Formular de căutare

Corporate Finance

Echipa Corporate Finance are o experienţă bogată în realizarea de tranzacţii pe piaţa de capital din România, privatizări şi servicii de consultanţă în cadrul tranzacţiilor de fuziuni şi achiziţii şi o bună cunoaştere a mediului economic şi de afaceri.

Fuziuni şi Achiziţii

Operaţiuni Pieţe de Capital

Contact

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la adresa de e-mail cofi@brd.ro

Fuziuni şi Achiziţii

Departamentul Corporate Finance acordă acţionarilor companiilor private şi investitorilor strategici din România şi străinătate servicii de consultanţă financiară în domeniul operaţiunilor de fuziuni şi achiziţii, privatizări, evaluări şi consultanţă strategică.

Serviciile de consultanţă includ, fără a se limita la:

- Strategii de intrare pe piaţă, identificarea de oportunităţi de dezvoltare prin achiziţii şi identificarea şi evaluarea potenţialelor companii ţintă.
- Identificarea potenţialilor cumpărători: investitori strategici sau fonduri de investiţii şi analizarea şi evaluarea în cazul vânzării companiilor.
- Asistarea clienţilor în procesul de negociere cu investitorii, asistarea clienţilor în structurarea şi finalizarea tranzacţiei.

Operaţiuni Pieţe de Capital

BRD oferă asistenţă companiilor publice şi private, în desfăşurarea oricăror activităţi pe piaţa de capital, din care amintim:

 • Atragerea de capital prin intermediul unor operaţiuni / instrumente specifice:
  • Oferta publică primară de vânzare de acţiuni prin care o societate pune în vanzare acţiuni nou-emise în vederea finanţării activităţii, banii rezultaţi din vânzare fiind încasaţi de compania emitentă a acţiunilor. Urmare derulării ofertei publice, acţiunile companiei pot fi admise la tranzacţionare.
  • Oferta publică secundară de vânzare de acţiuni are ca obiect acţiuni emise în prealabil şi oferite spre vânzare de către proprietarul acestora, banii rezultaţi din vânzare fiind încasaţi de acesta.
  • Oferta de vânzare de obligaţiuni (corporative sau municipale) permite atragerea de resurse băneşti pe termen mediu/lung de pe piaţa de capital, fiind o alternativă viabilă la finanţarea bancară. Emitentul stabileşte, prin consultare cu intermediarul ofertei şi în funcţie de nevoile proprii de finanţare, structura emisiunii: valoarea totală a împrumutului obligatar (minim, echivalentul în lei a 200.000 EURO, sau când este mai mică de 200.000 EURO să existe o aprobare a ASF de admitere la tranzacţionare, în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (2) din Legea nr. 297/2004), valoarea nominală şi numărul obligaţiunilor, dobânda la care se oferă obligaţiunile, durata de viaţă şi frecvenţa plăţilor, tipul acestora (convertibile sau neconvertibile), modalitatea de garantare, admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, etc. În cazul autorităţilor locale, este necesar să se obţina aprobarea de la Ministerul Finanţelor Publice pentru finanţarea prin emisiune de obligaţiuni.
    
 • Admiterea la tranzacţionare a instrumentelor financiare fie urmare derulării unei oferte de vânzare, fie printr-o listare tehnică, în baza unui Prospect aprobat de ASF.
   
 • Oferta publică de cumpărare este destinată unei persoane care doreşte cumpărarea de valori mobiliare şi este adresată tuturor detinatorilor acestora.
   
 • Oferta publică de preluare voluntară este oferta publică de cumpărare, adresată tuturor acţionarilor, pentru toate deţinerile acestora, lansată de o persoană care nu are această obligaţie, în vederea dobândirii a mai mult de 33% din drepturile de vot.
   
 • Oferta publică de preluare obligatorie reprezintă oferta pe care este obligată să o lanseze o persoana care, urmare a achiziţiilor sale sau ale persoanelor cu care acţionează în mod concertat, deţine mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi şi este adresată tuturor deţinătorilor de valori mobiliare, avâand ca obiect toate deţinerile acestora. Oferta trebuie lansată cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de două luni de la momentul atingerii respectivei deţineri.
   
 • Retragerea de la tranzacţionare se poate realiza ca urmare derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acţionarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să îi vândă respectivele acţiuni, la un preţ echitabil, în situaţia în care acesta se află în una din următoarele situaţii: a) deţine acţiuni reprezentând cel puţin 95% din numărul total de acţiuni din capitalul social care conferă drept de vot şi cel puţin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate; b) a achiziţionat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresate tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, acţiuni reprezentând cel puţin 90% din numărul total de acţiuni din capitalul social care conferă drept de vot şi cel puţin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei.