Formular de căutare

Suspendarea platii ratelor conform OUG 90/2022

În data de 29 iunie 2022 s-a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare pentru clienții care întâmpină dificultăți financiare, find afectați financiar de situația gravă generate de criza actuală determinate direct sau indirect de criza energetică și de războiul dintre Rusia și Ucraina. 

Suplimentar, în data de 29 iulie 2022 au fost publicate Normele de aplicare ale OUG 90/2022 prin Hotărârea de Guvern nr. 953/2022, precum și Normele de raportare a informațiilor referitoare la expunerile ce fac obiectul OUG 90/2022, prin Ordinul BNR nr. 2/2022.

 

Întrebări privind noua OUG 90/2022 aplicabile clienților PF: 
 

 • Creditul pentru care soliciți suspendarea obligației de plată este un credit cu ipotecă imobiliară sau un credit de consum și a fost acordat până la data de 30 aprilie 2022, inclusiv; sunt excluse de la aplicarea OUG 90/2022 facilitățile de credit revolving, de tipul cardurilor de credit sau descoperitului autorizat de cont ;
 • Suspendarea obligației de plată poate fi aplicată o singură dată pentru fiecare credit deținut, pentru o perioadă cuprinsă între 1 lună și 9 luni;
 • În calitate de împrumutat, vârstă ta maximă, la finalul perioadei de creditare, urmare a  extinderii perioadei actuale de creditare cu perioada de suspendare a obligațiilor de plată, este de maxim 75 de ani împliniți pentru credite consum (inclusiv consum cu ipotecă imobiliară) sau de maxim 70 de ani împliniți pentru credite ipotecare/imobiliare (inclusiv pentru Prima Casă/Noua Casă); 
 • Creditul pentru care soliciți suspendarea obligațiilor de plată nu a înregistrat restanțe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării de suspendare obligațiilor de plată și nu înregistrează restanțe nici la data solicitării de suspendare obligațiilor de plată; 
 • Prezinți o declarație pe proprie răspundere că ai fost afectat financiar, direct sau indirect, de situația grava generata de criza energetica și de războiul dintre Rusia și Ucraina și te afli în imposibilitatea de a onora obligațiile de plata aferente creditului, și că:

a.    nu ești în incapacitate de plată, în sensul în care  nu ești în măsură să iți achitați obligațiile ajunse la scadență, la data solicitării de suspendare a obligațiilor de plată și nu a fost începută nicio procedură de executare silita împotrivă ta de către un alt creditor; 
b.    înregistrezi o creștere cu minimum 25% a cheltuielilor tale medii lunare, că urmare a creșterii prețurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării de suspendare a obligațiilor de plata comparativ cu perioada similara a anului 2021; 
c.    la momentul solicitării de suspendare a obligațiilor de plată, nu beneficiezi pentru nici unul dintre creditele contractate la BRD  de o soluție de restructurare acordată de către bancă în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a OUG 90/2022. 

 • Pentru fiecare credit deținut poți beneficia o singură dată de o perioadă de suspendare la plată a ratelor scadente reprezentând capital, dobânzi și comisioane, cuprinsă între 1 lună și 9 luni. 
 • În perioada de suspendare la plată nu vei mai achita principalul, dobânda și comisioanele. Ca urmare a acestei operațiuni, contractul de credit se vă prelungi cu perioada de suspendare solicitată, respectiv cu numărul de luni pentru care ai cerut amânarea la plată.
 • Sigura plată pe care trebuie să o faci în această perioadă de suspendare este aferentă asigurărilor de viață/de imobil (dacă există). Asigurarea de viață/imobil nu se poate suspenda și prima trebuie achitată în continuare de către tine pentru a rămâne activă și pentru a putea beneficia de riscurile acoperite de contractul de asigurare, inclusiv riscul de șomaj.
 • Nu pot fi suspendate la plată liniile de credit (descoperit autorizat de cont sau card de credit).
   

Da, rata lunară poate creste după perioada de suspendare a obligațiilor de plată, astfel:

 • În cazul creditelor « Prima Casă / Noua Casă »: dobândă aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit, iar plata acesteia se vă face eșalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fară perceperea de dobândă la dobândă; comisionul anual de gestiune datorat FNGCIMM, scadent în perioada suspendării, vă fi perceput la intervale anuale după reluarea plaților la expirarea perioadei de suspendare la plata;
 • În cazul celorlalte credite cu excepția celor de tipul « Prima Casă / Nouă Casa », dobânda datorată pe perioada suspendării obligațiilor de plată vă fi capitalizată la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare, iar comisioanele datorate în perioada suspendării se vor plăti eșalonat, ulterior suspendării, pe toată durata creditului, fară aplicarea de dobânzi la acestea; 

Important: dacă pentru creditul pentru care dorești să beneficiezi de suspendare a obligațiilor de plată conform OUG 90/2022 ai mai beneficiat și de suspendarea obligațiilor de plată, în contextul OUG 37/2020 (astfel cum a fost modificată inclusiv prin OUG 227/2021), trebuie să știi că plățile scadente aferente creanțelor reprezentând « dobândă amânată » aferentă creditelor cu garanții imobiliare care au beneficiat de soluțiile de suspendare prevăzute de OUG 37/2020 pot fi suspendate pe perioada noii solicitări de suspendare a obligațiilor de plată, fară perceperea de dobânzi. Plata sumelor astfel suspendate se efectuează ulterior acestei noi perioade de suspendare, eșalonat numai pe durata rămasă.

Pentru punerea în aplicare a acestei soluții, este necesar că toate părțile contractului de credit (împrumutat, co-împrumutat, garant, garant ipotecar, fideiusor, după caz) să își dea acordul privind suspendarea obligațiilor de plată. De aceea, este necesar ca toate părțile contractului de credit să se prezinte într-o unitate BRD, împreună cu tine, pentru a solicita suspendarea obligațiilor de plată prin completarea și semnarea unei cereri specifice.
 

Poți solicita suspendarea obligațiilor de plată a ratelor creditelor tale, fie că sunt cu garanții imobiliare, fie că sunt credite de consum cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data emiterii de către BNR a reglementărilor privind raportarea creditelor făcând obiectul OUG 90/2022, respectiv până la data de 29 august 2022, inclusiv

Ulterior analizei solicitării tale vei fi informat cu privire la decizia băncii de suspendare a obligațiilor de plată la datele de contact comunicate de tine în cererea de suspendare, pe care o vei completa în unitățile BRD. De aceea este foarte important că datele pe care ni le comunici să fie corecte și complete.

Suspendarea obligațiilor de plată se vă implementa de la data aprobării de către Banca a solicitării tale (care poate fi furnizată de Banca în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării complete din partea ta). Daca în perioada cuprinsă între data solicitării și data aprobării devin scadente obligații de plată aferente creditului conform graficului de rambursare, trebuie achitate de tine pentru a nu înregistră restanțe și, implicit, dobânzi penalizatoare. Prima rată suspendată la plată vă fi prima rată cu scadență ulterioară aprobării. 

La reluarea obligației de plată, după expirarea perioadei de suspendare, rata lunară vă crește față de situația ta prezentă.

Operațiunea de suspendare a obligației de plată, conform OUG 90/2022, atrage după sine raportarea creditului la Biroul de Credit/ Centrala Riscului de Credit că beneficiind de suspendare la plată. Consecințele care decurg din procesul de raportare la Biroul de Credit și la Centrala Riscului de Credit pot varia în funcție de politica fiecărui creditor. BRD nu vă acorda noi credite/majorări ale creditelor acordate, cel puțîn până la finalul perioadei de suspendare la plată.

Dacă te confrunți deja cu dificultăți în rambursarea ratelor, BRD îți vine în întâmpinare, atât cu soluții personalizate, adaptate propriei tale situații financiare, dar și cu soluția oferita de OUG, cu adresabilitate generală.

Pentru informații suplimentare despre suspendarea obligațiilor de plată în contextul noii OUG, dar și pentru a găsi împreună alte soluții care să te ajute în îndeplinirea obligațiilor tale de plată, te așteptăm în orice unitate BRD (consultă lista & coordonatele agențiilor AICI). 

Iar dacă dorești să ne contactezi telefonic pentru informații generale despre suspendarea obligațiilor de plata și condiții de eligibilitate , îți punem la dispoziție numărul  MyBRDContact 021.302.61.61. Numărul este disponibil de luni până vineri, între orele 08:00 și 21:00, iar sâmbăta și duminică între 08:00 – 20.00, pentru toți clienții persoane fizice.

Pentru că ne dorim să îți oferim o soluție adaptată situației în care te afli, te așteptam în unitățile noastre. Pâna la identificarea unei soluții, iți recomandăm să continui plata ratelor conform graficului de rambursare.