Formular de căutare

Custodie și depozitare

BRD Direcţia TITLURI oferă o gamă diversificată de servicii:

- Servicii Depozitare pentru fonduri de investiţii, fonduri de pensii, SIF-uri.
- Servicii de Custodie Globală şi Locală, instrumente financiare listate pe pieţe internaţionale şi piaţa locală, decontare şi custodie produse structurate SGSS.
- Servicii Decontare pe piaţa spot şi piaţa derivatelor pentru intermediari.
- Servicii Emitenţi: servicii de subscriere în oferte publice, distribuire dividende pentru emitenţi, plăţi obligaţiuni, squeeze out, distribuţie unităţi de fond pentru fondurile deschise de investiţii.

De ce BRD Groupe Société Générale?

- Experienţă şi excelenţă în peste 13 ani de activitate în piaţa de capital din România.
- Know how din partea Société Générale (al 2-lea custode din Europa şi numărul 7 în lume, cu o reţea de corespondenţi care acoperă peste 80 de ţări).
- Recunoaştere internaţională pentru calitatea serviciilor de custodie la nivel global atribuită de publicaţia americană de specialitate care acoperă piaţa serviciilor financiare la nivel mondial "Global Custodian" – BRD "Domestic Top Rated" pentru serviciile de custodie
- Utilizarea unui soft specializat în activitatea de depozitare/custodie.
- Personal specializat şi instruit în mod profesionist.
- Dezvoltare proceduri de lucru elaborate în mod profesionist.
- Servicii de calitate cu comisioane optime, win – win solutions.
- Reţea compactă cu arie geografică de acoperire mare.

Siguranţă

păstrarea activelor financiare materializate sau a înscrisurilor care atestă deţinerea acestora, separat de activele BRD şi ale altor entităţi, încredinţate spre păstrare de către Administratori

Verificare

înregistare, monitorizare şi controlul activelor şi a tranzacţiilor efectuate de fonduri, a limitărilor investiţionale conform legislaţiei în vigoare

Evidenţa zilnică

a cererilor de subscriere şi de răscumparare de unităţi de fond şi a operaţiunilor efectuate de investitori

Aplicaţie optimizată

a numarului de investitori şi a unităţilor de fond deţinute de aceştia pe baza informaţiilor transmise de distribuitori sau de Administratorii fondurilor

Certificarea zilnică

a valorii activului net, a valorii unitare a activului net şi a preţului de emisiune/răscumpărare pentru fiecare zi lucrătoare

Verificarea operaţiunilor

cu unităţi de fond din punct de vedere al conformităţii cu legislaţia în vigoare şi prevederile Prospectului de emisiune al fondului

Operaţiuni instrumente financiare

Deschidere conturi

de instrumente financiare şi păstrarea în siguranţă a acestora în conturi individuale în numele clienţilor sau în conturi agregat pentru custozii globali

Decontarea tranzacţiilor

efectuate de clienţi pe piaţa locală şi pieţe externe

Plăţi comisioane

datorate de clienţii societăţilor de servicii de investiţii financiare pentru intermedierea tranzacţiilor

Operaţiuni cash

Administrarea disponibilităţilor din conturile clienţilor la instrucţiunile acestora:

Depozite

Schimburi valutare

Repatrierea sumelor

Colectare dividende

Servicii de corporate action

  • Colectarea şi distribuirea informaţiilor legate de Adunările Generale ale Acţionarilor;
  • Proxy voting - reprezentarea clienţilor în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor;
  • Distribuţie şi colectare de dividende şi cupoane.

Alte operaţiuni

  • Transferul instrumentelor financiare din/către Registrul Depozitarului Central, SAFIR, EUROCLEAR, CLEARSTREAM;
  • Transferuri cross-border;
  • Evaluare portofoliu şi rapoarte către clienţi;
  • Servicii de schimb valutar în legatură cu activităţile de servicii de investiţii prestate;
  • Servicii de custodie în legatură cu subscrierea de instrumente financiare în cadrul Ofertelor publice;
  • Emiterea de scrisori de garantare a decondării în vederea participării investitorilor la ofertele publice primare şi secundare din piaţa de capital.

Agenţii pentru servicii de investiţii financiare

PLOSCARU BOGDAN-VICTOR
Decizie autorizare : 13641/13.06.2006
Nr. Inscriere Registru CNVM/ASF : PFR02ASIF/400910

ZURBAGIU BOGDAN-COSMIN
Decizie autorizare : 637/02.04.2008
Nr. Inscriere Registru CNVM/ASF : PFR02ASIF/401945

TACHE RODICA
Decizie autorizare : 2213/24.11.2008
Nr. Inscriere Registru CNVM/ASF : PFR02ASIF/402137

TIU LORICA
Decizie autorizare : 375/26.04.2013
Nr. Inscriere Registru CNVM/ASF : PFR02ASIF/182578

ATANASIU ALEXANDRA ANA-MARIA
Decizie autorizare : 191/19.11.2013
Nr. Inscriere Registru CNVM/ASF : PFR02ASIF/402619

PREDA ELENA-CRISTINA
Decizie autorizare : 139/16.06.2014
Nr. Inscriere Registru CNVM/ASF : PFR02ASIF/402682

MARZAC SILVIU-MIHAIL
Decizie autorizare : 139/16.06.2014
Nr. Inscriere Registru CNVM/ASF : PFR02ASIF/402683

LUCULET DORINA

Decizie autorizare : 29/24.02.2016
Nr. Inscriere Registru CNVM/ASF : PFR02ASIF/402808

Fondul de Compensare a Investitorilor

Fondul de Compensare a Investitorilor

Servicii emitenţi

I. Distribuţie a unităţilor de fond pentru fondurile deschise de investiţii.

II. Emitenţilor de valori mobiliare, oferă servicii bancare specializate în:

- Distribuţie dividende emitenţi către acţionari
- Plăţi obligaţiuni - dobânzi / cupoane şi principal
- Squeeze out - plata contravalorii acţiunilor în urma delistării societăţilor comerciale

Plăţile se realizează prin virament sau numerar prin întreaga reţea BRD.

III. Servicii de grup de distribuţie în cadrul ofertelor publice de vânzare instrumente financiare în baza contractelor de distribuţie încheiate cu societăţi de servicii de investiţii financiare ce realizează intermedierea ofertelor publice:

- colectarea formularelor şi a sumelor aferente subscrierilor
- alocarea după terminarea perioadei de subscriere
- întocmirea de rapoarte destinate emitentului de instrumente financiare cu rezultatele subscrierilor

Servicii decontare

BRD, ca Bancă de decontare, realizează decontarea finală în forma bănească a tranzacţiilor cu instrumente financiare, realizate de clientelă şi/sau agentul custode, prin intermediul instituţiilor care furnizează servicii de compensare şi decontare a acestui tip de tranzacţii, aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare.

Se oferă servicii de decontare pentru tranzacţiile realizate pe Bursa de valori Bucureşti, Casa de Compensare Bucureşti şi SIBEX.

Distribuţie dividende

BRD Groupe Societe Generale procesează plăţi aferente anilor fiscali 2014-2016 pentru acţionarii Fondul Proprietatea S.A.

A. Reducere capital 2016
Anunţ acţionari
Formular returnare de capital persoane fizice
Formular returnare de capital persoane juridice

B. Reducere capital 2015
Anunţ acţionari
Formular returnare de capital persoane fizice
Formular returnare de capital persoane juridice

C.Reducere capital 2014
Anunţ acţionari
Formular returnare de capital persoane fizice
Formular returnare de capital persoane juridice

BRD Groupe Societe Generale distribuie dividendele aferente anilor fiscali 2013-2015 pentru acţionarii Nuclearelectrica S.A.
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane fizice
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane juridice

BRD Groupe Societe Generale distribuie dividendele aferente anilor fiscali 2013-2014 pentru acţionarii OMV Petrom S.A.
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane fizice Formular pentru plata dividendelor pentru persoane juridice

BRD Groupe Societe Generale distribuie dividendele aferente anilor fiscali 2013-2015 pentru acţionarii SNGN Romgaz S.A.
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane fizice
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane juridice

Contact

BRD Groupe Societe Generale S.A. – Directia Titluri
Str. Biharia nr.67-77, cladirea Metav A2
Sector 1, Bucuresti, Cod 013981

Claudia IONESCU
Director Directia Titluri
Office: +4021.200.83.72 ; Fax: +4021.200.83.73
Email: claudia.ionescu@brd.ro

Bogdan PLOSCARU
Director Adjunct Directia Titluri
ASIF: Decizia CNVM nr.1364/13.06.2006 PFR02ASIF/400910
Office: +4021.200.83.75 ; Fax: +4021.200.83.83
Email: bogdan.ploscaru@brd.ro

Andrada-Oana CALIN
Reprezentant control intern
Autorizatia ASF nr.51/27.03.2015 PFR13RCCI/400597
Office: +4021.301.64.50; Fax: +4021.301.64.07
Email: andrada.calin@brd.ro

Servicii custodie: custody@brd.ro

Servicii depozitare: depositary@brd.ro

Servicii emitenti: titluri@brd.ro

Servicii decontare: titluri@brd.ro