Formular de căutare

EMIR

Piața valutară și monetară
EMIR

European Market Infrastructure Regulation

Informații despre EMIR (European Market Infrastructure Regulation).

EMIR (European Market Infrastructure Regulation)

În conformitate cu art. 11(6) din Regulamentul (UE) Nr.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii şi reglementările conexe, BRD - Groupe Societe Generale S.A a fost exceptată integral de la obligaţia schimbului de garanţii pentru contractele derivate extrabursiere intragrup încheiate cu  Societe Generale S.A. Exceptarea a fost acordată începând cu data de 04.07.2017  de către Banca Naţională a României.

Informaţiile relevante referitoare la exceptarea intragrup sunt următoarele:

1. Contrapărţile contractelor derivate extrabursiere intragrup:

- BRD - Groupe Societe Generale S.A., instituţie de credit cu sediul social în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, Sector 1, 011171, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/608/1991, înmatriculată în Registrul Instituţiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-007/ 18.02.1999, identificator cod LEI 5493008QRHH0XCLJ4238; şi
- Societe Generale S.A., instituţie de credit cu sediul în  Paris, B-dul Haussmann nr.29 , Franţa, înregistrată la Registrul Comerţului şi Societăţilor din Franţa cu  nr. RCS Paris 55212022215342, identificator cod LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU4.

2. Relațiile dintre contrapărți:

- BRD - Groupe Societe Generale S.A. şi Societe Generale S.A. fac ambele parte din grupul Societe Generale;
- Societe Generale S.A deţine un număr de 419.313.688 acţiuni, reprezentând 60,1683% din capitalul social al BRD - Groupe Societe Generale S.A.

3. Exceptarea este integrală

4. Valoarea noţională agregată a contractelor derivate extrabursiere pentru care se aplică exceptarea intragrup - exceptarea nu prevede limitări de valoare noţională.