Formular de căutare

Notari – Modele utile operatiuni Persoane Fizice

Modele de procuri propuse pentru desemnarea de mandatari în relația cu BRD - Groupe Societe Generale.

Notă – Modelele de procură au valoare orientativă, operațiunile enumerate au caracter exemplificativ. Notarul împreună cu clientul vor adapta textul procurii, astfel încât să corespundă întru totul intenției Clientului și operațiunilor avute în vedere a fi efectuate prin mandatar.