Formular de căutare

În siguranţă

Pentru păstrarea confidenţialităţii datelor personale şi a securităţii activităţii desfăşurate online, nu comunica informaţii detaliate referitoare la identitatea personală, conturile sau alte produse şi servicii bancare deţinute, decât în situaţii bine justificate şi cu verificarea autenticităţii paginilor accesate.

În cazurile în care soliciţi online produse sau servicii bancare din partea BRD - Groupe Société Générale,  te rugăm să verifici autenticitatea paginilor în care completezi datele cu caracter personal sau financiar prin consultarea valabilităţii certificatelor de server şi a adresei de Internet la care acestea sunt localizate.

Nu răspunde mesajelor care solicită informaţii personale sau financiare. Transmite aceste mesaje către noi imediat:


Pentru a evita infectarea sistemului cu viruşi informatici ce ar putea sustrage informaţii sensibile pentru a le trimite eventualilor atacatori, asigură-te că:

  1. utilizezi un program antivirus cu semnăturile actualizate periodic (zilnic)
  2. sistemul este actualizat din punct de vedere al securităţii, având instalate cele mai recente actualizări aduse de producătorul sistemului de operare precum şi ultimele versiuni de browsere (Internet Explorer / Firefox / Chrome / Safari) actualizate şi ele cu ultimele patch-uri.