Formular de căutare

Credit subvenții

Finanțarea capitalului de lucru

doar pe baza adeverinței de subvenție emisă de APIA

Finanțare între 80% și 90%

din valoarea subvenției

Rambursarea

a principalului și a dobânzii se face o singură dată la momentul primirii sumelor de la APIA

Garanții flexibile

de regulă reprezentate doar de adeverința emisă de APIA, prin care se certifică subvențiile de încasat

 

 

Cum funcționează

Sunteți beneficiar de subvenții? Aveți nevoie acum de resurse pentru activitatea agricolă, dar plata subvențiilor se va realiza abia peste câteva luni? Beneficiați de la BRD de prefinanțarea subvențiilor APIA! 
Creditul de subvenții APIA se acordă pentru acoperirea necesarului de capital circulat pânăă la momentul încasării subvențiilor,  pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire în cazul în care APIA amână plata ajutoarelor de stat.
Rambursarea capitalului împrumutat și a dobânzii acumulate se va face o singură dată la momentul primirii sumelor de la APIA sau la scadența creditului, rambursarea putând fi realizată și din surse proprii.
Ce tipuri de subvenții pot fi prefinanțate de BRD?
BRD oferă credite de prefinanțare a subvențiilor plătite prin intermediul APIA pentru următoarele forme de sprijin:

- Schemă de sprijin pe suprafață (SAPS) și Plățile naționale directe complementare în sectorul vegetal (PNDC1): finanțare de 90% din valoarea subvenției de încasat
- Sprijin pentru măsurile de dezvoltare rurală nr. 211, 212, 214 cuprinse în Axa II PNDR:  finanțare de 80% din valoarea subvenției de încasat
- Ajutoare de stat pentru bunăstare porcine: finanțare de 90% din valoarea subvenției de încasat
- Ajutor în baza plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic pentru bovine, ovine și caprine: finanțare de 90% din valoarea subvenției de încasat

Întrebări frecvente

Se poate solicita pre-finanțarea subvenției în valută?
Nu, finanțarea activității curente în baza subvențiilor de încasat se face exclusiv în LEI, având în vedere că și încasarea subvenției de la APIA se face în LEI.


Plata subvenției de către APIA se poate realiza într-un cont deschis la o altă bancă?
Nu, APIA efectuează plata subvenției doar în contul curent comunicat în adeverința de confirmare cont eliberată de BRD.


Ce garanții trebuie prezentate?
Garantția este constituită din cesionarea adeverinței emisă de APIA și garanția FGCR (acolo unde este cazul).