Formular de căutare

EMIR

În conformitate cu art. 11(6) din Regulamentul (UE) Nr.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii şi reglementările conexe, BRD - Groupe Societe Generale S.A a fost exceptată integral de la obligaţia schimbului de garanţii pentru contractele derivate extrabursiere intragrup încheiate cu  Societe Generale S.A. Exceptarea a fost acordată începând cu data de 04.07.2017  de către Banca Naţională a României.

Informaţiile relevante referitoare la exceptarea intragrup sunt următoarele:

1. Contrapărţile contractelor derivate extrabursiere intragrup:

- BRD - Groupe Societe Generale S.A., instituţie de credit cu sediul social în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, Sector 1, 011171, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/608/1991, înmatriculată în Registrul Instituţiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-007/ 18.02.1999, identificator cod LEI 5493008QRHH0XCLJ4238; şi
- Societe Generale S.A., instituţie de credit cu sediul în  Paris, B-dul Haussmann nr.29 , Franţa, înregistrată la Registrul Comerţului şi Societăţilor din Franţa cu  nr. RCS Paris 55212022215342, identificator cod LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU4.

2. Relațiile dintre contrapărți:

- BRD - Groupe Societe Generale S.A. şi Societe Generale S.A. fac ambele parte din grupul Societe Generale;
- Societe Generale S.A deţine un număr de 419.313.688 acţiuni, reprezentând 60,1683% din capitalul social al BRD - Groupe Societe Generale S.A.

3. Exceptarea este integrală

4. Valoarea noţională agregată a contractelor derivate extrabursiere pentru care se aplică exceptarea intragrup - exceptarea nu prevede limitări de valoare noţională.