Formular de căutare

Factoring și scontare

Tutorial Internet Banking
 

VIZUALIZEAZĂ AICI

Factoring import cu/fără preluare risc de neplată

 

Fără taxe

sau comisioane

Negocierea

termenelor de plată mai mari pe relaţia cu partenerii externi

Reducerea

termenelor de plată mai mari pe relaţia cu partenerii externi

 

Cum funcționează

Factoringul de import este o alternativă modernă de garantare care oferă posibilitatea obţinerii unor termene mai lungi de plată a facturilor de la furnizorii externi.

Acest produs este soluţia ideală pentru afacerea ta dacă spre exemplu, un exportator din Turcia doreşte să încheie un contract comercial cu o societate comercială din România.

Pentru a putea avea garanţia încasărilor şi pentru a putea acorda importatorului român un termen de plată amânat, se adresează unei societăţi de factoring din Turcia care solicită BRD preluarea riscului de neplată, colectarea şi administrarea creanţelor.

Etape premergătoare

-  BRD analizează posibilitatea preluării riscului de neplată pentru importator.  
-  Importatorul negociază cu furnizorul său extern termenul de plată şi îl informează pe acesta cu privire la intenţiile sale de derulare a relaţiei comerciale prin intermediul operaţiunilor de factoring.  
-  Exportatorul este contactat de Factorul de Export pentru a i se prezenta produsul. 

-  Exportatorul încheie contractul de factoring împreună cu Factorul de Export. 

-  La solicitarea Factorului de Export, BRD garantează limita de acoperire a riscului de neplată.   


Derulare

 -  Importatorul primeşte notificarea privind cesionarea contractului comercial în favoarea BRD din partea exportatorului. Toate plăţile aferente facturilor cesionate se vor efectua numai în contul şi în favoarea BRD. 

-  Importatorul primeşte marfa sau îi este prestat serviciul aferent facturii emise de către furnizorul extern. 

-  La scadenţă, importatorul plăteşte contravaloarea facturii în contul şi în favoarea BRD, în conformitate cu notificarea primită din partea furnizorului extern. 

-  BRD transferă către Factorul de Export sumele colectate.

   

Cine poate iniţia operaţiunea

Factorul de export

ca urmare a cererii primite de la exportator, acesta solicită BRD (Factorul de import) servicii de preluare a riscului de neplată şi/sau colectarea creanţelor

Factorul de import, BRD

ca urmare a indentificării oportunităţilor de colaborare cu firmele importatoare româneşti, oferă importatorului serviciul de Factoring de Import şi în baza informaţiilor primite solicită Factorului de Export să contacteze exportatorul pentru a-i prezenta avantajele acestui serviciu

 

Întrebări frecvente

De ce factoring de import şi nu acreditiv/scrisoare de garanţie bancară?

Pentru că:

- nu implică costuri pentru importator
- importatorul nu mai face plata externă la scadenţă şi o plată internă reducând astfel costurile aferente transferului extern
- furnizorul extern are riscul de neplată preluat 100%.

Factoring intern și de export cu regres

 

Finanțare flexibilă

și avantajoasă, în funcție de necesități

Termene de plată mai mari

fidelizarea partenerilor prin acordarea unor termene de plată mai mari

Soluții IT specializate

pentru administrarea profesională a creanțelor și informarea prin rapoarte periodice despre creanțele gestionate prin factoring

 

Factoringul intern și de export cu regres este soluția ideală dacă ai contracte comerciale sau comenzi ferme cu plata la termen ce au ca obiect vânzarea de bunuri sau prestări de servicii și vrei să beneficiezi de finanțare opțională, gestiunea creanțelor și urmărirea încasărilor. 

 

Cum funcționează

- Aderentul livrează bunurile sau prestează serviciile și transmite facturile către debitor
- Aderentul cesionează facturile către noi și ne transmite copiile facturilor fiscale 
- Noi il finanțăm pe Aderent pentru o parte din valoarea facturilor, la cerere 
- La scadență, debitorul efectuează plata către noi
- Noi transferăm diferența între sumele încasate de la debitor și suma finanțată către Aderent 
- Dacă debitorul nu achită la timp facturile, începem procedurile de colectare


Care sunt condițiile

- Relația comercială trebuie să se deruleze pe baza unui contract comercial/ comandă fermă care să fie semnată și ștampilată și trebuie să conțină date de indentificare a partenerilor, termene de plată, condiții de livrare etc. 
- Termenele de plată agreate să fie mai mici de 180 de zile
- Contractul comercial nu trebuie să interzică părților dreptul de a cesiona contractul
- Nu pot fi supuse operațiunilor de factoring relațiile comerciale cu legături de acționariat și contractele ce prevăd plăți condiționate de alte încasări

 

Care sunt costurile

- Pentru stabilirea costurilor operațiunii sunt necesare informații privind relațiile comerciale pentru care se solicită derularea de operațiuni de factoring.
- Costul operațiunii este influențat de numărul relațiilor comerciale, numărul de facturi, calitatea debitorilor propuși, cifra de afaceri ce urmează a se derula prin factoring și nu în ultimul rând, de tipul operațiunii.
- Vei obține o ofertă personalizată de costuri, în funcție de specificul fiecărei tranzacții, fie de la Direcția Factoring (comercial.factoring@brd.ro), fie de la consilierul tău de clientelă.

Factoring intern și de export fără regres

 

Asigurarea împotriva riscului de neplată

a debitorilor interni și externi

Administrarea profesională a creanțelor

în baza unor soluții IT specializate și informarea prin rapoarte periodice despre creanțele derulate prin factoring

Fidelizarea partenerilor

prin acordarea unor termene de plată mai mari

 

Factoringul intern și de export fără regres este soluția ideală pentru afacerea ta dacă ai contracte comerciale sau comenzi ferme cu plata la termen, ce au ca obiect vânzarea de bunuri sau prestări de servicii și vrei să beneficiezi de finanțare, gestiunea creanțelor, urmărirea încasărilor și protecție împotriva riscului de neplată pentru debitorii interni și externi.

 

Cum funcționează

- Furnizorul livrează bunurile sau prestează serviciile și transmite facturile cumpărătorului (debitorului).
- Furnizorul cesionează facturile în favoarea BRD.
- BRD finanțează furnizorul pentru o parte din valoarea facturilor, urmărește încasarea și acoperă riscul de neplată pentru creanțele certe.
- La scadență, debitorul efectuează plata în contul BRD, iar BRD plătește furnizorului diferența nefinanțată din factură. 
- În caz de întârziere la plată, BRD începe procedura de colectare.


Care sunt condițiile pentru accesarea acestui produs

- Relația comercială trebuie să se deruleze pe baza unui contract comercial/comandă fermă care să fie semnată și ștampilată, și trebuie să conțină date de indentificare a partenerilor, termnelor de plată, condițiilor de livrare etc.
- Termene de plată agreate să fie mai mici de 180 de zile
- Contractul comercial nu trebuie să interzică părților dreptul de a cesiona contactul
- Nu pot fi supuse operațiunilor de factoring relațiile comerciale cu legături de acționariat și contractele ce prevăd plăți condiționate de alte încasări

 

Întrebări frecvente

Cât costă?

Pentru stabilirea costurilor operațiunii sunt necesare informații privind relațiile comerciale pentru care se solicită derularea de operațiuni de factoring. Costul operațiunii este influențat de numărul relațiilor comerciale, numărul de facturi, calitatea debitorilor propuși, cifra de afaceri ce urmează a se derula prin factoring și nu în ultimul rând, de tipul operațiunii.

Pentru o ofertă personalizată, contactează Directia Factoring la adresa de email comercial.factoring@brd.ro sau consilierul de clientelă. 

În funcție de specificul fiecărei tranzacții, Direcția Factoring îţi transmite o ofertă personalizată de costuri.

 

Ce înseamnă preluarea riscului de neplată?
BRD preia riscul de neplată al debitorilor pentru situațiile de neplată prelungită, insolvență, faliment. Creanțele pentru care există litigii comerciale nu sunt acoperite împotriva riscului de neplată.

Forfetare și scontarea în valută 

 

Crearea de lichidități

​prin încasarea creanței înainte de scadență

Finanțare 100% 

din valoarea creanței

Fără regres

asupra clientului

 

Cum funcționează


Dacă eşti beneficiarul unui acreditiv irevocabil în valută plătibil la termen sau al unui bilet la ordin avalizat de o bancă agreată de BRD, îţi punem la dispoziție 100% din valoarea creanței (mai puțin costurile aferente operațiunii de forfetare).

Care sunt condițiile
Banca emitentă a acreditivului sau banca avalizatoare a efectului de comerț este agreată de BRD. În aceste condiții operațiunea se numește forfetare și este fără regres. În caz contrar, se numește scontare și este operațiune cu regres.

 

Întrebări frecvente

Se poate forfeta acreditivul acesta?
Da, dacă este un acreditiv irevocabil plătibil la termen în valută, iar banca emitentă a fost agreată de BRD.

Când primeşti finanțarea?
După ce documentele remise în cadrul acreditivului au fost verificate de banca emitentă și confirmate la scadență.

Care sunt costurile?
Pentru o ofertă personalizată, contactează Direcția Factoring la adresa de email comercial.factoring@brd.ro sau consilierul de clientelă.

În funcție de specificul fiecărei tranzacții, Direcția Factoring îţi transmite o ofertă personalizată de costuri.