Formular de căutare

Fondul de compensare a investitorilor

Piețe de capital
Fondul de compensare a investitorilor

Investitorul de pe piaţa de capital are asigurată despăgubirea în cazul falimentului unei societăţi de servicii de investiţii financiare (SSIF)

Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.

Fondul de compensare a investitorilor, este constituit ca persoana juridica de drept public. Organizarea si functionarea Fondului se stabilesc prin statut propriu aprobat de catre Consiliul Autoritătii de Supraveghere Financiara (A.S.F), la propunerea Consiliului de administratie al Fondului.

Obiectul principal de activitate

Obiectul principal de activitate al Fondului este colectarea contributiilor membrilor şi compensarea creantelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile baneşti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care sunt detinute si/sau administrate în numele acestora în cadrul prestarii de servicii de investitii financiare. Compensarea investitorilor se face în limita plafoanelor stabilite în conformitate cu reglementarile in vigoare.

Fondul a fost înfiintat in Iunie 2005, având ca scop compensarea investitorilor, în situatia incapacitatii membrilor Fondului de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apatţinand investitorilor, care au fost detinute în numele acestora, cu ocazia prestarii de servicii de investitii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investitii.

Scopul Fondului

Fondul a fost înfiinţat în iunie 2005, având ca scop compensarea investitorilor, în situaţia incapacităţii membrilor Fondului de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care au fost deţinute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiţii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiţii. De la înfiinţare şi până în prezent Fondul nu a înregistrat nici un eveniment de natură să genereze plata de compensaţii.

Compensarea investitorilor

Fondul compenseaza investitorii, în oricare din urmatoarele situatii:

  1. ASF a constatat ca, pentru moment, din punctul ei de vedere, un participant la Fond, din motive ce sunt legate direct de situatia financiara a acestuia, nu este in masura sa-si indeplineasca obligatiile rezultate din creantele investitorilor si nici nu exista perspectiva de a-si onora aceste obligatii in cel mai scurt timp.
  2. autoritatea judiciara competenta, pentru motive legate direct sau indirect de situatia financiara a unui participant la Fond, a emis o hotarare definitiva, avand ca efect suspendarea posibilitatii investitorilor de a-si exercita drepturile cu privire la valorificarea creantelor asupra respectivei societati.

Pentru recuperarea platilor efectuate pentru compensarea fondurilor banesti si/sau a instrumentelor financiare, Fondul se subroga de drept in drepturile investitorilor. Astfel, in cazul lichidarii judiciare a participantilor sai, Fondul se inscrie in tabloul creditorilor pentru o suma egala cu platile efectuate pentru compensarea investitorilor.