Formular de căutare

Factoring import cu / fără preluare risc de neplată

Fără taxe sau comisioane

 

Negocierea

termenelor de plată mai mari pe relaţia cu partenerii externi

Reducerea

cheltuielilor aferente transferului de bani - plata externa se transformă în plată internă, în baza cesiunii de creanţă

Cum funcționează

Factoringul de import este o alternativă modernă de garantare care oferă posibilitatea obţinerii unor termene mai lungi de plată a facturilor de la furnizorii externi.

Acest produs este soluţia ideală pentru afacerea dumneavoastră dacă spre exemplu, un exportator din Turcia doresşe să încheie un contract comercial cu o societate comercială din România.

Pentru a putea avea garanţia încasărilor şi pentru a putea acorda împortatorului român un termen de plată amânat, se adresează unei societăţi de factoring din Turcia care solicită BRD preluarea riscului de neplată, colectarea şi administrarea creanţelor.

Etape premergătoare

-  BRD analizează posibilitatea preluării riscului de neplată pentru importator.  
-  Importatorul negociază cu furnizorul său extern termenul de plată şi îl informează pe acesta cu privire la intenţiile sale de derulare a relaţiei comerciale prin intermediul operaţiunilor de factoring.  
-  Exportatorul este contactat de Factorul de Export pentru a i se prezenta produsul. 
-  Exportatorul iîncheie contractul de factoring împreuna cu Factorul de Export. 
-  La solicitarea Factorului de Export, BRD garantează limita de acoperire a riscului de neplată.   

Derulare
   
 -  Importatorul primeşte notificarea privind cesionarea contractului comercial în favoarea BRD din partea exportatorului. Toate plăţile aferente facturilor cesionate se vor efectua numai în contul şi în favoarea BRD. 
-  Importatorul primeşte marfa sau îi este prestat serviciul aferent facturii emise de către furnizorul extern. 
-  La scadenţă, importatorul plăteşte contravaloarea facturii în contul şi în favoarea BRD, în conformitate cu notificarea primită din partea furnizorului extern. 
-  BRD transferă către Factorul de Export sumele colectate.
   
Cine poate iniţia operaţiunea?

- Factorul de export – ca urmare a cererii primite de la exportator, acesta solicită BRD (Factorul de import) servicii de preluare a riscului de neplată şi/sau colectarea creanţelor.
- ​Factorul de import, BRD – ca urmare a indentificării oportunităţilor de colaborare cu firmele importatoare româneşti, oferă importatorului serviciul de Factoring de Import şi în baza informaţiilor primite solicită Factorului de Export să contacteze exportatorul pentru a-i prezenta avantajele acestui serviciu.

Întrebări frecvente

De ce factoring de import şi nu acreditiv/scrisoare de garanţie bancară?

Pentru că:

- nu implică costuri pentru importator
- importatorul nu mai face plata externă la scadenţă şi o plată internă reducând astfel costurile aferente transferului extern
- furnizorul extern are riscul de neplată preluat 100%.