Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

REZULTATELE GRUPULUI BRD ÎN PRIMELE 9 LUNI DIN 2019: ACTIVITATE COMERCIALĂ PUTERNICĂ SI PROFITABILITATE SOLIDĂ

06 Nov 2019

Principalele tendințe comerciale și indicatori financiari ai BRD Groupe Société Générale la 30 septembrie 2019 la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS):
    • Dinamică robustă în plan comercial: creștere continuă a creditelor retail (+2.8%* în termeni anuali), stoc mai mare de finanțări acordate clienților companii mari și IMM (soldul creditelor nete, inclusiv leasing, mai mare cu 4,2%* față de aceeași perioadă a anului trecut), performanță solidă pe piața soluțiilor alternative de economisire (creștere anuală de 48% a activelor în administrare ale BRD AM), creșterea numărului de contracte pentru servicii de bancă la distanță (+18% față de perioada similară a anului trecut)
    • Dinamică bună a veniturilor, venit net bancar în creștere cu 6,9% în dinamică anuală
    • Creștere a cheltuielilor operaționale, determinată în principal de costuri cu personalul și contribuții la Fondurile de Garantare a Depozitelor și de Rezoluție, mai mari  
    • Performanță operațională îmbunătățită, reflectată de creșterea rezultatului operațional brut la 1.260 milioane RON de la 1.185 milioane RON în primele nouă luni din 2018 (+9,2% în dinamică anuală excluzând contribuțiile la Fondurile de Garantare a Depozitelor și de Rezoluție), influențată pozitiv de creșterea comercială susținută; indicatorul cost/venit s-a îmbunătățit cu 1,2 puncte procentuale, la 45,5% în primele nouă luni din 2019 față de 46,7% în primele nouă luni din 2018, excluzând impactul costurilor reglementare menționate mai sus 
    • Cost net al riscului pozitiv, de 207 milioane RON (față de 170 milioane RON în primele nouă luni din 2018) incluzând reluări de provizioane susținute de performanța solidă din activitatea de recuperări din portofoliile neperformante și de recunoșterea indemnizațiilor excepționale din asigurări în trimestrul trei din 2019
    • Profit net de 1.226 milioane RON, mai mare cu 7,4% in dinamica anuala (față de 1.142 milioane RON în primele nouă luni din 2018) 
 

“Primele nouă luni ale anului 2019 au fost dinamice din punct de vedere comercial. Prin intensificarea creditării atât pe segmentul retail, cât și pe cel corporate, ne-am păstrat angajamentul de finanțare a economiei românești în mod responsabil, printr-o ofertă îmbunătățită și echilibrată. Evoluția activității pe piața fondurilor mutuale a fost, de asemenea, remarcabilă, în linie cu strategia noastră de a surprinde potențialul pieței soluțiilor alternative de economisire. În același timp, am continuat implementarea modelului nostru de afaceri "phygital", ce combină experiența digitală superioară și expertiza umană”, a declarat François Bloch, Director General al BRD Groupe Société Générale.

Creșterea creditelor din sistemul bancar românesc a rămas dinamică (+6,5% la finalul lunii septembrie 2019, în termeni anuali) atât pe segmentul persoanelor fizice, cât și pe cel al companiilor, într-un mediu macroeconomic favorabil, caracterizat de intensificarea cererii interne din sectorul privat. Depozitele din sistemul bancar au continuat să crească (+8,8%* la finalul lunii septembrie 2019 față de aceeași perioadă a anului trecut) pe ambele segmente de clientelă.

Soldul creditelor nete ale Grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, s-a majorat cu 3,2%* față de finalul lunii septembrie 2018 grație ambelor segmente, retail și corporate. Creditele imobiliare și de consum au stat la baza creșterii pe segmentul retail, care a ajuns la +2,8%* în termeni anuali. Avansul creditelor corporate (+4,2%* comparativ cu finalul lunii septembrie 2018) a fost susținut de creditele pentru companii mari (+4,0%*) și de finanțarea de leasing. Valoarea finanțărilor noi de leasing a crescut cu 36% față de primele nouă luni din 2018, sub impulsul cererii atât din partea companiilor mici, cât și a IMM-urilor.

Depozitele clientelei au fost relativ stabile față de aceeași periodă a anului trecut. Pe segmentul retail, acestea au crescut cu 2,4%* în termeni anuali, pe fondul intrărilor mai mari în conturile curente deținute de persoanele fizice (+27%* față de perioada similară a anului trecut), evoluție datorată, în parte, creșterii continue a salariilor pe piața locală. Indicatorul credite nete/depozite a fost de 71,0% la finalul lunii septembrie 2019, cu 2 puncte procentuale mai mare față de finalul lunii septembrie 2018.

Prin intermediul fondurilor mutuale administrate de filiala sa specializată BRD Asset Management, BRD oferă clienților săi o gamă largă de soluții de investiții și economisire. BRD a înregistrat o performanță foarte solidă pe această piață în primele nouă luni ale anului. Creșterea activelor în administrare a accelerat la 48% în termeni anuali la finalul lunii septembrie 2019, datorită subscrierilor nete importante în BRD Simfonia și Eurofond (denominat în RON și respectiv în EUR) care investesc, în principal, în instrumente cu venit fix și monetare. Prin urmare, cota de piață a BRD AM a crescut, în continuare, cu 4,9 puncte procentuale la 17,6%** la sfârșitul perioadei de raportare.

Preocuparea constantă pentru inovare digitală a avut drept rezultat creșterea numărul de contracte pentru serviciile de internet și mobile banking (+18% față de finalul lunii septembrie 2018). Rata de adoptare a serviciului de mobile banking a crescut rapid, după cum reflectă creșterea de 42% a numărului de abonați MyBRD Mobile. Numărul de tranzacții prin MyBRD Mobile și MyBRD Net a crescut cu 25% în comparație cu primele nouă luni ale anului 2018. Intensitatea relației comerciale s-a îmbunătățit, de asemenea, gradul de echipare a clienților persoane fizice (numărul mediu de produse pe client activ) crescând la 4,30 de la 4,25 la finalul lunii septembrie 2018.

În primele nouă luni din 2019, venitul net bancar al Grupului BRD a fost de 2.446 milioane RON, mai mare cu 6,9% în comparație cu perioada similară a anului trecut, susținut atât de creșterea veniturilor nete din dobânzi, cât și de creșterea veniturilor neaferente dobânzilor. Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 9,7% în dinamică anuală, beneficiind de expansiunea volumelor pe toate segmentele, schimbările favorabile de structură și ratele de dobândă de pe piață mai mari contribuind de asemenea la creștere. Efectul pozitiv al ratelor de dobândă și-a pierdut din intensitate în trimestrul trei în contextul ratelor de dobândă în scădere (media ROBOR la trei luni în trimestrul trei din 2019 de 3,09% față de 3,27% în trimestrul trei din 2018). Veniturile nete din comisioane au marcat o creștere de 2,1% în dinamică anuală, determinată de intensificarea activității de carduri și de creșterea tranzacțiilor clienților, compensând astfel presiunea asupra prețurilor aferente serviciilor bancare tranzacționale.

Cheltuielile operaționale au atins 1.186 milioane RON în primele nouă luni din 2019, cu 7,4% mai mari în comparație cu primele nouă luni din 2018, în principal ca urmare a costurilor de personal mai mari determinate de ajutarea salariilor și a altor beneficii, într-un context de creștere constantă a salariilor pe piața din România și contribuției mai mari la Fondurile de Garantare a Depozitelor și de Rezoluție (72 milioane RON față de 35 milioane RON în 2018, recunoscută integral în primul trimestru al anului). Creșterea altor cheltuieli (excluzând costurile de personal și contribuția la Fondurile de Garantare a Depozitelor și de Rezoluție) a fost limitată la 1,0% în dinamică anuală, grație controlului strict al costurilor, chiar dacă investițiile în platforma IT continuă să fie semnificative.  

Per total, Grupul BRD și-a imbunătățit performanța operațională de-a lungul anului, rezultatul operațional brut atingând 1.260 milioane RON față de 1.185 milioane RON în primele nouă luni din 2018, în creștere cu 6,4% (+9,2%, excluzând contribuția la Fondurile de Garantare a Depozitelor și de Rezoluție). Indicatorul cost/venit a atins 48,5% în primele nouă luni din 2019 și a fost relativ stabil în comparație cu primele nouă luni din 2018. Excluzând cheltuielile reglementare menționate mai sus, indicatorul cost/venit s-a îmbunătățit cu 1,2 puncte procentuale în comparație cu perioada similară a anului trecut. 

Profilul de risc a continuat să fie solid, așa cum îl reflectă scăderea ratei creditelor neperformante (credite neperformante conform definiției ABE, rata NPL la nivelul băncii) cu 1,8 puncte procentuale, la 4,0% la finalul lunii septembrie 2019, de la 5,8% la finalul lunii septembrie 2018, înglobând rezultatul operațiunilor de ștergere de creanțe depreciate, precum și performanța solidă a activității de recuperare din portofoliile de credite neperformante. În plus, gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante a crescut la 74,1% la finalul lunii septembrie 2019, de la 73,1% la finalul lunii septembrie 2018 (rata de acoperire NPL la nivelul băncii). Costul riscului a înregistrat o eliberare netă de 207 milioane RON, în comparație cu 170 milioane RON în primele nouă luni din 2018, datorită unei performanțe solide a activității de recuperare, calității bune a creditelor nou-acordate și recunoașterii unei indemnizații excepționale din asigurări (161 milioane RON înregistrate în trimestrul 3 al anului 2019, finalizând mai multe dosare de cerere de asigurare).

În acest context, profitul net al Grupului BRD a atins 1.226 milioane RON în primele nouă luni din 2019, față de 1.142 milioane RON în primele nouă luni din 2018, în creștere cu 7,4%, susținut de generarea solidă de venituri și de un cost al riscului pozitiv. Rentabilitatea capitalurilor proprii a atins 20,8% în primele nouă luni din 2019 (față de 20,9% în primele nouă luni din 2018). 

Poziția de capital a BRD a rămas robustă, rata de adecvare a capitalului atingând 20,9% la finalul lunii septembrie 2019 (față de 19,4% la finalul lunii septembrie 2018, la nivel individual, conform metodologiei Basel 3), determinată în principal de creșterea fondurilor proprii ca urmare a rezervelor mai mari din reevaluarea instrumentelor de datorie contabilizate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global și rezultatului reportat în creștere. 

Rezultatele financiare ale Grupului BRD la finalul primelor 9 luni ale anului 2019 sunt disponibile pentru public și investitori pe site-ul web al băncii, www.brd.ro, începând cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obținute, la cerere, gratuit, la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București.

(*)  Variații la curs valutar constant
(**) Cota de piață luând în calcul piața fondurilor deschise de investiții
Notă: Dacă nu se menționeză altfel, toate variațiile sunt în comparație cu primele 9 luni ale anului 2018 (pentru elemente aferente contului de profit și pierdere) sau finalul lunii septembrie 2018 (pentru elementele de bilanț).  
BRD - Groupe Société Générale operează o reţea de 674 de unităţi. BRD ocupă o poziţie importantă pe piaţa românească a cardurilor, cu aproximativ 2,4 milioane de carduri şi o reţea de acceptare de aproximativ 28 600 POS-uri şi aproape 1 500 ATM-uri. Activele totale ale băncii erau, la finalul lunii septembrie 2019, de 54,1 mld RON. 

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 149.000 de angajaţi în 67 de ţări şi peste 31 de milioane de clienţi în întreaga lume, în trei activităţi-cheie: 

    • Retail banking în Franţa
    • Retail banking internaţional, Asigurări şi Servicii financiare pentru companii
    • Global Banking şi Soluţii pentru Investitori.
www.brd.ro; facebook 

 

Articole asemănătoare

BRD LANSEAZĂ CANALUL DE VÂNZARE ONLINE PENTRU CREDITELE APIA DESTINATE MICILOR FERMIERI

Continuând politica de susținere a sectorului agricol si parteneriatul său cu APIA, BRD pune la disp...

află detalii

REZULTATELE GRUPULUI BRD PENTRU PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024

REZULTATELE GRUPULUI BRD PEntru PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024: PERFORMANȚĂ DINAMICĂ PE TOATE LI...

află detalii