Formular de căutare

Garanţii Bancare

Garantarea îndeplinirii obligaţiilor

faţă de partenerii contractuali (clienţi, furnizori)

Corelarea valabilităţii garanţiei

cu termenele contractului încheiat cu terţii, dar nu mai mult de 10 ani

Facilitarea relaţiilor comerciale

interne si internaţionale, BRD fiind recunoscută prin reţeaua sa extinsă de corespondenţi bancari

Tipuri de garanții

Banca vă oferă următoarele tipuri de garanţii:

- Scrisoare de garanţie bancară de participare la licitaţie
- Scrisoare de garanţie bancară de returnare a avansului
- Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie
- Scrisoare de garanţie bancară de bună plată


Cum se emit scrisorile?

Scrisorile se emit individual sau în cadrul unor plafoane de garantare, în cazul în care solicitările de garantare sunt multiple şi recurente.

Scrisorile se pot emite letric sau prin canal SWIFT, în lei sau în valută. Valabilitatea unei garanţii este corelată cu prevederile contractuale încheiate între companie şi partener, dar nu mai mult de 10 ani.

Garanţiile solicitate la eliberarea scrisorilor de garanţie bancară pot fi depozite, ipoteci pe bunuri mobile şi imobile, garanţii emise de fonduri de garantare etc.

Întrebări frecvente

Un client poate solicita emiterea mai multor scrisori?
Da, în funcţie de specificul activităţii, putem să emitem scrisori de garanţie bancară individuale sau în cadrul unor plafoane.


Se pot elibera scrisori de garanţie şi în valută?
Da, oferta de garantare a băncii este disponibila atât în lei cât şi în valută?