Formular de căutare

Dividende

Dividendul este cota parte din profitul societăţii ce se plăteşte acţionarilor. Valoarea sa este propusă de Consiliul de Administraţie şi aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor. Dividendele sunt distribuite acţionarilor proporţional cu numărul de acţiuni deţinute, raportat la capitalul social.

Dividendele se plătesc în data aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor.

Pentru a avea dreptul la primirea dividendelor, trebuie să aveţi calitatea de acţionar al BRD-Groupe Société Générale la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor.

Dividendele neridicate se prescriu după 3 ani de la data începerii plăţii acestora, conform dispoziţiilor legale. Venitul generat de dividende este impozitat la sursă.

PROCEDURĂ PLATA DIVIDENDE 2020
Formular plată prin virament PF
Formular plată prin virament PJ

 

Arhivă procedură plată dividende:

PROCEDURĂ PLATA DIVIDENDE 2018
Formular plată prin virament PF
Formular plată prin virament PJ

PROCEDURĂ PLATA DIVIDENDE 2017
Formular plată prin virament PF
Formular plată prin virament PJ

 

DIVIDEND

2020 2019 2018

2017

2016

Număr de acţiuni la data de înregistrare

696.901.518 696.901.518 696.901.518

696.901.518

696.901.518

Valoarea nominală (RON)

1 1 1

1

1

Dividend brut pe acţiune (Lei/actiune)

0,0749 - 1,64 1,64

0,73

Data de începere a plăţii dividendelor

4 iunie 2021 - 31 mai 2019

 

31 mai 2018

30 mai 2017

Ex date

12 mai 2021 11 mai 2020 9 mai 2019

8 mai 2018

8 aprilie 2017

Data de înregistrare

13 mai 2021 12 mai 2020 10 mai 2019

9 mai 2018

9 mai 2017