Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

REZULTATELE GRUPULUI BRD ÎN ANUL 2021: PERFORMANȚĂ COMERCIALĂ ȘI FINANCIARĂ EXCELENTĂ

10 Feb 2022

Principalele tendințe comerciale și indicatori financiari ai BRD Groupe Société Générale la 31 decembrie 2021, la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS):

- Activitate de creditare intensă

- Consolidarea și diversificarea în continuare a bazei de economisire

- Obiective strategice din planul de transformare digitală au fost atinse

- Performanță financiară excelentă

- Politică de dividend stabilă

“2021 a fost un an al redresării economice, pe fondul unor condiții de afaceri și de percepție mai bune, în timp ce Planul Național de Redresare și Reziliență, cu primele sume deja plătite, ar trebui să fie un catalizator pentru continuarea creșterii economice.
Într-un context îmbunătățit, activitatea noastră comercială a fost excelentă pe toate liniile de business. Activitatea de creditare a fost intensă, în timp ce dinamica economisirii a fost marcată de volume în creștere și o diversificare mai mare.
În 2021, am fost deosebit de activi în oferirea de noi soluții digitale clienților noștri. Am atins obiective strategice din planul de transformare digitală, lansând înrolarea la distanță a clienților și creditarea de consum digitală.
De asemenea, am concretizat ferm angajamentul nostru puternic de sprijinire a tranziției către sustenabilitate, structurând finanțări verzi în valoare de jumătate de miliard de euro.
Cu un ROE de 15,6%* și un avans de 37% al profitului nostru net, am obținut o performanță financiară excelentă”
, a declarat François Bloch, Directorul General al BRD Groupe Société Générale.

Ofertă digitală extinsă, adopție accelerată

Noua aplicație de mobile banking, YouBRD, a fost actualizată constant și îmbogățită cu noi funcții pentru a oferi o experiență mai simplă și îmbunătățită. În plus, oferta digitală pentru persoane fizice include acum două servicii esențiale: înrolare la distanță și credite de consum online.

Adopția digitală este în creștere rapidă. Numărul de clienți activi digital este mai mare cu 20% în dinamică anuală și cu 48% față de 2019, iar numărul tranzacțiilor este cu 31% mai mare decât în 2020.

Experiența digitală pentru clienții corporate a fost, de asemenea, îmbunătățită, prin servicii de cash management și trade finance cu funcționalități extinse.

 

Activitate comercială intensă pe toate liniile de business

Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, au înregistrat o creștere de două cifre (+11,2% față de 2020).

Susținută de cea mai bună producție anuală înregistrată vreodată pentru creditele de consum și de un avans cu 66% al creditelor imobiliare nou acordate, producția de credite pentru persoanele fizice a revenit puternic față de 2020 (+38%). De asemenea, a înregistrat o creștere cu 17% față de 2019. Creditarea companiilor (+26,3% față de 2020) s-a bazat pe o dinamică foarte puternică atât pe segmentul IMM (+22,8% în dinamică anuală), cât și pe cel al companiilor mari (+28,5% în dinamică anuală).


Materializând angajamentul puternic de a sprijini tranziția către sustenabilitate, BRD a structurat finanțări verzi în valoare de 500 milioane EUR, inclusiv cel mai important credit verde acordat vreodată pe piața românească.


Economisirea retail a crescut cu 7,8% în dinamică anuală. Baza de economisire este, de asemenea, din ce în ce mai diversificată. BRD Asset Management a ajuns lider de piață după numărul investitorilor și și-a crescut cota de piață la 19,5%***. În plus, BRD a intermediat în 2021 mai mult de jumătate din emisiunile de obligațiuni ale guvernului României destinate persoanelor fizice, în cadrul programului Fidelis.

 

Profitabilitate ridicată și bilanț solid

Veniturile anuale ale Grupului BRD au fost de 3.118 milioane RON, în creștere cu 1,0% față de 2020. Activitatea clienților s-a intensificat în dinamică anuală, determinând o creștere solidă a veniturilor nete din comisioane, cu 7,5%. Contrar ratelor de piață mai scăzute în cea mai mare parte a anului 2021, veniturile nete din dobânzi au rămas stabile, fiind susținute de volume în creștere.

Inițiativele pentru îmbunătățirea eficienței (automatizări, redimensionarea rețelei de sucursale) au fost accelerate și au avut ca efect reducerea costurilor cu personalul.
Evoluția altor costuri (+4% față de anul 2020, excluzând contribuția cumulată la fondurile de garantare a depozitelor și de rezoluție) reflectă în special intensificarea investițiilor în transformarea digitală. Cheltuielile de exploatare au fost per total limitate, înregistrand o creștere cu 1,9% față de 2020.
Profitul operațional brut a rămas în consecință stabil, la 1.500 milioane RON.

Calitatea portofoliului de credite a fost confirmată pe tot parcursul anului 2021, așa cum o reflectă rata scăzută a creditelor neperformante (3,1% la finalul anului), nivelul ridicat de acoperire cu provizioane a expunerilor neperformante (75%) și reluările nete ale costului riscului.

Având în vedere toate cele de mai sus, profitul net a fost cu 37% mai mare față de anul 2020 și rata de rentabilitate a capitalurilor (ROE) a fost de 15,6%*.

Poziția de capital a BRD este solidă, cu rata de adecvare a capitalului atingând 22,9% (la nivel individual) la finalul lui decembrie 2021, fără a lua în calcul rezultatul net aferent anului 2021 și dupa deducerea distribuirii excepționale de dividend din profiturile nerepartizate aferente anilor 2019 și 2020, propusă spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în data de 24 februarie 2022 (1,68 miliarde RON).

Având în vedere rezultatele anului, precum și traiectoria așteptată a capitalului, Consiliul de Administratie al BRD propune o rata de distribuire de dividend de 70% din profitul distribuibil aferent anului 2021 (1,285 RON/acțiune), sub rezerva votului favorabil în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 28 aprilie 2022.

 

Sustenabilitatea în centrul strategiei BRD

Asumându-si un rol de lider și acționând ca un pionier în finanțarea tranzițiilor către sustenabilitate, BRD a structurat în 2021 acorduri verzi în valoare de jumătate de miliard de euro.

În același timp, BRD a continuat investițiile în domenii esențiale pentru viitorul societății românești: educație, știință și tehnologie, cultură, sport, mediu. Suma totală investită în 2021 în proiecte dedicate societății a depășit 8 milioane de lei.

În domeniul cultural, BRD susține muzica clasică și arta contemporană prin Fundatia9, revista de cultură si societate Scena9 sau prin propriul centru cultural din București, Rezidența9. În 2021 au fost sponsorizate sau organizate peste 200 de evenimente și au fost implicați peste 300 de artiști, jurnaliști, creatori de cultură.

Una dintre cauzele importante în care BRD este angajată este reprezentată de transformarea educației și reducerea analfabetismului. BRD este un ambasador al acestei cauze și a sprijinit peste 30.000 de copii din întreaga țară prin programul Alfabetar.

Combaterea analfabetismului este extrem de importantă, dar la fel de importantă este și investiția în aptitudini de viitor. După 5 ani și investiții de peste 1 milion de euro, programul de robotică BRD First Tech Challenge este prezent în peste 20% din liceele din România.

BRD este, de asemenea, un partener pe termen lung al sportului românesc, punând accent pe handbal.

BRD a continuat să se implice în cauze legate de pădurile românești și, prin Fondul BRD pentru Păduri, au fost plantați peste 38.000 de copaci în judetul Iași.

La rândul lor, angajații BRD sunt încurajați să se implice în diverse cauze. Anul trecut, 1250 de angajați s-au implicat în acțiuni de voluntariat în întreaga țară, prin platforma de voluntariat ”ZiuaV”.

 

Rezultatele financiare preliminare ale Grupului BRD la finalul anului 2021 sunt disponibile pentru public și investitori pe site-ul web al băncii, www.brd.ro, începând cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obținute, la cerere, gratuit, la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București.

(*) ROE bazat pe capitaluri proprii ajustate cu distribuirea excepțională (a profitului aferent anilor 2019 și 2020)

(**) Sub rezerva votului favorabil al Adunării Generale Anuale a Acţionarilor din 28 aprilie 2022

(***) Cota de piata pe total active in administrare in fonduri deschise de investitii

Notă: Dacă nu se menționeză altfel, toate variațiile sunt în comparație cu finalul anului 2020 (pentru elementele aferente contului de profit și pierdere) sau finalul lunii decembrie 2020 (pentru elementele de bilanț).

Rata NPL, rata de acoperire a expunerilor neperformante, la nivel individual

Articole asemănătoare