Formular de căutare

AGA convocare initiala 12.03.2020

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 23 APRILIE 2020

Convocare 

Model - Procura Persoane fizice - vot nesecret 
Model - Procura Persoane Juridice - vot nesecret 
Model - Procura  Persoane Fizice - vot secret 
Model - Procura Persoane Juridice - vot secret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot nesecret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot nesecret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot secret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot secret 


ORDINEA DE ZI
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa  acesteia a Doamnei Camelia Daniela APETREI pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2019.

4. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului pe anul 2019 (dividendul brut propus este de 1,64 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 3 iunie 2020 și data plății amânate va fi 27 noiembrie 2020.

5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul  2020 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2020.

6. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2020, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi a remuneraţiei directorilor.

7. Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30.05.2020.

8. Desemnarea domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent.

9. Alegerea Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani

10. Numirea societăţii Ernst & Young Assurance Services S.R.L., în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2020.

11. Aprobarea datei de 11 mai 2020 ca ex date.

12. Aprobarea datei de 12 mai 2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să  beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor.


ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa  acesteia a Doamnei Camelia Daniela APETREI pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii.

3. Aprobarea datei de 11 mai 2020 ca ex date.

4. Aprobarea datei de 12 mai 2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.