare oferite sunt detaliate în: contractele specifice pe care Clientul le încheie cu Banca, în Documentul cu Informații Esențiale, în cazul clienților retail (denumit în continuare „KID”), informațiile puse la dispoziția Clienților pe site-ul instituțional al Băncii.

Informațiile privind costurile și comisioanele sunt prezentate în mod agregat. La cerere, acestea pot fi furnizate și în mod defalcat, pe tipuri de costuri și comisioane.

BRD - Groupe Societe Generale S.A. va furniza clientilor raportul anual cu privire la toate costurile si comisioanele aferente serviciilor de investitii oferite.

Costurile și comisioanele pot varia în funcție de circumstanțele specifice fiecărei tranzacții, iar prețul nostru va fi determinat în conformitate cu Politica noastră de bună execuție.

Aceste informații despre costuri și comisioane sunt furnizate numai în scopuri de reglementare și nu reprezintă o recomandare, nici o ofertă de a cumpăra sau de a vinde un anumit produs.

Prin urmare, veți găsi mai jos câteva informații despre costurile și comisioanele aplicabile instrumentelor financiare, oferite de către BRD - Groupe Societe Generale S.A. și de către BRD Asset Management S.A.I. S.A.

- Costuri și comisioane maxime aplicabile tranzacțiilor și serviciilor având ca obiect instrumente financiare

Arhivă:

Costuri și comisioane maxime aplicabile tranzacțiilor și serviciilor având ca obiect instrumente financiare.V1

- Costuri şi cheltuieli furnizate de BRD Asset Management S.A.I. S.A,  in calitate de Administrator al Fondului:

Informații privind utilizarea garanției financiare aferente Contractelor de garanție cu transfer de proprietate