Formular de căutare

Întrebări frecvente

Devenind client al BRD Pieţe de Capital puteţi realiza întreaga gamă de operaţiuni de pe piaţa de capital, prevăzute de legea română.

Pentru a afla cursul acţiunii BRD, vă rugăm consultaţi website-ul Bursei de Valori Bucureşti: www.bvb.ro.

Pentru a consulta ultimele rapoarte financiare ale Băncii, mergeţi aici.

Valoarea dividendului pentru anul 2011 a fost stabilită de AGA din 26.04.2012 şi este de 0,16690 RON pe acţiune.

Conform hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor din 26.04.2012, plata dividendelor pentru anul 2011 se face după cum urmează:

- acţionarii titulari de conturi curente deschise la BRD (inclusiv conturi cu card ataşat) primesc dividendele în mod automat în contul curent respectiv;

- acţionarii care au indicat anterior un cont deschis la o altă bancă comercială primesc dividendele în contul indicat;

- acţionarii care nu au indicat un cont pentru virarea dividendelor trebuie să se prezinte în unităţile BRD pentru a solicita plata în numerar sau prin virament.

Modificarea datelor de identificare ale acţionarilor se realizează de către Depozitarul Central, instituţia care asigură evidenţa registrului acţionarilor BRD. Pentru detalii cu privire la formalităţile necesare, vă rugăm să contactaţi direct Depozitarul Central la datele de contact menţionate mai jos:

 

Detalii contact Depozitarul Central

 

Sediul Central: Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etajele 3,8 si 9, sector 2, cod postal 020922, Bucureşti

Telefon informaţii generale: (021) 408.58.00

Web: www.depozitarulcentral.ro

Conform politicii BRD, remunerația plătită membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație ia forma unei remuneraţii lunare fixe aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor, ca parte a limitei generale pentru remunerațiile tuturor directorilor Bancii și administratorilor neexecutivi.
Administratorii neexecutivi ai Consiliului de administrație nu au dreptul la o remuneraţie variabilă. Ei primesc doar o sumă lunară brută reprezentând echivalentul în moneda locală al sumei de 1.500 euro.
În ceea ce privește membrii independenți ai Consiliului de administrație, acestora li se acordă o remuneraţie lunară brută suplimentară reprezentând echivalentul în moneda locală al sumei de 1.500 euro, având în vedere criterii precum: participarea la comitetele înființate pentru a sprijini Consiliul de administrație, implicarea constructivă în discuțiile din cadrul Consiliului de Administraţie și participarea la luarea deciziilor, etc

Onorariile plătite către Ernst & Young Assurance Services SRL pentru anul financiar 2015 sunt în valoare de 1.315.640 RON (TVA inclus). Aceste onorarii se referă doar la auditarea situaţiilor financiare ale Băncii.