Actualizează-ți de acasă datele cu caracter personal în doar câteva minute.

Formular de căutare

Dividende

Dividendul este cota parte din profitul societăţii ce se plăteşte acţionarilor. Valoarea sa este propusă de Consiliul de Administraţie şi aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor. Dividendele sunt distribuite acţionarilor proporţional cu numărul de acţiuni deţinute, raportat la capitalul social.

Dividendele se plătesc în data aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor.

Pentru a avea dreptul la primirea dividendelor, trebuie să aveţi calitatea de acţionar al BRD-Groupe Société Générale la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor.

Dividendele neridicate se prescriu după 3 ani de la data începerii plăţii acestora, conform dispoziţiilor legale. Venitul generat de dividende este impozitat la sursă.

PROCEDURĂ PLATA DIVIDENDE 2018
Formular plată prin virament PF
Formular plată prin virament PJ

 

 

PROCEDURĂ PLATA DIVIDENDE 2017
Formular plată prin virament PF
Formular plată prin virament PJ

 

DIVIDEND

2019 2018

2017

2016

2015

Număr de acţiuni la data de înregistrare

696.901.518 696.901.518

696.901.518

696.901.518

696.901.518

Valoarea nominală (RON)

1 1

1

1

1

Dividend brut pe acţiune (Lei/actiune)

- 1,64 1,64

0,73

0,32

Data de începere a plăţii dividendelor

- 31 mai 2019

31 mai 2018

30 mai 2017

24 mai 2016

Ex date

11 mai 2020 9 mai 2019

8 mai 2018

8 aprilie 2017

29 aprilie 2016

Data de înregistrare

12 mai 2020 10 mai 2019

9 mai 2018

9 mai 2017

3 mai 2016