Formular de căutare

BRD Asset Management

Structura capitalului

BRD - Groupe Société Générale: 99,97%

 

BRD Asset Management SAI administrează 7 fonduri de investiţii:

 1. BRD Simfonia - Fond deschis de investiţii cu plasamente preponderent pe piața instrumentelor cu venit fix și instrumente specifice pieței monetare, cum sunt: titluri de stat (emise de statul român sau de alte state, emise de autorități publice locale sau centrale), obligațiuni corporative, depozite bancare;
   
 2. BRD Obligaţiuni - Fond deschis de investiții, ce urmărește realizarea de plasamente pe piața instrumentelor cu venit fix, în special obligațiuni corporative, precum și alte active lichide cum ar fi: instrumente ale pieței monetare, valori mobiliare admise la cota oficială a unei burse, depozite bancare la instituții de credit la vedere și la termen;
   
 3. BRD Diverso Clasa A și E - Fond deschis de investiții de tip diversificat (mixt), cu două clase de unități de fond denominate în RON și în EUR. Investește în mai multe categorii de instrumente financiare: acțiuni, instrumente ale pieței monetare și instrumente cu venit fix, obligațiuni de stat și corporative, depozite bancare. Fondul utilizează strategia de investiții Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI), ce urmărește limitarea, pe cât posibil, a pierderilor care s-ar înregistra în cazul scăderii piețelor până la valoarea protejată;
   
 4. BRD Acţiuni Clasa A și E - Fond deschis de investiții cu două clase de unități de fond denominate în RON și în EUR, care investește majoritar în acțiuni din România, până la 90% și 10 % alte active cu grad ridicat de lichiditate cum ar fi: depozite bancare, instrumente cu venit fix, precum și instrumente financiare permise de legislația în vigoare. Fondul urmărește obținerea unor performanțe financiare relativ ridicate în condițiile menținerii investiției pe un orizont de timp mai lung.
   
 5. BRD Euro Fond – Fond deschis de investiții denominat în Euro. Are un portofoliu diversificat, urmărind realizarea de plasamente preponderent pe piața instrumentelor cu venit fix, depozite bancare și instrumente ale pieței monetare. Este o alternativă investițională cu lichiditate ridicată;
   
 6. BRD Global Clasa A si E – Fond deschis de investiții, cu două clase de unități de fond denominate în RON și în EUR, cu plasamente preponderent pe piețele de acțiuni mature, ca cele din Statele Unite, Europa și Japonia, dar poate investi şi în active cu expunere pe pieţe emergente, cu respectarea reglementărilor în vigoare. Alocarea strategică din punct de vedere al claselor de active: 75% acțiuni sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent în acțiuni și 25% în alte active cum ar fi depozite bancare, instrumente cu venit fix, precum și alte instrumente permise de legislația în vigoare;
   
 7. BRD USD Fond - Fond deschis de investiții denominat în USD. Are un portofoliu diversificat, urmărind realizarea de plasamente preponderent pe piața instrumentelor cu venit fix, depozite bancare și instrumente ale pieței monetare. Este o alternativă investițională cu lichiditate ridicată oferind diversificare în condiții de performanță financiară și risc scăzut.

În acest moment, oferim posibilitatea investitorilor să investească în fondurile BRD Acţiuni, BRD Diverso şi BRD Global și în EURO. BRD Asset Management S.A.I. se numără printre cele mai importante societăţi de acest tip din România. Cu o ofertă diversificată de produse de investiţii, BRD Asset Management S.A.I. reușește sa acopere cerinţele unei game largi de investitori.