Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

Rezultatele Grupului BRD pe semestrul I 2015 : Rezultate financiare solide

04 Aug 2015

Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Société Générale la 30 iunie 2015 la nivel consolidat, dacă nu se precizează altfel, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS):


Soldul creditelor brute la nivelul sistemului bancar românesc a scăzut la finele lunii iunie 2015 faţă de finele lunii iunie 2014 (-0,6%*) ca urmare a diminuării stocului de credite pentru companii. Pe segmentul persoanelor fizice, volumul creditelor de consum denominate în RON a început sa dea semne de ameliorare, creditele pentru locuințe păstrându-şi totodată trendul pozitiv. Faţă de sfârşitul lui 2014, soldul creditelor brute a consemnat un avans de 2,2%*, înregistrându-se evoluţii favorabile pe ambele segmente. Atât economiile persoanelor fizice cât şi ale companiilor au înregistrat creşteri faţă de 30 iunie 2014, astfel că soldul total al depozitelor a urcat cu 7,3%*.

Soldul creditelor nete acordate de Grupul BRD a ajuns la nivelul de 27,0 miliarde RON, în scădere cu 2,5%* faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut pe fondul scăderii portofoliului de credite pentru IMM, însă a înregistrat un avans de 1,1%* faţă de 31 decembrie 2014 beneficiind în continuare de creşterea portofoliului de credite acordate persoanelor fizice şi a celui de mari clienţi corporativi.

Creditele nete acordate persoanelor fizice au ajuns la 17,0 miliarde RON, în urcare cu 2,6%* faţă de 30 iunie 2014 şi cu 2,4%*  faţă de 31 decembrie 2014. Creşterea a fost susţinută în principal de avansul stocului de credite pentru locuințe. Volumul creditelor pentru locuinţe nou-acordate în cursul perioadei ianuarie – iunie 2015 s-a majorat substanţial la circa 0,8 miliarde RON (+78% faţă de prima jumătate a anului 2014), ca urmare a poziţiei de top a BRD în cadrul programului Prima Casă (valoarea creditelor noi Prima Casă a reprezentat 76% din totalul creditelor noi pentru locuinţe) şi interesului în creştere pentru credite imobiliare standard. Volumul creditelor noi acordate persoanelor fizice a fost de 2,4 miliarde RON în primele şase luni din 2015, în creştere cu 18% faţă de perioada similară a anului trecut.

Soldul creditelor nete acordate categoriei de mari clienţi corporativi a înregistrat o creştere de 6,6%* faţă de 31 decembrie 2014, şi de 2,8% faţă de 30 iunie 2014, fiind o dovadă a poziţiei importante a BRD pe acest segment foarte competitiv.

Depozitele Grupului BRD au crescut cu 9,5%* faţă de 30 iunie 2014 şi cu 4,9%* faţă de 31 decembrie 2014, ajungând la 37,7 miliarde RON ca urmare a unei bune activităţi de atragere de economii de la clienţii retail şi non-retail. Depozitele populaţiei au înregistrat un avans peste cel al pieţei, beneficiind în special de creşterea susţinută a conturilor curente (+23,6% an/an). Baza importantă de depozite, reprezentând 89,4% din totalul datoriilor, alături de un indicator credite nete/depozite solid (de 71,6% la 30 iunie 2015, -2,9 puncte procentuale faţă de 31 decembrie 2014 şi -8,7 puncte procentuale faţă de 30 iunie 2014) asigură o autonomie financiară crescută.

Venitul net bancar a înregistrat o scădere de 5,0% faţă de semestrul I 2014, ajungând la 1.226 milioane RON, marja netă scăzând prin efectul nefavorabil de rată de dobândă. Anularea sau reducerea unor comisioane pe segmentul retail precum şi veniturile mai mici din angajamentele extrabilanţiere ale Băncii s-au tradus     printr-un declin de 3,4% al veniturilor din comisioane. Cu toate acestea, Grupul BRD a înregistrat venituri mai mari din servicii de bancă la distanţă (internet și telefon mobil), servicii de custodie şi depozitare, administrarea activelor, credite sindicalizate şi operaţiuni cu numerar.

Cheltuielile operaţionale s-au diminuat cu 1,3% la 633 milioane RON faţă de perioada similară a anului trecut. Au fost înregistrate în continuare economii în ceea ce priveşte cheltuielile imobiliare, de comunicare şi de consultanţă, datorită bunei gestiuni a costurilor. Indicatorul cost/venit a fost de 51,6%.

BRD a continuat să îşi imbunătăţească profilul de risc. A redus rata creditelor neperformante (NPL) de la 23,4% la 30 iunie 2014 la 18,8% la 30 iunie 2015, la nivelul Băncii, ca urmare a operaţiunilor de ştergere şi de vânzare de creanţe neperformante. În acelasi timp, s-a mărit gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane IFRS de la 71,2% la 30 iunie 2014 la 72,9% la 30 iunie 2015. Costul net al riscului a scăzut cu 46,2% la nivelul Grupului, faţă de perioada similară a anului trecut, înregistrându-se evoluţii favorabile pe ambele segmente (persoane fizice şi companii).

Indicatorul de solvabilitate al BRD, de 16,3% la nivel individual (conform Basel III) la 30 iunie 2015, este mult peste cerinţele de reglementare, fiind comparabil cu nivelul de 16,6% înregistrat la 30 iunie 2014.

“Rezultatele robuste înregistrate în primul semestru din 2015 constituie răsplata politicii active de gestionare a riscurilor şi a eforturilor de reducere a costurilor, şi oferă încă o dată dovada solidităţii modelului de bancă universală implementat de Grupul BRD. Totodată, activitatea de creditare începe sa dea semne pozitive, având în vedere îmbunătăţirea susţinută a volumului de credite nou-acordate persoanelor fizice si marilor clienți corporativi, şi creşterea faţă de trimestrul anterior a veniturilor bancare din activitatea de bază”, a declarat Philippe Lhotte, CEO al BRD.

Raportul asupra rezultatelor financiare ale Grupului BRD aferent semestrului I 2015  este disponibil pentru public şi investitori pe site-ul web al băncii: www.brd.ro, începând cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obţinute, la cerere, gratuit la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti.

(*) Variaţii la curs valutar constant

BRD-Groupe Société Générale este cea de-a doua bancă din România după totalul activelor. BRD - Groupe Société Générale are 2,2 milioane de clienţi şi operează o reţea de 845 de unităţi. BRD ocupa o poziţie importantă pe piaţa românească a cardurilor având 2,2 milioane de carduri emise şi o reţea de acceptare de peste 26 000 POS-uri şi 1 500 ATM-uri. Cu operaţiuni de factoring de 960 milioane de euro în 2014, BRD este liderul pieţei de factoring din România. Activele totale ale Băncii erau, la sfârşitul lunii iunie 2015, de 47,1 mld RON.

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 148 000 de angajaţi în 76 de ţări şi 32 de milioane de clienţi în întreaga lume, în trei activităţi-cheie:

Retail banking în Franţa
Retail banking internaţional, servicii financiare şi asigurări
Corporate & investment banking, private banking, administrare de active şi servicii pentru investitori.

www.brd.ro; facebook;

Articole asemănătoare

REZULTATELE GRUPULUI BRD PENTRU PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024

REZULTATELE GRUPULUI BRD PEntru PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024: PERFORMANȚĂ DINAMICĂ PE TOATE LI...

află detalii

Modificări importante ale produselor și serviciilor oferite de BRD

Continuând strategia de simplificare a ofertei destinate persoanelor fizice și totodată de digitaliz...

află detalii