Formular de căutare

Factoring intern și de export cu regres

Finanțare flexibilă

și avantajoasă, în funcție de necesități

Termene de plată mai mari

fidelizarea partenerilor prin acordarea unor termene de plată mai mari

Soluții IT specializate

administrarea profesională a creanțelor în baza unor soluții IT specializate și informarea prin rapoarte periodice despre creanțele gestionate prin factoring

Factoringul intern și de export cu regres este soluția ideală dacă aveți contracte comerciale sau comenzi ferme cu plata la termen ce au ca obiect vânzarea de bunuri sau prestări de servicii și vreți să beneficiați de finanțare opțională, gestiunea creanțelor și urmărirea încasărilor. 

 

Cum funcționează produsul?

- Aderentul livrează bunurile sau prestează serviciile și transmite facturile către debitor
- Aderentul cesionează facturile către noi și ne transmite copiile facturilor fiscale 
- Noi il finanțăm pe Aderent pentru o parte din valoarea facturilor, la cerere 
- La scadență, debitorul efectuează plata către noi
- Noi transferăm diferența între sumele încasate de la debitor și suma finanțată către Aderent 
- Dacă debitorul nu achită la timp facturile, începem procedurile de colectare


Care sunt conditiile?
 

- Relația comercială trebuie să se deruleze pe baza unui contract comercial/ comandă fermă care să fie semnată și ștampilată și trebuie să conțină date de indentificare a partenerilor, termene de plată, condiții de livrare etc. 
- Termenele de plată agreate să fie mai mici de 180 de zile
- Contractul comercial nu trebuie să interzică părților dreptul de a cesiona contractul
- Nu pot fi supuse operațiunilor de factoring relațiile comerciale cu legături de acționariat și contractele ce prevăd plăți condiționate de alte încasări

Care sunt costurile?
 

- Pentru stabilirea costurilor operațiunii sunt necesare informații privind relațiile comerciale pentru care se solicită derularea de operațiuni de factoring.

- Costul operațiunii este influențat de numărul relațiilor comerciale, numărul de facturi, calitatea debitorilor propuși, cifra de afaceri ce urmează a se derula prin factoring și nu în ultimul rând, de tipul operațiunii.

- Veți obține o ofertă personalizată de costuri, în funcție de specificul fiecărei tranzacții, fie de la Direcția Factoring (comercial.factoring@brd.ro), fie de la consilierul dumneavoastră de clientelă.