Formular de căutare

Asigurarea tranzacțiilor

Internațional
Asigurarea tranzacțiilor

Tranzacționați fără griji cu allNET!

Autentificare în cont

Protejați-vă împotriva riscurilor specifice tranzacțiilor internaționale!

allNET

AllNET reprezintă un serviciu online de gestionare facilă a produselor BRD TRADE FINANCE cu acces direct la experţii Trade Finance.

Beneficiile serviciului allNET:

 

Simplu şi rapid

întrucât instrucţiunile se transmit direct către bancă, se urmăresc în timp real prin transmiterea pe e-mail personal a notificărilor, cu posibilitatea de a consulta istoricul tranzacţiilor.

Economie de timp şi reducere birocraţie

prin transmiterea instrucțiunilor online, fără deplasări la bancă şi fără intermediari. Clientul comunică direct cu experţii Trade Finance şi informaţiile sunt actualizare în timp real.

Reducerea numărului de rapoarte de întocmit

prin generarea acestora direct din aplicaţie şi integrarea lor în sistemele contabile.

Compatibil şi cu emiterea şi urmărirea acreditivului FINTRA®

fără deplasări la bancă şi cu consultare în timp real al expertilor noştri Trade Finance .

Accesare rapidă

direct din browser-ul calculatorului personal sau direct din BRD@ffice utilizând credențialele furnizate de bancă.

GRATUIT

0% comision de administrare

Tutorial video allNET

Pentru o ma bună înțelegere a modului de funcționare a aplicației de Internet Banking v-am pregătit un scurt tutorial video de prezentare allNET.

VIZUALIZEAZĂ AICI

 

 

FINTRA

Oferta de finanțare a furnizorilor dumneavoastră externi.

FINTRA reprezintă finanțarea acreditivului emis de BRD, care poate acoperi decalajul de finanțare dintre cumpărători și vânzători, permițând importatorilor să își mențină angajamentele de plată la scadență, în timp ce exportatorii sunt plătiți la vedere.
 

Descriere și mecanism de lucru :

 • Datorită expertizei BRD în materie de Trade Finance, prin FINTRA vă oferim o soluție simplă și flexibilă de finanțare a furnizorilor dumneavoastră externi, ce are la bază angajamentul irevocabil de plată la termen prin acreditiv documentar emis de BRD la ordinul dumneavoastră;
 • Partenerii dumneavoastră vor prezenta documentele prin intermediul băncii locale;
 • Prin FINTRA partenerii dumneavoastră sunt plătiți la vedere după prezentarea documentelor conforme și acceptarea lor de către BRD;
 • Dumneavoastră plătiți în cadrul acreditivului la termen (cum s-a agreat inițial).
   

Două opțiuni posibile în funcție de negocierea termenilor contractuali cu partenerul dumneavoastră, costurile finanțării pot fi suportate fie de importator, fie de exportator:

1. dacă sunt suportate de exportator, acesta încasează valoarea neta a acreditivului (după deducerea costurilor finanțării).

2. dacă sunt suportate de dumneavoastră, veți plăti la termen valoarea acreditivului plus costurile finanțării.

 

Acreditivul stand-by

Acreditivul stand-by este o garanție bancară emisă sub forma unei scrisori de credit, pentru a garanta executarea unei obligații contractuale. Banca emitentă se angajează să despăgubească financiar beneficiarul, în cazul în care ordonatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.

Daca sunteți importator, acreditivul stand-by de returnare a avansului asigură restituirea avansului de către exportator, în cazul neîndeplinirii obligațiilor sale contractuale.

Daca sunteți exportator, acreditivul stand-by de bună plată garantează plata contravalorii mărfurilor livrate/ serviciilor prestate, dacă importatorul nu plătește.

 

Cum funcționează acreditivul stand-by?

Pasul 1. Partenerii convin prin contract termenii operațiunii și stabilesc ca modalitate de plată acreditivul stand-by.

Pasul 2. La cererea ordonatorului, banca acestuia (banca emitentă) deschide acreditivul stand-by, în favoarea partenerului sau comercial (beneficiar) conform condițiilor contractului încheiat cu acesta. Banca emitentă transmite textul acreditivului stand-by la banca corespondentă din țara exportatorului (banca benenficiarului).

Pasul 3. Banca corespondentă notifică beneficiarul despre deschiderea, în favoarea sa, a acreditivului stand-by.

Pasul 4. În cazul în care ordonatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale, beneficiarul prezintă băncii corespondente toate documentele prevăzute în deschiderea acreditivului stand-by și solicită efectuarea plății. După verificarea documentelor, banca corespondentă le remite băncii emitente pentru plată. Banca emitentă efectuează plata și debitează contul ordonatorului.

 

Acreditivele oferite de bancă sunt:

 • Acreditivul irevocabil – care asigură acoperirea riscurilor comerciale
 • Acreditivul irevocabil confirmat – care asigură suplimentar acoperirii riscurilor comerciale, acoperirea riscului de insolvabilitate a băncii emitente și a riscurilor de țară – politice și de transfer, în situația în care banca corespondentă se află în altă țară decât cea a băncii emitente.

 

Acreditivul documentar

Dacă activați în domeniul exportului sau importului, contractarea unui acreditiv vă ajută la buna derulare a relațiilor dumneavoastră comerciale cu partenerii externi.

Dacă suntetți importator, BRD vă asigură primirea mărfurilor și/sau prestarea serviciilor în conformitate cu documentele solicitate în cadrul acreditivului.

Dacă sunteți exportator, BRD vă garantează încasarea contravalorii mărfurilor livrate/ serviciilor prestate în conformitate cu documentele solicitate în cadrul acreditivului.

 

Cum funcționează acreditivul documentar?

Pasul 1. Cumpărătorul (importatorul) și vânzătorul (exportatorul) realizează operațiunea comercială convenind prin contract termenii operațiunii și stabilind ca modalitate de plată acreditivul documentar.

Pasul 2. La cererea împortatorului (ordonator), banca acestuia (banca emitentă) deschide acreditivul documentar, în favoarea exportatorului (beneficiar) conform condițiilor contractului comercial. Banca emitentă transmite textul acreditivului documentar la banca corespondentă din țara exportatorului (banca benenficiarului).

Pasul 3. Banca corespondentă avizează deschiderea acreditivului documentar exportatorului.

Pasul 4. Exportatorul transmite marfa către importator și prezintă băncii sale și toate documentele de livrare menționate în acreditiv.

Pasul 5. Banca corespondentă efectuează controlul documentelor și efectuează plata (dacă este banca plătitoare sau confirmatoare) sau trimite documentele de plată bancii emitente.

Pasul 6. Banca corespondentă trimite documentele băncii emitente.

Pasul 7. Banca emitentă verifică documentele și efectuează plata (sau rambursează banca plătitoare) și eliberează documentele importatorului contra plată.

Pasul 8. Importatorul, pe baza documentelor primite de la bancă, realizează vamuirea și recepția mărfurilor.

 

Ce este acreditivul documentar?

Acreditivul documentar este un angajament de plată, contra documente, asumat de bancă, pentru buna derulare a relației companiei cu terții.Părțile implicate în derularea unui acreditiv documentar sunt: ordonatorul, banca emitentă, banca beneficiarului și beneficiarul.

 

Tipurile de acreditiv documentar

 • Acreditivul irevocabil – care asigură acoperirea riscurilor comerciale
 • Acreditivul irevocabil confirmat – care asigură suplimentar acoperirii riscurilor comerciale, acoperirea riscului de insolvabilitate a băncii emitente și a riscurilor de țară – politice și de transfer, în situația în care banca corespondentă se află în altă țară decât cea a băncii emitente.

 

Tipurile de plată în cadrul unui acreditiv documentar

Puteți opta pentru urmatoarele forme de plată în cadrul acreditivului documentar, în funcție de prevederile contractuale dintre companie și corespondentul comercial: la vedere, la termen, prin acceptare sau prin negociere.

 

Garanțiile Bancare Internaționale

Vă susținem angajamentele comerciale prin scrisori de garanție bancară. Cu ajutorul scrisorilor de garanție emise de BRD, conferiți încredere partenerilor de afaceri.

Garanțiile Bancare Internaționale sunt soluția ideală pentru afacerea dumneavoastră dacă societatea participă la o licitație internațională sau partenerul extern vă solicită o garanție de bună execuție.

 

Banca vă oferă următoarele tipuri de garanții:

 • Scrisoare de garanție bancară de participare la licitație
 • Scrisoare de garanție bancară de returnare a avansului
 • Scrisoare de garanție bancară de bună execuție
 • Scrisoare de garanție bancară de bună plată

 

Cum se emit scrisorile?

Scrisorile se emit individual sau în cadrul unor plafoane de garantare, în cazul în care solicitările de garantare sunt multiple și recurente.

Scrisorile se pot emite letric sau prin canal SWIFT, în lei sau în valuta. Valabilitatea unei garanții este corelată cu prevederile contractuale încheiate între companie și partener.

Garanțiile solicitate la eliberarea scrisorilor de garanție bancară pot fi depozite, ipoteci pe bunuri mobile și imobile, garanții emise de fonduri de garantare etc.

Întrebări frecvente

Poate solicita un client emiterea mai multor scrisori?

Da, în funcție de specificul activității companiei, putem emite scrisori de garanție bancară individual sau sub plafoane.

Există o listă a băncilor corespondente?

Da, puteți găsi mai jos lista băncilor corespondente, precum și anumite documente utile pentru relațiile internaționale ale companiei.

Documente utile

Lista de bănci corespondente descarcă
Chestionar anti-spălare a banilor descarcă
US Patriot Act descarcă