Formular de căutare

Management

Consiliul de Administratie

Consiliul de Administraţie determină orientările activităţii băncii şi supraveghează punerea lor în practică.
Membrii Consiliului sunt aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor iar mandatul lor are o durată de 4 ani şi poate fi reînnoit.

Componenţa Consiliului de Administraţie

 

Comitetul de Direcţie

Sub autoritatea Directorului General, Comitetul de Direcţie asigură conducerea strategică a băncii.
Membrii săi au mandat pentru a conduce şi coordona activitatea de zi cu zi a băncii, cu excepţia operaţiunilor care sunt, în mod expres, de resortul Consiliului de Administraţie sau al Adunării Generale.

Componenţa Comitetului de Direcție