Formular de căutare

Mențiuni legale

BRD - Groupe Société Générale este o societate pe acţiuni. Ea funcţionează conform Legii nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale şi Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi conform altor reglementări specifice.

Intrarea Băncii la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti, la începutul anului 2001, a determinat creşterea exigenţelor în materie de management bancar, în condiţiile unei mai mari transparenţe cerute de regulile bursiere. În calitate de societate listată, BRD se supune legislaţiei în vigoare cu privire la pieţele de capital, reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi ale Bursei de Valori Bucureşti.

Act constitutiv descarcă
 
BRD Groupe Société Générale SA
Sediul social: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sectorul 1, Bucureşti, Cod poștal 011171
Capitalul Social: 696.901.518 Lei
Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J40/608/1991
Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/608/1991
Codul Unic de înregistrare (CUI): 361579/1992
Codul de înregistrare fiscală (CIF): RO 361579/1992
Numărul de înregistrare în Registrul Instituțiilor de Credit: RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999
Identificatorul entității juridice (LEI): 5493008QRHH0XCLJ4238
Simbolul bursier: BRD
Data începerii desfășurării activității: 01.12.1990
Denumirea anterioară: Banca Română pentru Dezvoltare S.A.(până la data de 10.06.2004).
 
Bancassurance

În Registrul Intermediarilor în Asigurări administrat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, BRD – Groupe Societe Generale S.A este înregistrată că Agent Subordonat având codul unic de înregistrare RAJ 501780.


Distributior de unități de fond BRD AM

Registrul ASF DIST (Distribuitori de titluri de participare ale OPC) sub nr. PJR24DIST/400007

Registrul ASF EPSAI (Entități care prestează servicii și activități de investiții în România)-INCR (Instituții de credit din România) sub nr. PJR01INCR/400008

Autorizată de ASF prin Decizia 515/01.03.2016 să distribuie unități de fond la fondurile deschise de investiții pentru care administratorul fondului a delegat această activitate