Formular de căutare

Initiativa pentru IMM

IMM <1M Euro și 1-50M Euro
INIȚIATIVA PENTRU IMM

Află totul despre instrumentul financiar Programul Inițiativa pentru IMM-uri.

Pentru proiectele antreprenorilor curajoşi, optimişti, vizionari.

Caracteristici Program Iniţiativă pentru IMM-uri

Ce reprezintă instrumentul financiar Programul Iniţiativa pentru IMM-uri?
Garanţie de portofoliu neplafonată pusă la dispoziţie de Fondul European de Investiţii (FEI).

Cine poate accesa acest program?
Companiile care îndeplinesc cumulativ criterii de eligibilitate:

- sunt încadrate în categoria IMM, conform legislaţiei naţionale şi europene (au mai puţin de 250 de angajaţi şi înregistrează o cifră de afaceri anuală mai mică de 50 de milioane EUR/deţin active totale anuale ce nu depasesc  43 milioane EUR),
- sunt înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea în România,
- activează în domeniile considerate eligibile în cadrul schemei transparente de Ajutor de minimis,
- şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi a contribuţiilor de asigurări sociale,
- respectă regula de cumul stabilită de lege privind ajutorul de minimis (maxim 200.000 euro echivalent în lei, respectiv 100.000 euro echivalent în lei pentru societăţile care activează în sectorul transportului rutier),
- îndeplinesc criteriile de eligibilitate bancară pentru acordarea de credite.

Care este procentul de garantare?
60% din valoarea fiecărui credit acordat IMM-urilor. 

Care sunt produsele care pot fi acordate şi incluse în portofoliu?
- Credite pentru capital de lucru
- Credite pentru investiţii

Maturitatea
- Minim 24 luni
- Maxim 120 luni

Moneda creditului - RON

Care este valoarea maximă a creditelor?
22,7 MRON (valoarea totală a facilităţilor acordate unui client, calculate la nivel de grup).

În mod specific, pentru Programul Orizont 2020:

- valoarea minimă a creditelor va fi de 25 KEUR, echivalentul în RON,

- valoarea maximă nu poate depăşi 7.5 MEUR, echivalentul în RON.

Avantaje pentru clienţi
- Garanţia FEI 60%,
- Necesar redus de garanţii în completarea garanţiei FEI, stabilit în conformitate cu normele interne ale băncii,
- Dobânzi şi comisioane reduse faţă de nivelul standard,
- Creditele acordate în cadrul “Iniţiativei pentru IMM-uri” se încadrează în schema de Ajutor de minimis,

Ajutorul de minimis reprezintă avantajul de cost de care beneficiază clientul prin participarea FEI la riscul de credit.