Formular de căutare

Solutii de Finantare prin Fonduri Europene

PFA, Profesii Liberale,
IMM <1M EURO și IMM 1-50M EURO
SOLUȚII DE FINANȚARE

Prin Fonduri Europene

Aplică pentru Fonduri Europene

Pentru proiectele antreprenorilor curajoşi, optimişti, vizionari.

Avantaje

Fonduri europene facilitate prin EUROBRD: creditul suport, scrisoarea de garanție bancară, creditul de investiții, creditul suplimentar și linia de credit.

Caracteristicile Fondurilor Europene facilitate prin EUROBRD.

Rapiditate
Simplitate
Flexibilitate

Creditul Suport

- Tipul creditului: credit pe termen scurt şi mediu
- Finanţare: maxim 100% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil
- Valută: LEI, EUR
- Maturitate: corelat cu perioada de implementare a proiectului
Rambursare: corelat cu graficul de implementare a proiectului
Dobânda: în conformitate cu reglementările interne ale băncii
- Garanţii: ipotecă mobiliară/imobiliară asupra bunului finanţat prin credit
- Fonduri de garantare: FGCR: maxim 80% din valoarea creditului acordat

 

Scrisoarea de Garanţie Bancară

- Tipul facilităţii: angajament pe termen scurt/mediu
- Scop: garantarea recuperării prefinanţării plătite de autorităţi
- Valoare: maxim 100% din valoarea avansului/prefinanţării (*în cazul în care autoritatea solicită, SGB-ul poate fi emis şi pentru 110% din valoarea avansului/prefinanţării)
- Valabilitate: corelată cu tranşele de execuţie ale proiectului şi cu perioada de decontare a cheltuielilor eligibile aferente proiectului

 

Creditul de investiţii

- Tipul creditului: credit pe termen lung
- Finanţare: maxim 100% din valoarea co-finanţării private a beneficiarului
- Valută: LEI, EUR
- Maturitate: maxim 120 de luni
- Rambursare: rate lunare/trimestriale
- Dobânda: în conformitate cu reglementările interne ale băncii
- Garanţii: minim ipotecă mobiliară/imobiliară asupra bunului finanţat prin credit
- Fonduri de garantare: FGCR: maxim 80% din valoarea creditului acordat

 

Credit Suplimentar

- Tipul creditului: credit pe termen scurt şi mediu
- Finanţare: maxim 75% din valoarea cheltuielilor neeligibile
- Valută: LEI, EUR
- Maturitate: maxim 60 de luni
- Rambursare: rate lunare/trimestriale
- Dobânda: în conformitate cu reglementările interne ale băncii
- Garanţii: minim ipotecă mobiliară/imobiliară asupra bunului finanţat prin credit
- Fonduri de garantare: FGCR: maxim 80% din valoarea creditului acordat

 

Linia de credit

- Tipul creditului: linia de credit revolving
- Finanţare: necesarul de trezorerie, generat în urma finalizării şi operării proiectului de investiţii cu componenta fonduri europene nerambursabile
- Valută: LEI, EUR
- Maturitate: maxim 12 luni, cu posibilitate de reînnoire
- Rambursare: rate lunare/trimestriale
- Dobânda: în conformitate cu reglementările interne ale băncii
- Garanţii: minim ipotecă mobiliară/imobiliară asupra bunului finanţat prin credit
- Fonduri de garantare: FGCR: maxim 80% din valoarea creditului acordat

 

Documente necesare

Proiectul despus la autorităţi

(Cererea de finanţare + Anexe)

Contractul de finanţare

încheiat de beneficiar cu autoritatea de management