Formular de căutare

Credite pentru achiziția de teren

Costuri

avantajoase

Perioadă de grație

Rapiditate

Caracteristici

Beneficiari:

- fermieri organizați ca persoane juridice care sunt înregistrați în registrele APIA cu terenuri în exploatare (proprietate sau arendă) și care intenționează să achiziționeze din suprafețele arendate anterior (lucrate/exploatate în regim de arendă) astfel încat suprafața totală în proprietate să nu depășească 1 000 ha
- îndeplinirea criteriilor OUG 43/2013

Obiectul creditului: achiziția de teren agricol în vederea creșterii suprafeței exploatate

Valoare credit: maxim 90% din valoarea suprafețelor achiziționate (exclusiv TVA)

Monedă: RON

Perioadă de acordare: minim 12 luni, maxim 120 luni

Perioadă de grație: 6 luni/3 ani în cazul culturilor noi de plantații viticole, pentru clienții a căror capacitate de rambursare depinde doar de această cultură

Garanții: structură flexibilă de garanții

Criterii generale de eligibilitate

Clienții sunt acceptați la finanțare dacă îndeplinesc următoarele criterii minime:

  1. Organizați ca PFA, PL sau PAI în conformitate cu legislația specifică
  2. Nu se află în procedura de insolvență conform legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței
  3. Au documente referitoare la veniturile realizate depuse la autoritățile fiscale, conform termenelor practicate pentru PFA și PL. În cazul PAI – au adeverința de la primarie privind suprafața agricolă în proprietate și/sau arenda, respectiv efectivului de animale în proprietate
  4. Au activitate de cel puțin 6 luni (cu excepția start-up-urilor care beneficiază de anumite produse și o analiză specifică)
Criteriile de mai sus nu sunt limitative