Formular de căutare

Dividende

Dividendul este cota parte din profitul societăţii ce se plăteşte acţionarilor. Valoarea sa este propusă de Consiliul de Administraţie şi aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor. Dividendele sunt distribuite acţionarilor proporţional cu numărul de acţiuni deţinute, raportat la capitalul social.

Dividendele se plătesc în data aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor.

Pentru a avea dreptul la primirea dividendelor, trebuie să aveţi calitatea de acţionar al BRD-Groupe Société Générale la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor.

Dividendele neridicate se prescriu după 3 ani de la data începerii plăţii acestora, conform dispoziţiilor legale. Venitul generat de dividende este impozitat la sursă.

PROCEDURĂ PLATĂ DIVIDENDE 2021
PROCEDURĂ PLATĂ DIVIDENDE 2019-2020
Formular plată prin virament PF
Formular plată prin virament PJ

 

Arhivă procedură plată dividende:

PROCEDURĂ PLATA DIVIDENDE 2020
Formular plată prin virament PF
Formular plată prin virament PJ

PROCEDURĂ PLATA DIVIDENDE 2018
Formular plată prin virament PF
Formular plată prin virament PJ

PROCEDURĂ PLATA DIVIDENDE 2017
Formular plată prin virament PF
Formular plată prin virament PJ

 

DIVIDEND

2021 2019-2020 2020

2019

2018

Număr de acţiuni la data de înregistrare

696.901.518 696.901.518 696.901.518

696.901.518

696.901.518

Valoarea nominală (RON)

1 1 1

1

1

Dividend brut pe acţiune (Lei/actiune)

1,285 2,4164 0,0749 - 1,64

Data de începere a plăţii dividendelor

7 iunie 2022 4 aprilie 2022 4 iunie 2021

-

 

31 mai 2019

Ex date

13 mai 2022 11 martie 2022 12 mai 2021

11 mai 2020

9 mai 2019

Data de înregistrare

16 mai 2022 14 martie 2022 13 mai 2021

12 mai 2020

10 mai 2019