ATENȚIE la atacurile informatice! DETALII AICI

Formular de căutare

Management

Consiliul de Administratie

Consiliul de Administraţie determină orientările activităţii băncii şi supraveghează punerea lor în practică.
Membrii Consiliului sunt aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor iar mandatul lor are o durată de 4 ani şi poate fi reînnoit.

Componenţa Consiliului de Administraţie

 

Comitetul de Direcţie

Sub autoritatea Directorului General, Comitetul de Direcţie asigură conducerea strategică a băncii.
Membrii săi au mandat pentru a conduce şi coordona activitatea de zi cu zi a băncii, cu excepţia operaţiunilor care sunt, în mod expres, de resortul Consiliului de Administraţie sau al Adunării Generale.

Componenţa Comitetului de Direcție