Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

2010: rezultatele financiare confirma soliditatea modelului de business al BRD Groupe Société Générale

13 Feb 2011

Profitul brut din exploatare a fost de 2245 milioane RON, in crestere cu 8% fata de anul anterior.
 

 

 

În anul 2010, activitatea BRD s-a situat la un nivel satisfăcător, chiar dacă mediul economic a fost unul nefavorabil si datorită diferitelor măsuri de ajustare luate în scopul diminuării deficitului bugetar.
 

Venitul net bancar a crescut până la 3 687 milioane RON la în cursul anului 2010, cu 2% mai mult decât la finalul anului 2009. Cheltuielile generale au fost strict monitorizate, ceea ce a condus la o scădere a acestora cu 6%, în comparaţie cu anul precedent. Profitul brut din exploatare a atins 2 245 milioane RON la 31 decembrie 2010, în creştere cu 8% faţă de sfârşitul anului precedent.
 

Depozitele clientelei au crescut cu 2% faţă de 2009, până la 29,8 miliarde RON, iar volumul total al creditelor acordate clientelei era, la 31 decembrie 2010, de 34,5 miliarde RON, în scădere cu 1% faţă de sfârşitul anului precedent.
 

Structura creditelor pe categorii de clienţi a rămas neschimbată în raport cu anul 2009, 48% din totalul creditelor fiind acordate clientelei de persoane fizice, iar 52%, clientelei de persoane juridice. Evoluţia volumului creditelor a fost influenţată de cererea extrem de scăzută, în special pe piaţa persoanelor fizice, în ciuda stimulării cererii prin intermediul unor dobânzi scăzute la creditele pentru consum. "Principalul motor al creditării a fost reprezentat în 2010 de piaţa marilor clienţi, corporaţii private sau entităţi publice şi comunităţi locale", a declarat Guy Poupet, Preşedinte-Director General al BRD-Groupe Société Générale.
 

Veniturile nete din comisioane au scăzut cu 4% în condiţiile scăderii volumului operaţiunilor, în timp ce veniturile nete din dobândă au crescut cu 13%.
 

Costul net al riscului a cunoscut o creştere importantă datorită condiţiilor economice actuale şi datorită unor elemente tehnice cum ar fi reevaluarea garantiilor colaterale. Potrivit statisticilor Băncii Naţionale a României, nivelul creditelor neperformante ale BRD se situează sub media sistemului bancar. Coeficientul de exploatare (cheltuieli generale / venit net bancar) s-a îmbunătăţit faţă de cel înregistrat în 2009, scăzând cu 3 puncte procentuale, până la 39%. Investiţiile realizate de bancă în anul 2010 s-au situat la un nivel de 130 de milioane de RON, dintre care aproape jumătate în domeniul IT.
 

"Am luat măsurile necesare pentru ca macroechilibrele băncii să se păstreze. Cheltuielile generale au fost ţinute sub control cu stricteţe, la nivel comercial am insistat pe valorificarea la maximum a sinergiilor dintre liniile noastre de business astfel încât am reuşit să compensăm parţial scăderea cererii.
 

Şi în 2011 vom folosi aceleaşi mecanisme a căror funcţionare am verificat-o în ultimii doi ani şi ne vom adapta în cazul în care vor avea loc evoluţii care vor depăşi anticipările noastre" a spus Guy Poupet.
 

Profitul net al grupului, care include şi rezultatele obţinute de filialele BRD Sogelease şi BRD Finance, este de 533 milioane RON (127 milioane EUR). În ceea ce priveşte profitul net al băncii, acesta se ridică la 501 milioane RON (119 milioane EUR).
 

Baza de clienţi a rămas solidă, numărând aproape 2,5 milioane de clienţi. Reţeaua băncii număra la 31 decembrie 2010 937 unităţi, cu 7 mai mult decât la finalul anului 2009. Numărul angajaţilor a înregistrat o uşoară creştere în anul 2010, fiind de aproape 9 200 la nivelul întregului grup BRD.
 

Activitatea filialelor a fost una satisfăcătoare, în ciuda dificultăţilor provocate de recesiunea persistentă. BRD Finance, filiala specializată în acordarea de credite de consum la locul de vânzare, a înregistrat profit şi, în acelaşi timp, o scădere pronunţată a costului riscului. BRD Sogelease, filiala specializată în leasing financiar, a păstrat un portofoliu bine echilibrat şi a acordat finanţări în valoare de 845 milioane RON. ALD Automotive, companie de leasing operaţional full service, a depăşit în anul 2010 nivelul de 6 000 de vehicule sub administrare şi a reuşit să câştige o cotă de 19% din piaţa de profil din România.
 

«În contextul unui an 2010 dezamăgitor pentru economia românească, rezultatele obţinute de bancă traduc o bună capacitate de rezistenţă şi mai ales soliditatea BRD. Abordăm anul 2011 cu încredere, pentru că ne bazăm atât pe forţa noastră, cât şi pe sprijinul băncii noastre mamă, scenariul pe care îl luăm în considerare cuprinzând o ameliorare moderată a conjuncturii economice. Considerăm că 2011 va ramâne totuşi, un an dificil, în special în ceea ce priveşte nivelul ridicat al costului net al riscului. Rămânem pe de altă parte încrezători în faptul că, pe termen lung, România ar trebui să-şi reia creşterea economică susţinută şi durabilă», a declarat Guy Poupet, Preşedintele - Director General al BRD.
 

În 2010, BRD a primit două distincţii importante, fiind aleasă "Banca Anului în România" de publicaţiile financiare internaţionale The Banker şi Global Finance.
 

Mai multe informaţii despre rezultatele anuale ale BRD pot fi obţinute pe site-ul internet al băncii, www.brd.ro, la secţiunea Acţionari/Investitori.
 

*Evoluţiile sunt calculate în termeni nominali

Cifrele sunt calculate conform standardelor locale de contabilitate şi sunt neauditate.
 

BRD-Groupe Société Générale este cea de-a doua bancă din România după totalul activelor şi are cea de-a doua capitalizare bursieră la BVB.
 

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din zona euro. Grupul are peste 160 000 de angajaţi în toată lumea, pe trei activităţi-cheie:

Articole asemănătoare