Formular de căutare

Start-up Nation

Tot ce trebuie să știi
despre program     

BRD este bancă parteneră în program prin semnarea Convenției de colaborare cu MAT și se implică activ în susținerea antreprenorilor din România și din diaspora.
Tu aplici pentru programul Start-up Nation, noi venim cu soluțiile de finanțare potrivite.

Ce presupune programul Start-up nation     

Fonduri nerambursabile de maxim 200 000 lei

Oferă acces antreprenorilor la fonduri nerambursabile de maxim 200 000 lei

pentru îmbunătațirea performanțelor economice ale afacerii, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială și crearea de noi locuri de muncă;

Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 55.000 de beneficiari astfel:

  • Pilonul I Start-up Nation România – 50 000 beneficiari;
  • Pilonul II Start-up Nation Diaspora – 5 000 beneficiari;

Cine poate beneficia     

IMM-uri înființate începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv.

Avantajele tale     

Alege BRD ca bancă parteneră și te bucuri de:

Credite punte sau pentru co-finanțare cu costuri avantajoase

Creditul punte – sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor aferente proiectului până la încasarea fondurilor nerambursabile;
Creditul de co-finanțare – suport pentru acoperirea contribuției proprii de minimum 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului;

Cont curent pentru implementarea programului

Ce cheltuieli poți face     

Cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale

Aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004

(energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț

Nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal

Sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile

De lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/producție/prestări servicii/comerț.

Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont.

Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont.

Care poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.

Desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/acționarul/administratorul/angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 1.000 lei/persoană.

În cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei.

Obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Pașii pe care trebuie
să îi urmezi     

Vei descărca Acordul de finanțare din aplicația informatică în care te-ai înscris, îl vei semna cu semnătură electronică, îl vei reîncărca semnat și îl vei transmite în aplicație împreună cu dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), în maximum 20 zile de la data primirii deciziei privind admiterea la finanțare, sub sancțiunea respingerii la finanțare;
Poți solicita de la bancă un credit punte dacă ai nevoie de bani pentru a realiza cheltuielile din proiect pe care îl vei rambursa din fondurile nerambursabile atunci când le vei încasa. Dacă nu ai suficiente fonduri pentru contribuția proprie asumată în proiect poți apela și la un credit de investiții pentru co-finanțare;
Vei deschide un cont curent distinct la bancă, pe care îl vei utiliza exclusiv pentru implementarea Programului pe perioada de derulare a acestuia;
În termen de maximum 12 luni de la momentul intrării în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 15.11.2024, vei efectua toate cheltuielile și vei transmite la MAT prin intermediul aplicației, cererea de rambursare împreună cu documentele justificative;
Cheltuielile eligibile efectuate vor fi certificate prin vizită la fața locului sau on-line
de către reprezentanții băncii/Finanțatorului (MAT);
După efectuarea certificărilor și transmiterea procesului verbal de certificare de către bancă, Finanțatorul verifică documentele, le aprobă și transmite băncii acordul de a-ți vira banii în cont.

Contactează acum un Euromentor     

Completează formularul de mai jos și te vom contacta în cel mai scurt timp:

Declarații generale

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii!