Formular de căutare

Cont capital social

Contul de capital social / patrimoniu este un cont special in care asociatii firmei sau fondatorii organizatiei depun suma necesara infiintarii acesteia.

 

 • comision zero pentru deschiderea de cont de capital social
 • gratuitate la operatiunile efectuate in / din  contul de consemnare capital social
 • contul poate fi  deschis cu sold 0 si il poti alimenta ulterior.

Cum functioneaza contul de capital social?

 

 • poate fi deschis in LEI sau valuta 
 • operatiuni permise: depuneri de numerar sau transferuri din contul asociatului sau fondatorului in vederea constituirii de garantii pentru infiintarea afacerii
 • dupa infiintarea firmei, sumele din contul de capital social pot fi ridicate in numerar sau transferate in contul curent al firmei. 

 

 

Ce documente trebuie sa aduc la banca pentru eliberarea sumelor din contul de capital social, in cazul in care renunt la infiintarea firmei?


In cazul in care renunti la infiintarea firmei, documentele necesare in vederea ridicarii sumelor din contul de capital social sunt:
 

 • adresa de la Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca firma nu a fost infiintata

sau
 

 • declaratia asociatilor in forma autentica din care sa rezulte ca renunta la constituirea firmei si dovada inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului
 • actele de identitate in original ale persoanelor care fac retragerea / transferul de bani.

 

Cum transform contul de capital social in cont curent?


Dupa definitivarea infiintarii firmei, contul de capital social il poti transforma in cont curent, dupa completarea formularelor bancare in vigoare (Formularul de Intrare in Relatie cu Banca, Specimenul de semnatura) si prezentarea documentelor de mai jos:
 

 • Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului
 • Incheierea de inregistrare si inmatriculare emisa de judecatorul delegat la Registrul Comertului
 • Documentul care atesta deschiderea/infiintarea societatii (specifice fiecarei categorii in parte).
 • Act constitutiv / statut / contract de asociere a entitatii in curs de infiintare
 • Actele justificative ale calitatii de reprezentant (act constitutiv/ procuri autentificata / imputerniciri avocatiale tip)
 • Actul/ actele de identitate ale reprezentantului / reprezentantilor
 • Dovada eliberata de Oficiul Registrului Comertului privind disponibilitatea firmei