Actualizează-ți de acasă datele cu caracter personal în doar câteva minute.

Formular de căutare

Credit de investiții în agricultură

Filexibilitate

Perioadă de grație

Rapiditate

Caracteristici

Beneficiari: fermierii, producători agricoli individuali (PAI) sau organizați ca PFA

Obiect de activitate: agricultură (culturi de câmp, pomi fructiferi, vița de vie)/zootehnie (păsări, porcine, ovine, caprine, bovine) apicultură, etc

Obiectul creditului: finanțarea se acordă pentru:

- Achiziționare, retehnologizare, modernizare fermă animale
- Achiziționarea de terenuri agricole
- Achiziționarea de teren + construcție
- Construcție de imobil în vederea desfășurării activității agriole
- Achiziționarea de mașini agricole/echipament agricol
- Achiziționarea de mijloace de transport specifice
- Achiziționarea de animale în vederea creșterii lor pentru carne, lapte, lână
- Achiziționarea de stupi, etc

Valoarea creditului: maxim 85% din valoarea totală a proiectului de investiții finanțat

Monedă: RON/EUR

Perioadă de acordare: minim 12 luni, maxim 120 luni

Perioadă de grație: 6 luni/3 ani în cazul culturilor noi de plantații viticole, pentru clienții a căror capacitate de rambursare depinde doar de această cultură

Garanții: structură flexibilă de garanții

Criterii de eligibilitate

  1. Categorie de performanță financiară A, B sau C, determinată conform reglementărilor interne
  2. Serviciul datoriei Standard sau În Observație conform interogării la Centrala Riscului de Credit în ultimele 12 luni în raport cu data analizei solicitării
  3. Potrivit datelor existente la Centrala Incidentelor de Plăți, nu au înregistrat mai mult de 6 incidente majore de plată în ultimele 6 luni și la data solicitării creditului nu se află în interdicție bancară
  4. Nu sunt înregistrați în Buletinul Procedurilor de Insolvență, publicație editată de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în calitate de debitor
  5. Banca nu a primit la data analizei creditului ordin de blocare prin poprire a conturilor în lei și/ sau valută

 

*Criteriile de mai sus nu sunt limitative