Formular de căutare

AGA 25.04.2024

ACCES VOT ONLINE - https://agabrd.voting.ro/

Convocare Completata

Model - Procura Persoane fizice  vot nesecret 
Model - Procura Persoane Juridice vot nesecret  
Model - Procura  Persoane Fizice vot secret  
Model - Procura Persoane Juridice vot secret  
Model - Procura Persoane Fizice AGEA 
Model - Procura Persoane Juridice  AGEA 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice vot nesecret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice vot nesecret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice vot secret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice vot secret  
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice AGEA
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice  AGEA
 

GDPR
1. Notificare prelucrare date personale actionari
2. Notificare privind protectia datelor candidatilor
 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa  acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

3. Aprobarea raportului de remunerare a directorilor și a administratorilor neexecutivi,  aferent exerciţiului financiar 2023. 

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2023

5. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului pe anul 2023:

5.1 Propunerea Consiliului de Administrație: Aprobarea repartizării sub formă de dividende a sumei de 980.540.436 lei, reprezentand 60% din rezultatul aferent anului 2023 (dividendul brut propus este de 1,4070 lei / acțiune).  Dividendele vor fi plătite în data de 6 iunie 2024 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2024.

5.2 Propunerea acționarului Societe Generale SA: Aprobarea repartizării sub formă de dividende a sumei de 817.117.030 lei, reprezentând 50% din rezultatul aferent anului 2023 (dividendul brut propus este de 1,17250 lei / acțiune).  Dividendele vor fi plătite în data de 6 iunie 2024 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2024.

6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2024.

7. Aprobarea Politicii de Remunerare a directorilor si a administratorilor neexecutivi.

8. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2024, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile administratorilor şi a remuneraţiei directorilor.

9. Alegerea Doamnei Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum şi împuternicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu aceasta. Doamna Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr. 507/07.12.2023, ca urmare a renunţării Domnului Giovanni Luca SOMA la mandatul său de administrator și Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii.

10. Alegerea Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum şi împuternicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu aceasta. Doamna Maria Koytcheva ROUSSEVA a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr. 507/07.12.2023, ca urmare a renunţării Domnului Francois BLOCH la mandatul său de administrator.

11. Alegerea Domnului Mathieu Jacques Paul Michel Mary VEDRENNE în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, pe funcția care va deveni vacantă în Consiliul de Administraţie începând cu data de 1 iulie 2024, ca urmare a renunțării Doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPAR la mandatul său de administrator, precum şi împuternicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii,  să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.

12. Reînnoirea mandatului de administrator al Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 13 iulie 2024 şi împuternicirea Doamnei Liliana IONESCU –FELEAGĂ, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu aceasta.

13. Propunerea acționarului Societe Generale SĂ: Reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX pentru o perioada de 4 ani, Începând cu data de 30 mai 2024 și împuternicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGA, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.

CV - Jean – Pierre Georges VIGROUX

14. Propunerea acționarului Societe Generale SA: Desemnarea Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent.

15. Numirea  societăţii  PricewaterhouseCoopers S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sector 1, Bd. Poligrafiei nr. 1A, Ana Tower, etajul 24/3, EUID ROONRC.J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anii financiari 2024 – 2026.

16. Aprobarea datei de 16 mai 2024 ca ex date.

17. Aprobarea datei de 17 mai 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să  beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa  acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Menținerea celor aprobate prin Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 133 din data de 16 februarie 2023, privind emisiunea de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și menținerea celor aprobate prin Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 133 din data de 16 februarie 2023 privind mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea termenilor și condițiilor specifice Împrumuturilor și efectuarea tuturor operațiunilor și/sau procedurilor privind implementarea Hotărârilor adoptate prin Hotărârea nr. 2 menționată anterior.

3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum şi împuternicirea doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA, Director General al Băncii, să semneze Actul Adiţional şi forma actualizată a Actului Constitutiv.

4. Aprobarea datei de 16 mai 2024 ca ex date.

5. Aprobarea datei de 17 mai 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.