Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

REZULTATELE GRUPULUI BRD PENTRU PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024

02 May 2024

REZULTATELE GRUPULUI BRD PEntru PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024:

PERFORMANȚĂ DINAMICĂ PE TOATE LINIILE DE BUSINESS ȘI ANGAJAMENT FERM PENTRU ACCELERAREA FINANȚĂRII CU IMPACT POZITIV

Comunicat de presă

București, 2 mai 2024
 

Principalele tendințe comerciale și indicatori financiari ai BRD Groupe Société Générale la 31 martie 2024, la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS):

- Un trimestru dinamic pentru activitatea comercială:

- Angajament ferm pentru construirea unei economii durabile:

- Creșterea performanței operaționale (455 milioane RON, +7% an/an) determinată de avansul volumelor și de creșterea controlată a costurilor

- Nivel scăzut al NPL (2,1%) și rată confortabilă de acoperire a NPL (76%)

- Evoluția costului riscurilor reflectă un nivel mai apropiat de cel caracteristic de-a lungul unui ciclu economic

- Profit net de 326 milioane RON (față de 342 milioane RON în T1 2023), ROE 14,5 %

„Primul trimestru al anului confirmă soliditatea și capacitatea BRD de a produce valoare, marcând o performanță puternică, atât în ceea ce privește activitatea comercială, cât și rezultatele financiare. 

Portofoliul nostru de credite a crescut cu 12% față de anul trecut, cu o contribuție solidă din partea tuturor segmentelor de activitate. Producția de credite noi pentru persoane fizice a înregistrat un nou record de 2,3 miliarde RON în primul trimestru al anului 2024, demonstrând că oferta noastră este flexibilă și răspunde foarte bine nevoilor clienților. Creditarea companiilor menține un nivel constant de creștere, +20% față de anul trecut, bazându-se pe parteneriate pe termen lung cu clienții și pe o reputație solidă în piață. 

BRD a continuat să acționeze în direcția angajamentului său ferm de a sprijini tranziția sustenabilă, cu noi repere atinse în acest trimestru. La sfârșitul lunii martie 2024, producția cumulată de tranzacții sustenabile din ultimii 3 ani a atins 976 milioane euro, foarte aproape de obiectivul de 1 miliard de euro stabilit inițial pentru sfârșitul anului 2025. În plus, T1 2024 este marcat de o tranzacție de referință pe piața românească, și anume o operațiune inovatoare de transfer sintetic al riscurilor semnificative (SRT) încheiată cu IFC (membră a Grupului Băncii Mondiale) având la bază un portofoliu de referință de 700 milioane EUR, tranzacție care ne permite să eliberăm capital cu scopul de a ne spori capacitatea de finanțare a proiectelor cu impact asupra durabilității în România (peste 300 milioane EUR destinați inițiativelor legate de climă și întreprinderilor mici deținute de femei).

Pentru a completa imaginea primului trimestru, pe plan digital continuăm să îmbunătățim experiența clienților noștri prin crearea de noi funcționalități atât pe aplicația mobilă, cât și pe platforma web. YOU BRD, aplicația e-banking, continuă să crească și să atragă noi utilizatori, ajungând la aproape 1,5 milioane de clienți.

Toate cele de mai sus s-au tradus într-o performanță financiară solidă pentru T1 2024, cu un rezultat net ridicat, de 326 de milioane RON și ROE de 14,5 %, incluzând impactul noii taxe pe cifra de afaceri pentru trimestrul I și contribuțiile cumulate estimate la Fondurile de Garantare a Depozitelor și de Rezoluție pentru întregul an.

În continuare, ne reafirmăm angajamentul ferm față de finanțarea economiei românești, pentru a rămâne un partener de încredere pentru toți clienții noștri, îndeplinind cu fermitate și responsabilitate rolul nostru de bancă de top în România”, a declarat Maria Rousseva, CEO al BRD Groupe Société Générale.

Performanțe comerciale solide pe toate liniile de afaceri 

Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, au înregistrat o creștere de două cifre, de +12,3 % an/an, comparativ cu sfârșitul lunii martie 2023, determinată de operațiuni de finanțare dinamice pe segmentul companiilor, în timp ce activitatea de creditare pe segmentul retail a demonstrat reziliență la efectele generate de contextul financiar mai tensionat, ratele ridicate ale dobânzilor și incertitudinile tot mai mari privind perioada viitoare.

Pe segmentul retail, creditele nete au crescut cu +7,2% an/an, la sfârșitul lunii martie 2024, cu contribuții solide atât din partea persoanelor fizice, cât și din cea a clienților companii mici, dovedind că oferta BRD este flexibilă și răspunde nevoilor clienților. Producția de credite pentru persoane fizice a atins un nou nivel record, 2,35 miliarde RON în T1 2024, +43 % în dinamică anuală, datorită celui mai bun trimestru pentru creditele de consum, cu o creștere impresionantă de +51 % an/an, precum și creditelor noi pentru locuințe care au revenit pe creștere, atât ca valoare (+45 % an/an), cât și ca număr (+32 % an/an). Creditele nete pentru clienții companii mici au înregistrat și ele o dinamică substanțială de +56,1% an/an la sfârșitul lunii martie 2024, pe fondul unei oferte îmbunătățite de creditare și al unor procese interne optimizate printr-o digitalizare sporită și utilizarea intensivă a bazelor de date publice externe.

Portofoliul de credite pentru companii a continuat să înregistreze o performanță solidă (credite nete în creștere cu +20,2% YoY la sfârșitul lunii martie 2024), pe baza unei acoperiri sectoriale dedicate, a parteneriatelor pe termen lung și a bunei reputații pe piață. În consecință, ambele segmente, IMM-uri și companii mari, au menținut un ritm de creștere sănătos în perioada analizată (credite nete în creștere, +26,9% an/an pentru IMM-uri și +16,9% an/an pentru companiile mari, la finalul lunii martie 2024). În plus, beneficiind de o cerere consistentă, soldul net al finanțărilor prin leasing a crescut cu +20,3% an/an.

BRD a continuat să acționeze în direcția angajamentului său ferm de a sprijini tranziția sustenabilă. La sfârșitul lunii martie 2024, producția cumulată de tranzacții sustenabile a BRD, aferentă ultimilor 3 ani, a atins 976 milioane EUR, foarte aproape de obiectivul de 1 miliard de euro stabilit inițial pentru sfârșitul anului 2025. În plus, T1 2024 este marcat de o tranzacție de referință pe piața românească, mai precis o operațiune inovatoare de transfer sintetic de riscuri semnificative (SRT) încheiată între BRD și IFC (membră a Grupului Băncii Mondiale) având la bază un portofoliu de referință de 700 milioane EUR. Această tranzacție permite eliberarea de capital cu scopul de a spori capacitatea de finanțare a proiectelor cu impact asupra sustenabilității în România (peste 300 milioane EUR destinați finanțării inițiativelor legate de climă și a companii mici deținute de femei). 

Grupul BRD contează pe o bază de depozite solidă și diversificată, cu o creștere consistentă, de +13,3% an/an, la sfârșitul lunii martie 2024. Depozitele retail (+12,0% creștere anuală), o sursă stabilă și semnificativă de finanțare, au înregistrat intrări solide în depozite la termen de la clienți persoane fizice, în contextul în care ratele de dobândă au rămas ridicate. Depozitele companiilor au crescut în mod semnificativ cu +15,8% an/an, la sfârșitul lunii martie 2024, stimulate în principal de creșterea intrărilor nete provenind de la companiile mari (+17,9% an/an), urmate de cele ale IMM-urilor (+12,8% an/an).

Prezență și impact digital îmbunătățite 

Evoluția pe plan digital a BRD iși menține ritmul, cu noi funcționalități adăugate atât aplicației de mobil, cât și platformei web. Utilizatorii pot iniția acum tranzacții de cumpărare și vânzare de fonduri de investiții direct de pe platforma web YOU, iar facilitatea de vizualizare a fondurilor de investiții, deja încorporată în aplicația de mobil, este disponibilă acum și pe platforma web. BRD continuă să crească și să atragă noi utilizatori, ajungând la aproape 1,5 milioane de clienți, cu 28% avans anual, la sfârșitul lunii martie 2024.

Performanță financiară bună și bilanț solid

În T1 2024, venitul net bancar al Grupului BRD a atins o creștere de 5,3% față de aceeași perioadă din 2023, până la 985 milioane RON. Aceasta a fost susținută în principal de creșterea cu 6,8% în dinamică anuală a veniturilor nete din dobânzi, determinată de efectul pozitiv de volum, în timp ce impactul dobânzilor s-a inversat, având în vedere ratele mai scăzute ale dobânzii comparativ cu T1 2023 (media ROBOR 3M a scăzut de la 7,10% în T1 2023 la 6,11% în T1 2024). Comisioanele nete au crescut cu 8,0% an/an, propulsate de veniturile mai mari din transferuri, carduri și activități pe piața de capital, precum și de contribuția sporită a angajamentelor extrabilanțiere, parțial temperată de veniturile mai scăzute aferente retragerilor la ghișeu, ca urmare a creșterii penetrării canalelor digitale și de contracția comisioanelor pentru conturile curente neincluse în pachete. Alte venituri au fost destul de stabile (comparativ cu un T1 2023 deosebit de dinamic), excluzând impactul limitat aferent unui provizion excepțional. 

După creșterea din primele două luni ale anului 2024, datorată noilor impozite și taxe indirecte, rata inflației a încetinit în martie 2024, revenind la nivelul de 6,6%. Totuși, rata medie a inflației din ultimele 12 luni a rămas ridicată, la 8,5%, exercitând în continuare presiuni asupra costurilor. Cu toate acestea, disciplina în ceea ce privește gestionarea costurilor, a limitat creșterea cheltuielilor generale la +4,2% an/an față de T1 2023. Creșterea cheltuielilor de personal cu +9,3% în dinamică anuală în T1 2024 a fost determinată de efectul prețurilor și beneficiilor sporite într-un context inflaționist, precum și de cel al unei piețe a muncii extrem de competitivă. . Contribuțiile cumulate estimate la Fondul de Garantare a Depozitelor și la Fondul de Rezoluție s-au redus la 43,1 milioane RON în 2024, de la 75,8 milioane RON în T1 2023. Impactul pozitiv al acestei reduceri a costurilor a fost aproape în întregime compensat în T1 2024 de aplicarea, începând din 2024, a noii taxe de 2% din cifra de afaceri (în valoare de 30,4 milioane RON pentru T1 2024, calculată și plătită trimestrial pe baza rezultatelor efective). Creșterea altor costuri reflectă în principal efortul IT continuu care sprijină progresul pe foaia noastră de parcurs digitală.

Profitul brut al grupului BRD a atins 455 milioane RON în T1 2024 (+6,5% comparativ cu T1 2023), iar raportul cost-venit a fost îmbunătățit prin efectul pozitiv al veniturilor (53,8% în T1 2024 față de 54,3% în T1 2023). 

Calitatea portofoliului de credite a rămas solidă, iar rata NPL se situează în jurul nivelului minim istoric, ajungând la 2,1% în martie 2024 (1,9% la sfârșitul anului 2023), în timp ce rata de acoperire a creditelor neperformante rămâne confortabilă (76,4% în martie 2024 față de 75,9% la sfârșitul anului 2023, la nivelul băncii). Costul net al riscului a înregistrat o alocare netă de provizioane de 54,3 milioane RON în T1 2024, comparativ cu alocarea netă de provizioane de 9,4 milioane RON în T1 2023, ce reflectă un nivel mai apropiat de cel caracteristic de-a lungul unui ciclu economic.

Toate cele de mai sus s-au tradus printr-un nivel înalt de profitabilitate în T1 2024, rezultatul net al grupului BRD ridicându-se la 326 milioane RON (față de 342 milioane RON în T1 2023) și la un nivel ridicat al ROE, de 14,5 % în T1 2024.

Rația de adecvare a capitalului a fost de 24,1% la sfârșitul lunii martie 2024 (fondurile proprii includ 50% din profitul net aferent anului 2023, conform votului AGA), față de 21,9% la sfârșitul lunii martie 2023, reflectând o poziție solidă de capital.
 

Rezultatele financiare preliminare ale Grupului BRD la finalul primului trimestru al anului 2024 sunt disponibile pentru public și investitori pe site-ul web al băncii, www.brd.ro, începând cu ora 18:30. Copii ale documentelor vor putea fi obținute, la cerere, gratuit, la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București.
Note: 

1Rata NPL, rata de acoperire a NPL, la nivel individual 
Dacă nu se precizează altfel, toate variațiile sunt față de T1 2023 (pentru elementele aferente contului de profit și pierdere) sau față de luna martie 2023 (pentru elementele aferente bilanțului). 

BRD - Groupe Société Générale operează o rețea de 391 de unități. Activele totale ale băncii se ridicau, la sfârșitul lunii martie 2024, la 81,7 miliarde RON.

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare și un actor major în economie de peste 160 de ani. Grupul are 126.000 de angajaţi în 65 de ţări şi 25 de milioane de clienţi în întreaga lume, în trei activităţi complementare:

Articole asemănătoare