Formular de căutare

Rapoarte şi analize

Departamentul de Analiză din cadrul Polului Piețe Financiare al BRD-GSG furnizează rapoarte de analiză economico-financiară, utile în fundamentarea deciziei de investiții pe piețele financiare. Mai multe detalii aici

Rapoartele macroeconomice cuprind analiza evoluției principalilor indicatori macroeconomici, precum și estimări ale acestora.

Se emit, în mod regulat, rapoarte de analiză pentru 9 companii listate la Bursa de Valori Bucureşti. Acțiunile acestor companii intră în componența principalului indice al pietei de capital locale, BET. Astfel, sunt acoperite unele dintre cele mai dinamice sectoare economice: energie, financiar, telecom și utilităţi. Pentru a stabili preţul țintă al unei acţiuni şi recomandarea de investiţie, analiştii noştri folosesc numeroase surse publice de informații şi utilizează diverse metode şi tehnici de evaluare recunoscute.


Printre cele mai importante produse ale departamentului menţionăm:

  • Rapoarte zilnice de piaţă
  • Rapoarte săptămânale
  • Rapoarte Flash
  • Rapoarte semestriale de ţară
  • Rapoarte de companie


Prin intrarea în vigoare a pachetului legislativ european MiFIDII/ MiFIR, respectiv Directiva Europeană 2014/65/EU privind Piețele Instrumentelor Financiare (MIFID II) și Regulamentul (UE) Nr. 600/2014 privind Piețele Instrumentelor Financiare (MIFIR), împreună cu reglementările lor delegate, este actualizat cadrul juridic la nivelul Uniunii Europene, ce prevede, printre altele, modificări semnificative privind protecția investitorilor și obținerea unui grad mai mare de transparență.

Astfel, cadrul legislativ menționat are un impact semnificativ și asupra activității de producere și distribuire a materialelor de analiză (research), prin considerarea acestora în categoria stimulentelor, fie ele monetare sau nemonetare, în funcție de caracteristicile respectivelor materiale. În consecință, distribuirea de materiale de analiză care se încadrează în categoria beneficiilor monetare către firmele de investiții care furnizeaza clienților servicii de investiții sau servicii auxiliare de investiții așa cum sunt acestea definite în pachetul legislativ amintit anterior este permisă doar în baza unui contract și contra cost.

Daca sunteți interesat să primiți rapoartele de analiză produse de departamentul specializat al BRD Groupe Societe Generale SA, vă rugăm să completați chestionarul și să îl transmiteți la adresa research@brd.ro.

Chestionar BRD Research MIFID II descarcă