Formular de căutare

Informare Regulament CSDR

Regulament CSDR – informare cu privire la prevederile art. 38 din REGULAMENTUL(UE) NR. 909/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitării centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012