Formular de căutare


Atașează un document

Există alte persoane care au fost informate în prealabil?

Atenție: acest canal este destinat angajaților și furnizorilor băncii. Dacă sunteți client, vă rugăm să utilizați canalele dedicate disponibile la https://www.brd.ro/contacteaza-ne

Datele de identificare si contact nu sunt obligatorii, dumneavoastra avand astfel posibilitatea de a transmite sesizarea in mod anonim. In cazul in care aceste date nu sunt completate, precizam ca nu vom fi in masura sa va contactam pentru informatii suplimentare sau alte comunicari in legatura cu sesizarea dvs

CONSIDERAȚII JURIDICE

Cine poate transmite alerte confidențiale (“Inițiatorul”)?

Inițiatorul poate să fie orice membru al personalului Băncii. Pentru a beneficia de protecție*, Inițiatorul trebuie să acționeze în mod imparțial și cu bună-credință.

Aveți dreptul de a iniția o alertă confidențială

Dreptul de a iniția o alertă este un drept fundamental al oricărui membru al personalului de a se face auzit cu privire la o încălcare actuală sau potențială a cerințelor de reglementare sau ale cerințelor interne. De exemplu, dacă sunteți membru al personalului Băncii puteți iniția o alertă confidențială atunci când aveți motive întemeiate să considerați că o instrucțiune pe care a primit-o, o operațiune aflată sub investigație sau în general, o anumită situație, nu pare să respecte regulile de conduită aplicabile în activitatea din cadrul Grupului nostru.

În ceea ce privește dreptul membrilor de personal de a iniția o alertă confidențială, mecanismul pus la dispoziție de BRD pentru colectarea alertelor privind o încălcare actuală sau potențială a cerințelor de reglementare sau ale cerințelor interne este implementat în baza și cu respectarea prevederilor Regulamentului BNR nr. 5/2013 (amendat de Regulamentul BNR nr. 11/2020) privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, care impun instituțiilor de credit implementarea unor proceduri interne de alertă corespunzătoare pentru comunicarea îngrijorărilor personalului cu privire la încălcări actuale sau potențiale ale cerințelor de reglementare sau ale cerințelor interne. Aceste proceduri de alertare au fost implementate de BRD în cadrul normativ intern prin Instrucțiunea N1I25 Procedura Internă de Avertizare cu privire la nerespectarea cerințelor reglementare și/sau interne.

Acest sistem de colectare a alertelor face posibilă, pe de o parte, protejarea persoanei care, acționând cu bună-credință și într-o manieră neabuzivă, a transmis o alertă și, pe de altă parte, detectarea situațiilor grave în scopul limitării expunerii Grupului la riscurile asociate.

Vă puteți exercită dreptul de a introduce o alertă confidențială în condițiile specificate în acest scop

Pentru că o alertă confidențială să fie eligibilă în cadrul acestui mecanism, trebuie îndeplinite anumite condiții legale specifice, aplicabile atât Inițiatorului, cât și faptelor denunțate.

Este posibilă transmiterea unor alerte anonime, urmând:

 • să se facă verificări pentru a se determina veridicitatea și gravitatea faptelor denunțate. În acest scop, elementele faptice trebuie să fie suficient de precise și coroborate și, că urmare, poate fi necesară cunoașterea identității Inițiatorului;
 • Să se ia măsuri de precauție specifice în legătură cu raportarea cum ar fi verificarea preliminară și posibilă utilizare de experți pentru încadrarea juridică și pentru investigarea faptelor.

Circuitul de inițiere și gestionare a unei alerte, inclusiv criteriile de admisibilitate a sesizării sunt următoarele :

 • să îndeplinească criteriile incluse în sfera de aplicare a cadrului referitor la alertele confidențiale, respectiv:
  • nerespectarea cerințelor de reglementare sau ale cerințelor interne, inclusiv:
   • nereguli sau abateri de natură operațională sau financiară din cadrul BRD;
   • corupția publică și privată, inclusiv traficul de influență;
   • conflicte de interese;
   • furt de material;
   • deturnarea de fonduri;
   • practici anticoncurențiale;
   • nerespectarea sancțiunilor internăționale și înghețarea activelor;
   • integritatea pieței: tranzacționarea privilegiată, manipularea prețurilor, difuzarea informațiilor false;
   • spălarea banilor;
   • finanțarea terorismului;
   • fraudă contabilă;
   • fraudă fiscală;
   • resurse umane: discriminare, hărțuire, sănătatea și siguranța angajaților;
   • drepturile și libertățile fundamentale ale omului;
   • securitatea datelor / informațiile confidențiale;
   • protecția datelor cu caracter personal;
   • eludarea sau încercarea de a eluda controalele;
   • falsificarea documentelor.
  • orice fapt care implică o încălcare a unui angajament național sau internățional, a unei legi sau a unui regulament din perspectiva deontologiei profesionale, de către un angajat/colaborator/partener/furnizor al Băncii;
  • o amenințare la adresa interesului public sau vătămarea gravă a acestuia din urmă;
  • conduită sau situații contrare cadrului normativ bancar, Codului de conduită al Grupului Societe Generale, Codului ABC BRD;
  • alte infracțiuni sau infracțiuni sau fapte penale.
 • în situația în care sesizarea nu este anonimă, această trebuie să cuprindă informațiile de identificare, atât pe cele ale Inițiatorului, cât și pe cele ale persoanei care este subiectul sesizării ori ale altor persoane implicate, inclusiv numele, prenumele, locația sediului în care își desfășoară activitatea; în situația unei sesizări anonime, faptele semnalate trebuie să fie specifice și să permită analizarea situației de fapt;
 • dacă persoană care este subiectul alertei confidențiale a fost deja informată cu privire la îngrijorarea Inițiatorului;
 • sesizarea trebuie să fie inițiată cu bună-credință și într-o manieră dezinteresată;
 • obiectul și natură faptelor sesizate;
 • o descriere precisă a faptelor/împrejurărilor sesizate;
 • orice documente sau dovezi care să susțînă sesizarea, dacă acestea sunt disponibile. Nu este necesar că Inițiatorul să dețînă dovezi cu privire la alertă confidențială, însă această trebuie să aibă un nivel suficient de certitudine care să ofere un motiv suficient pentru inițierea unei investigații

Confidențialitatea strictă a informațiilor este garantată de-a lungul întregului proces.

În ceea ce privește membrii ai personalului Băncii, dreptul de a „trage semnalul de alarmă” trebuie exercitat în conformitate cu reglementările locale și ale Grupului, de exemplu, a celor privind secretul profesional, protecția datelor cu caracter personal.

Ce fapte pot fi denunțate?

Aspectele care fac obiectul schemei de denunțare, în particular:

 • infracțiuni sau abateri (inclusiv corupție),
 • încălcarea gravă și vădită a unui tratat internățional,
 • încălcarea gravă a unei legi sau reglementări,
 • orice amenințare serioasă la adresa interesului public,
 • încălcarea gravă a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, atentarea la sănătatea și siguranța persoanelor și a mediului,
 • comportamente sau situații care contravin codului de conduită al Grupului.

Raportările nu pot viza informații protejate de confidențialitatea avocat-client.

Cine primește raportările?

Formularul de pe site-ul băncii nu este singurul canal de transmitere a raportărilor.

Dreptul de a transmite alerte al membrilor ai personalului Băncii poate fi exercitat la mai multe niveluri:

 • în primul rând, folosind linia de raportare ierarhică directă sau indirectă;
 • transmițând alertă direct către Directorul Departamentului Conformitate (CCO).

Beneficiați de protecția legală specifică

Toate alertele confidențiale pe care le transmiteți vor fi analizate în mod confidențial, iar confidențialitatea identității dvs. va fi asigurată.

Orice alertă confidențială transmisă trebuie realizată într-o manieră responsabilă, fără intenții defăimătoare și în mod neabuziv.

CLAUZE RELEVANTE PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele sunt colectate în cadrul mecanismului descris mai sus pus la dispoziție de BRD și care asigură respectarea obligațiilor prevăzute de diversele reglementări aplicabile, așa cum s-a menționat mai sus.

Aceste date sunt prelucrate de BRD în rol de operator de date. Informațiile astfel colectate pot fi transferate spre analiză personalului autorizat din cadrul BRD, precum și autorităților (BNR, și altor autorități, în contextul unor anchete, precum cele judiciare), dacă acest transfer este impus pentru respectarea legislației aplicabile. În conformitate cu legislația internă, încălcările potențiale sau actuale comunicate prin intermediul procedurilor interne de avertizare sunt evaluate și comunicate BNR sau altor autorități abilitate, după caz.

Informațiile colectate și prelucrate se referă la:

 • identitatea, sarcinile de serviciu și datele de contact ale Inițiatorului, dacă alegeți să furnizați aceste informații;
 • identitatea, sarcinile de serviciu și datele de contact ale persoanelor vizate de raportare, dacă alegeți să furnizați aceste informații;
 • identitatea, sarcinile de serviciu și datele de contact ale tuturor celor implicăți în colectarea și prelucrarea raportării, dacă alegeți să furnizați aceste informații;
 • incidentele denunțate;
 • elementele colectate că parte a procesului de verificare a incidentelor denunțate;
 • raportul privind procedura de verificare;
 • acțiunile întreprinse în legătură cu denunțul.

Dacă o sesizare nu intră în sfera de aplicare a cadrului de alerte confidențiale sau se dovedește a fi vădit neîntemeiată, datele cu caracter personal vor fi anonimizate șI distruse în termen de 6 luni de la dată la care Banca a trimis răspunsul Inițiatorului.

Dacă raportul nu da naștere unei proceduri de investigare a comportamentului nepotrivit sau deranjant, unei proceduri disciplinare sau judiciare împotriva Inițiatorului sau a persoanei care face obiectul raportului, datele cu caracter personal trebuie anonimizate și distruse în termen de 1 an de la încheierea investigației.

Dacă sesizarea a dat naștere unei proceduri de investigare a comportamentului nepotrivit sau deranjant, unei proceduri disciplinare sau judiciare, datele vor fi păstrare cu acces limitat, acordat numai structurilor de specialitate și sub rezervă unei confidentualitati stricte până la sfârșitul procedurii sau procesului și vor fi arhivate timp de 5 ani după finalizarea acestora, și apoi distruse.

Dacă datele sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale, acestea vor fi păstrate cu acces limitat acordat doar Referentului și sub rezervă unei stricte confidențialitati până la încheierea procedurii sau procesului și vor fi arhivate timp de 5 ani după finalizarea acestora, și apoi distruse.

Arhivarea datelor care fac obiectul alertei

Prelucrarea datelor în contextul procesului de avertizare răspunde deopotrivă obligațiilor legale pe care Banca este obligată să le respecte, cât și interesului legitim de a ne conformă standardelor de conformitate și a normelor interne la nivelul Grupului din care facem parte.

Beneficiați de următoarele drepturi cu privire la protecția datelor cu caracter personal: dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune procesului decizional individual automatizat, inclusiv creării de profiluri precum şi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

În vederea exercitării drepturilor menționate mai sus, cu excepția dreptului de a vă adresa autorității de supraveghere, vă puteți adresa băncii printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, pe care o puteți transmite la adresa dataprotection@brd.ro.

Pentru orice nelămuriri cu privire la protecția datelor dvs. cu caracter personal, puteți să luați legătura cu Responsabilul cu protecția datelor din cadrul BRD, la adresa:
dataprotection@brd.ro.

Puteți, de asemenea, să faceți o reclamație către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal (ANSPDCP) Bdul Gral. Gheorghe Magheru nr. 28 -30, sector 1, cod poștal 010336, București, România www.dataprotection.ro.

CUM SE TRANSMITE O ALERTĂ CONFIDENȚIALĂ?

Mesajul dvs. se transmite cu uşurinţă şi în mod confidențial urmând prezențele instrucțiuni.

După ce aţi transmis mesajul, veţi primi o confirmare/alertă a receptionarii și citirii mesajului.

Confidențialitatea datelor dvs. este asigurată pe tot parcursul acestui dialog, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Este posibil să vă răspundem sau să vă solicităm detalii suplimentare în următoarele 15 zile lucrătoare, în măsură în care alegeți să ne transmiteți datele de contact.

Vă mulţumim.